OBUKA VOZACA - Auto skola PETA BRZINA Beograd

Follow ASPetaBrzina on Twitter
Go to content

Main menu

RUH Vodic za kategoriju puteva

Published by SP in Auto skola Peta Brzina · 26.05.2012 18:00:04


Prirucnik za korisnike puteva
Verzija pogodna za stampu\tSERBIAN

April 2011
Ovaj se prirucnik takodjer moze dobiti na internetskoj stranici RTA na sljedecim jezicima: arapskom,  kineskom, hrvatskom, grckom, japanskom, korejskom, srpskom, spanjolskom, turskom i vijetnamskom.

Ovaj je prirucnik samo pojednostavljena i lako razumljiva interpretacija zakonskih odredbi. S obzirom da se propisi cesto mijenjaju, provjerite da li imate najnovije izdanje prirucnika na RTA web stranici na  www.rta.nsw.gov.au

OSTALE PUBLIKACIJE RTA

Getting your Driver Licence (Dobivanje vozacke dozvole)

A guide to the Driving Test (Vodic do vozackog ispita)

Hazard Perception Handbook (Prirucnik za uocavanje opasnosti)

Driver Qualification Handbook (Prirucnik za osposobljavanje vozaca)

A Guide for Older Drivers (Vodic za vozace starije dobi)

Heavy Vehicle Drivers' Handbook (Prirucnik za vozace teskih vozila)

Motorcycle Riders' Handbook (Prirucnik za motocikliste)

Braking Habits (Navike kocenja)
Bez obzira jeste li novi ili iskusni vozac, Prirucnik za korisnike prometnica pruzit ce vam prakticne informacije o prometnim pravilima u NSW-u, kao i o sigurnosti na cestama, niskorizicnoj voznji, registraciji vozila i kaznama za prometne prekrsaje. Prometna pravila su okvir za sigurno i ucinkovito kretanje prometa na cestama NSW- a. Ovo obnovljeno izdanje prirucnika osnovno je stivo za svakoga tko uci voziti ili unapredjuje vozacku dozvolu. To je takodjer dobar nacin da iskusni vozaci prate prom- jene prometnih pravila, a i dobar izvor informacija za posjetitelje iz drugih saveznih drzava ili iz inozemstva koji zele voziti.

Dobro je poznato da su mladi vozaci pod vecim rizikom da ce sudjelovati u sudaru. U stvari, podaci o sudarima pokazuju da vozaci u dobi od 17 do  0 godina dvostruko vise sudjeluju u sudarima gdje je netko poginuo ili je ozlijedjen nego ostali vozaci. Da bi se stanje popravilo, RTA je uvela novi program izdavanja vozackih dozvola nazvan Graduated Licensing Scheme (GLS) (Program stupnjevanog izdavanja doz- vola).  Program je uveden 1. srpnja   000. god. i glavna je komponenta inicijative Road Safety   010 (Sigurnost na cestama   010), koju je pokrenula vlada NSW-a da smanji broj zrtava prometnih nesreca.

GLS nastoji pomoci novim vozacima da steknu vise iskustva i postanu vjestiji i sigurni- ji vozaci time sto je proces ucenja rasporedjen na najmanje tri godine. Za neke ovaj prirucnik predstavlja prvi korak prema dobivanju pune, neogranicene dozvole. Ucenje iz Prirucnika za korisnike prometnica pomoci ce vam da polozite Driver Knowledge Test (DKT) (Vozacki ispit znanja) i dobijete dozvolu za ucenje voznje. Osim sto sadrzi sve sto trebate znati da polozite ispit, ovaj prirucnik daje i korisne savjete o sigurnosti na cestama i tehnikama niskorizicne voznje, koji su od koristi svim vozacima.

Upamtite, sigurna upotreba cesta odgovornost je koju svi dijelimo - kao vozaci, moto-

ciklisti, biciklisti, pjesaci ili cak kao putnici.


1.  KaKo Koristiti ovaj prirucniK   . . . . . . 6

. DIO: VOZACKE DOZVOLE . . . . . . . . . . . . . 6
. DIO: SIGURNOST U PROMETU  . . . . . . . . 6
4. DIO: NISKORIZICNA VOZNJA . . . . . . . . . . 7
5. DIO: OPCA PROMETNA PRAVILA . . . . . . . 7
6. DIO: REGISTRACIJA VOZILA . . . . . . . . . . . 7
7. DIO: KAZNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.   vozacKe dozvole  . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . 8

OBVEZE NOSILACA DOZVOLE . . . . . . . . . . . 8
PODMICIVANJE JE PROTUZAKONITO . . . . . 8
SUSTAV IZDAVANJA VOZACKIH DOZVOLA. 8
PROGRAM STUPNJEVANOG IZDAVANJA DOZVOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VOZACKI ISPIT ZNANJA (DKT) . . . . . . . . . . 10
VRSTE VOZACKIH DOZVOLA . . . . . . . . . . . 1
- OGRANICENJA ZA VOZACE UCENIKE  . . 1
- OGRANICENJA ZA DOZVOLE P1 . . . . . . . 15
- OGRANICENJA ZA DOZVOLE P  . . . . . . . 17
KATEGORIJE VOZACKIH DOZVOLA  . . . . . 19
KATEGORIJE VOZACKIH DOZVOLA U  
NEW SOUTH WALESU . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
VOZACI IZ DRUGIH SAVEZNIH DRZAVA . .  1
VOZACI IZ INOZEMSTVA . . . . . . . . . . . . . . .   VOZACI INVALIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
VOZACI SA ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA .
4
VOZACI STARIJI OD 80 GODINA . . . . . . . . .  4
DAROVANJE ORGANA . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
SAZETAK
STO MORATE ZNATI O DOZVOLAMA . . . . .  6
PROVJERITE SVOJE ZNANJE - UZORCI PITANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

3.  sigurnost u prometu  . . . . . . . . . . . . .  . 28

UCINIMO NASE CESTE SIGURNIJIMA  
ZA SVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
PREBRZA VOZNJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
ALKOHOL, DROGE, LIJEKOVI I VOZNJA . .  9
UMOR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
\tsigurnost u vozilu  . . . . . . . . . . . . . . .  . 35
SIGURNOSNI POJASEVI I SIGURNOSNA OPREMA ZA DJECU . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

SIGURNOST PUTNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
\tzajednicKa upotreba cesta  . . . . . . . 37
UVAZAVANJE DRUGIH. . . . . . . . . . . . . . . . .  7
NA CESTI S PJESACIMA . . . . . . . . . . . . . . .  7
NA CESTI S MOTORNIM INVALIDSKIM KOLICIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
NA CESTI S MOTOCIKLISTIMA . . . . . . . . . .  8
NA CESTI S BICIKLISTIMA . . . . . . . . . . . . . .  9
NA CESTI S KAMIONIMA I AUTOBUSIMA . . 41
NA CESTI S JAHACIMA . . . . . . . . . . . . . . . . 41
SAZETAK
STO TREBATE ZNATI O SIGURNOSTI U PROMETU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 PROVJERITE SVOJE ZNANJE - UZORCI PITANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4.  sigurna voznja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 44

\tnisKorizicna voznja  . . . . . . . . . . . . . . . 44
PROMATRANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
REGULIRANJE BRZINE  . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ZAUZIMANJE POLOZAJA U PROMETU . . . 44
SLOBODAN PROSTOR ZA IZBJEGAVANJE SUDARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
VRSTE SUDARA NA CESTAMA NSW-A . . . 46
\tosnovne tehniKe voznje  . . . . . . . . . . . 48
POLOZAJ TIJELA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
TEHNIKA KOCENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
TEHNIKA UPRAVLJANJA VOZILOM . . . . . . 48
SAZETAK
STO TREBATE ZNATI O SIGURNOJ  
VOZNJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
PROVJERITE SVOJE ZNANJE - UZORCI PITANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.  opca prometna pravila . . . . . . . . . . . . 52

\togranicenja brzine  . . . . . . . . . . . . . . . 52
OPCA OGRANICENJA BRZINE . . . . . . . . . . 5 ZNAKOVI OGRANICENJA BRZINE . . . . . . . 5 PODRUCJA BEZ ZNAKOVA ZA BRZINU . . . 5  KAMERE ZA BRZINU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
\togranicenje alKohola  . . . . . . . . . . . . 55
ZAKONSKO OGRANICENJE . . . . . . . . . . . . 56
\topojna sredstva, legalna i


ilegalna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . 56
TEST ZA OPOJNA SREDSTVA . . . . . . . . . . 56
LIJEKOVI NA LIJECNICKI RECEPT I  
LIJEKOVI KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA . 56
\tsigurnosni pojasevi i sigurnosna oprema za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . 57
SIGURNOSNI POJASEVI . . . . . . . . . . . . . . . 57
SIGURNOSNA OPREMA ZA DJECU . . . . . . 57
\t rasKrizja, davenje prednosti i sKretanje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 59
PRAVILA O DAVANJU PREDNOSTI AKO  
NEMA PROMETNIH ZNAKOVA . . . . . . . . . . 59
STOP ZNAKOVI I STOP CRTE  
(ZA ZAUSTAVLJANJE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
GIVE WAY ZNAKOVI I GIVE WAY CRTE  
ZA DAVANJE PREDNOSTI . . . . . . . . . . . . . . 61
T-RASKRIZJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 DAVANJE SIGNALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 SKRETANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 RASKRIZJE S KRUZNIM TOKOM PROMETA .
67
POLICIJSKI PROMETNICI . . . . . . . . . . . . . . 69
VOZILA HITNIH SLUZBI . . . . . . . . . . . . . . . . 69
POGREBNE POVORKE ILI ODOBRENE PROCESIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
SEMAFORI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
\toznaKe na cesti  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . 73
NASLIKANE STRELICE. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 RAZDJELNE CRTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 KEEP CLEAR OZNAKA NA KOLNIKU O  ZABRANI ZADRZAVANJA . . . . . . . . . . . . . . . 74
RUBNE CRTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
CRTE UZ RUBNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
NASLIKANI OTOCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
\tpjesacKi prijelazi i otoci  . . . . . . . . . . 76
PJESACKI PRIJELAZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PJESACKI OTOCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PELIKAN PRIJELAZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
DJECJI PRIJELAZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
\tprometni znaKovi  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . 78
ZNAKOVI ZA REGULIRANJE PROMETA . . . 78
ZNAKOVI UPOZORENJA . . . . . . . . . . . . . . . 80
ZNAKOVI UPOZORENJA  . . . . . . . . . . . . . . . 8

ZNAKOVI O STOCI NA PUTU . . . . . . . . . . . . 8 ZNAKOVI ZA PROMJENLJIVE PORUKE . . . 84
ZNAKOVI ZA AUTOCESTE . . . . . . . . . . . . . . 84
PREDNOST AUTOBUSIMA. . . . . . . . . . . . . . 84
PRIVREMENI ZNAKOVI ZA RADOVE  
NA CESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
\tprometne traKe  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 87
TRAKE KOJE SE SPAJAJU . . . . . . . . . . . . . 87
TRANZITNE TRAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
S - TRAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
SREDISNJE TRAKE ZA SKRETANJE . . . . . 88
TRAKE SA SPECIJALNOM NAMJENOM . . . 88
TRAKE ZA KAMIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
KAMIONI KORISTE LIJEVU TRAKU  
(TRUCKS USE LEFT LANE) . . . . . . . . . . . . . 88
TRAKE ZA BICIKLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
TRAKE ZA LAKE VLAKOVE . . . . . . . . . . . . . 89
TRAKE ZA AUTOBUSE (BUS LANES) . . . . . 89
TRAKE SAMO ZA AUTOBUSE  
(BUSES ONLY LANES) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
T-WAY LANES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
TRAKE ZA ELEKTRONSKU NAPLATU (ELECTRONIC TOLL LANES) . . . . . . . . . . . . 89 pretjecanje    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . 90
PREKOMJERNO VELIKA VOZILA  
(OVERSIZE VEHICLES) . . . . . . . . . . . . . . . . 90
SKRETANJE VELIKIH TERETNIH VOZILA. . 91
LAKI VLAKOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 MOSTOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
\tautoceste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . 93
UKLJUCIVANJE U PROMET NA  
AUTOCESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 VOZNJA PO AUTOCESTI . . . . . . . . . . . . . . . 9 SILAZENJE S AUTOCESTE . . . . . . . . . . . . . 9
\tparKiranje   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . 94
PROVJERE KOD PARKIRANJA . . . . . . . . . . 94
OPCA PRAVILA PARKIRANJA . . . . . . . . . . . 94
PARALELNO PARKIRANJE  
(PARALLEL PARKING) . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
PARKIRANJE UKOSO (ANGLE PARKING) . 96
PARKIRANJE MOTOCIKLA  
(MOTORCYCLE PARKING) . . . . . . . . . . . . . 96
OGRANICENJA ZA PARKIRANJE . . . . . . . . 96


PARKIRANJE ZA INVALIDE . . . . . . . . . . . . . 96
PARKIRANJE PO SATU . . . . . . . . . . . . . . . . 96
ZABRANJENO PARKIRANJE . . . . . . . . . . . . 96
ZABRANJENO STAJANJE . . . . . . . . . . . . . . 97
ZABRANJENO ZAUSTAVLJANJE. . . . . . . . . 97
PLACENO PARKIRANJE. . . . . . . . . . . . . . . . 97
PARKIRANJE ZA LOKALNE STANOVNIKE . 97
OGRANICENI PROSTORI ZA PARKIRANJE 97
SLOBODAN PUT (CLEARWAY) . . . . . . . . . . 98
PARKIRANJE U SPECIJALNIM PRILIKAMA 98
Taxi ZONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
BUS ZONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
UTOVARNA ZONA (LOADING ZONE) . . . . . 98
ZONA ZA IZVODJENJE RADOVA  
(WORKS ZONE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
ZONA ZA KAMIONE (TRUCK ZONE) . . . . . . 99
\tsvjetla i trube  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 100
SVJETLA I DRUGA SVJETLOSNA  
SREDSTVA UPOZORAVANJA . . . . . . . . . . 100
PREDNJE GLAVNO SVJETLO . . . . . . . . . . 101
PARKIRNA SVJETLA . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
SVJETLA ZA MAGLU . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
SVJETLA ZA OPASNOST . . . . . . . . . . . . . . 101
VOZILA HITNIH SLUZBI . . . . . . . . . . . . . . . 101
TRUBE I DRUGA ZVUCNA SREDSTVA UPOZORAVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
\t prijelazi preKo zeljeznicKe
pruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 102
BRKLJA, RAMPA ILI SIGNALNA SVJETLA 10 STOP SIGNALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PRIJELAZI BEZ SIGNALA . . . . . . . . . . . . . . 10 PROVJERITE NAILAZI LI DRUGI VLAK . . . 10
\tmobilni telefoni  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 103
vucenje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . 104
DOZVOLA ZA UCENJE VOZNJE I  
PRIVREMENA DOZVOLA . . . . . . . . . . . . . . 104
PRAVILA ZA VUCENJE . . . . . . . . . . . . . . . . 104
\tsto treba uciniti naKon sudara   . . 105
DOBROBIT ZIVOTINJA . . . . . . . . . . . . . . . . 106
SAZETAK
STO TREBATE ZNATI O OPCIM  
PROMETNIM PRAVILIMA . . . . . . . . . . . . . . 107

PROVJERITE SVOJE ZNANJE - UZORCI PITANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

6.  registracija vozila  . . . . . . . . . . . . . . 109
REGISTARSKE TABLICE . . . . . . . . . . . . . . 109
ISPRAVNOST VOZILA . . . . . . . . . . . . . . . . 110
SAZETAK
STO TREBATE ZNATI O REGISTRACIJI  VOZILA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PROVJERITE SVOJE ZNANJE - UZORCI PITANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

7.  Kazne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 114

PROMETNI PREKRSAJI . . . . . . . . . . . . . . . 114
PREKORACENJE DOPUSTENE BRZINE . 114
DRUGI TEZI PROMETNI PREKRSAJI . . . . 115
NEMARNA ILI OPASNA VOZNJA KOJA JE PROUZROCILA OZLJEDU ILI NEKOGA  USMRTILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ULICNE ILI DRAGSTERSKE UTRKE . . . . . 115
VOZNJA POD UTJECAJEM ALKOHOLA . . 115
VOZNJA BEZ VOZACKE DOZVOLE . . . . . . 116
NEPLACANJE GLOBE . . . . . . . . . . . . . . . . 116
SAZETAK
STO TREBATE ZNATI O KAZNAMA ZA PROMETNE PREKRSAJE. . . . . . . . . . . . . . 117
PROVJERITE SVOJE ZNANJE - UZORCI PITANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

8. odgovori na uzorKe ispitnih
PITANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 119

9 . POJmOvNIk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . 121

10 .POPIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . 126

Prirucnik za korisnike prometnica opsiran je izvor informacija o pravilima i propisima, obavijesti i savjeta koji su vam potrebni da biste vozili sigurno po prometnicama
NSW-a.


Ucenici moraju temeljito procitati ovaj prirucnik da bi mogli dobiti dozvolu za ucenje voznje. Ostalim korisnicima prometnica prirucnik moze koristiti za provjeravanje novih prometnih pravila ili da nauce vise o sigurnosti u prometu i niskorizicnoj voznji.

Da biste lakse pronasli ono sto zelite nauciti, prirucnik je podijeljen na dijelove. Na kraju svakog dijela nalazi se sazetak koji vam pomaze da upamtite ili ponovite glavne stvari. Da biste mogli provjeravati svoje znanje, dati su uzorci pitanja koja se inace javljaju u Vozackom ispitu znanja (Driver Knowledge Test). Osim toga, naci cete i pregled kazni za prometne prekrsaje.

Na kraju prirucnika nalaze se odgovori na pitanja iz svakog dijela, kazalo i pojmovnik.

Ostale korisne publikacije RTA navedene su na 1. stranici. Vecina ih se moze nabaviti u svakom uredu za registraciju motornih vozila ili na web stranici na www.rta.nsw.gov.au.

2. dio: vozacKe dozvole

Ovaj dio svakako trebaju procitati svi koji zele dobiti vozacku dozvolu za voznju po prometnicama u NSW-u. Takodjer je koristan za vozace koji planiraju dobiti visu kategoriju vozacke dozvole za drugu vrstu vozila, npr. za kamion.

2. dio objasnjava:

Sustav izdavanja vozackih dozvola, ukljucujuci Graduated Licensing Scheme (Program stupnjevanog izdavanja dozvola), pokazujuci koje sve korake morate poduzeti da biste dobili neogranicenu (punu) dozvolu.
Driver Knowledge Test (Vozacki ispit znanja), prvi korak za dobivanje dozvole za ucenje voznje.
Informacije o pregledu vida i dokazivanju identiteta.
Razlicite vrste postojecih vozackih dozvola, vjestine i iskustvo potrebni za dobivanje svake od

dozvola i obveze nosilaca dozvola. Razlicite kategorije vozackih dozvola, koje
pokazuju koju vrstu vozila imate pravo voziti.

Informacije za vozace iz drugih saveznih drzava i iz inozemstva.
Informacije za vozace invalide, za vozace bolesnike i za vozace starije od 80 godina.
Informacije o darivanju organa.


3. dio: sigurnost u prometu

Da bismo nase ceste ucinili sigurnima za sve sudionike u prometu, neophodno je vazno da razumijete kako se treba ponasati u prometu da se izbjegnu sudari. Vozaci, putnici, motciklisti, biciklisti i pjesaci, svi trebaju biti svjesni svojih odgovornosti kod zajednicke upotrebe ceste.

3. dio objasnjava:

Prebrzu voznju i njene opasnosti, ukljucujuci cinjenice o sudarima sa smrtonosnim posljedicama, odnos prema prebrzoj voznji
i posljedice prebrze voznje u razlicitim okolnostima.
Opasnosti od voznje pod utjecajem alkohola, ukljucujuci zakonsko ogranicenje konzumacije alkohola, djelovanje alkohola na voznju, te kako droge i lijekovi djeluju na voznju.
Kako sigurnosni pojasevi i sigurnosna oprema za djecu spasavaju zivote, ukljucujuci upute
kako koristiti pojaseve i razlicite vrste sigurnosne opreme za djecu.
Vozacki umor, opasnosti od umora i savjete kako da se izbjegne umor.
Prava i odgovornosti pjesaka, te sigurnost motornih invalidskih kolica.
Koliko je vazno paziti na ostale sudionike u prometu, narocito na pjesake, motocikliste, bicikliste, kamione, autobuse i jahace.


4. dio: nisKorizicna voznja

Ovaj dio daje kljucne upute za sigurno ponasanje u voznji, korisne za sve vozace.

4. dio objasnjava:

Promatranje, reguliranje brzine i zauzimanje mjesta u prometu.
Vaznost slobodnog prostora za izbjegavanje sudara.
Najcesce vrste sudara.

Polozaj tijela, tehnike kocenja i upravljanja.5. dio: opca prometna pravila

Svaki sudionik u prometu treba aktivno poznavati pravila koja se primjenjuju na nasim cestama. Ovaj dio daje opsezan prikaz nasih glavnih prometnih pravila.

5. dio objasnjava:

Ogranicenja brzine i kako se primjenjuju u razlicitim zonama.
Pravila o voznji i konzumiranju alkohola. Odgovornost vozaca da suputnici koriste
sigurnosne pojaseve.

Pravila o davanju znakova upozorenja i o semaforima.
Svrhu oznaka na cestama, prometnih znakova i oznacavanja prometnih traka.
Kako pretjecati i voziti na autoputu.

Znacenje znakova za parkiranje i ograniceno parkiranje na razlicitim mjestima u razlicito doba dana.
Koristenje svjetla i trube.

Zakonske propise o mobilnim telefonima. Pravila za vucenje.

6. dio: registracija vozila

Sva vozila koja koriste prometnice u NSW-u moraju biti registrirana i ispravna za voznju. Ovaj dio ukratko objasnjava zahtjeve za sigurnost vozila.

6. dio objasnjava:

Registriranje vaseg vozila.

Zahtjeve za postavljanje registarskih tablica. Gume (tlak, profil i izlizanost).
Upozorenje o kvaru za neispravna vozila. Nezakonito strsenje dijelova i predmeta preko
prednje strane vozila.7. dio: Kazne

Ovaj dio daje prikaz kazni za prometne prekrsaje.

7. dio objasnjava:

Kazne za prekoracenje dopustene brzine, ukljucujuci kaznene bodove, globe i obustavljanje vozacke dozvole.
Posljedice tezih prometnih prekrsaja, nepazljive i opasne voznje.
Kako kazne za ulicne trke i trke dragstera mogu dovesti do gubitka vozila.
Posljedice neplacanja globe za prometni prekrsaj.
Kazne za voznju pod utjecajem alkohola i za voznju bez dozvole.
Svoju vozacku dozvolu smatrajte 'ugovorom' ili sporazumom izmedju vas kao vozaca i ostatka drustva. RTA i Policija NSW-a provodi ovaj ugovor u ime stanovnistva NSW-a. Kad dobijete vozacku dozvolu, cuvajte ju. Ne zloupotrebljavajte ju i ne dozvolite da se lazno upotrebljava. Kazna je vrlo visoka ako lazno mijenjate, koristite
ili posudjujete vozacku dozvolu drugoj osobi ili dozvoljavate da dozvolu koristi drugaobveze nosilaca dozvole

Drzava vozacima daje prometnice na upotrebu ako ispunjavaju odredjene uvjete.
Vozaci moraju:

pokazati da razumiju prometna pravila iz zakona o prometu; od kojih se vecina nalazi u ovom prirucniku opisana jednostavnim jezikom,
pokazati da razumiju nastojanje drustva da se smanje stetne posljedice prometa na okolis i da se prometnice sto djelotvornije iskoristavaju,
pokazati sposobnosti potrebne za sigurnu voznju, platiti pristojbu za dozvolu, koja je namijenjena za
odrzavanje prometnog sustava.

Ugovor se moze prekrsiti vecim prometnim prekrsajima koji drugima mogu prouzrociti neprilike, troskove ili patnju. Za takve prekrsaje dobivaju se kazne koje mogu biti globe, ponistavanje, diskvalifikacija ili privremeno obustavljanje vozacke dozvole, a u vrlo teskim slucajevima i zatvorska kazna.

podmicivanje je protuzaKonito

Protuzakonito je ponuditi, traziti ili primiti poklone, nagrade, novac ili neke druge usluge da bi se dobila dozvola bez polozenih propisanih ispita. Kazne su stroge, a ukljucuju novcane i zatvorske kazne. Svi slucajevi korupcije se istrazuju, a protiv svih koji u tome sudjeluju pokrecu se stroge zakonske mjere.

Jedino sto morate platiti su pristojbe za troskove izdavanja vozacke dozvole koje odredjuje RTA. Nemojte platiti nista vise niti ponuditi dodatni novac da biste dobili dozvolu.

Ako znate ili na nekoga sumnjate da je dobio ili ce dobiti vozacku dozvolu NSW-a nudjenjem mita ili pristajenjem na neciji zahtjev za mito - ili ako znate ili sumnjate u bilo kakvu drugu vrstu korupcije u koju je umijesan namjestenik RTA - nazovite RTA na 1800
04  64  (besplatan poziv) ili Independent Commission Against Corruption (ICAC) (Nezavisno povjerenstvo za borbu protiv korupcije) na (0 ) 8 81 5999.

sustav izdavanja vozacKih dozvola

Ako zelite voziti po prometnicama u NSW-u, morate imati odgovarajucu dozvolu. Sustav izdavanja vozackih dozvola u NSW-u:

pomaze da putovanje nasim cestama bude sigurno, djelotvorno i sa sto manje stetnih posljedica po okolis,
osigurava da svi vozaci imaju potrebno znanje i umijece voznje i da su zdravstveno sposobni,
odredjuje kazne za vozace koji ne ispunjavaju svoje obveze kao sudionici u prometu.

posjedovanje odgovarajuce dozvole
Vrlo je vazno imati odgovarajucu dozvolu kad vozite. Morate imati:

vazecu dozvolu kojoj nije istekao rok, koja nije ponistena ili privremeno obustavljena,
odgovarajucu kategoriju vozacke dozvole za vrstu vozila koje vozite,
NSW dozvolu ako zivite u NSW-u duze od tri mjeseca,
dozvolu iz druge savezne drzave ako ste ovdje samo u posjeti,

dozvolu iz druge zemlje ako ste posjetitelj iz inozemstva. Ako dozvola nije na engleskom jeziku, takodjer morate imati sa sobom International Driving Permit (internacionalnu vozacku dozvolu) ili engleski prijevod inozemne dozvole.

Osim toga, ne smijete voziti ako vas je sud u NSW-u ili bilo kojoj saveznoj drzavi ili teritoriju u Australiji ili u inozemstvu diskvalificirao za voznju. Vozaci s dozvolama iz drugih saveznih drzava ili teritorija ili iz inozemstva ne smiju voziti ako im je RTA privremeno obustavila privilegije vozaca posjetitelja.

voznja bez dozvole

Teske kazne primjenjuju se za voznju bez dozvole, te za voznju s dozvolom kojoj je istekao rok, koja je ponistena, privremeno obustavljena ili diskvalificirana ili je neodgovarajuce kategorije. Za vise informacija pogledajte poglavlje Kazne.


Kaznjivo je i ako osobi bez vozacke dozvole dozvolite da vozi vase vozilo.

Prije nego nekome dozvolite da
vozi vase vozilo, provjerite da li ima odgovarajucu dozvolu.
Kad vam se provjerava vozacka dozvola

Policija provjerava imate li odgovarajucu dozvolu u sljedecim slucajevima:

ako ste imali sudar, bez obzira da li svojom ili tudjom krivnjom,
ako ste zaustavljeni jer ste pocinili neki prometni prekrsaj,
ako ste zaustavljeni za alkotest, bilo u test- postaji ili pokretnoj postaji za provjeru razine alkohola kod vozaca.


imajte dozvolu sa sobom
Kad vozite

Kad vozite, morate sa sobom nositi vozacku dozvolu. To policiji i RTA inspektorima olaksava provjeravanje imate li odgovarajucu dozvolu. Nenosenje vozacke dozvole se kaznjavaprogram stupnjevanog izdavanja dozvola

RTA ima Graduated Licensing Scheme (GLS) ( P r o g r a m  s t u p n j e v a n o g  i z d a v a n j a  v o z a c k i h dozvola) za nove vozace. Program se temelji na opsirnom istrazivanju u Australiji i inozemstvu, a koristi slozene nove metode i najnoviju tehnologiju kako bi se neiskusni vozaci pripremili za dozivotnu sigurnu i efikasnu voznju.

KaKo se program provodi

Novi vozaci trebaju proci kroz tri stupnja dozvola prije nego sto dobiju neogranicenu (punu) vozacku dozvolu.

Dozvola za ucenje voznje

Privremena dozvola 1. stupnja (P1- crvena). Privremena dozvola   . stupnja (P   - zelena).
Novi vozaci ce imati najmanje   6 mjeseci iskustva i polozit ce cetiri ispita prije nego sto dobiju punu dozvolu.

Ovaj dijagram toka (na sljedecoj stranici) prikazuje kako ce novi vozac napredovati kroz program izdavanja dozvola.
Cetiri ispita do neogranicene dozvole

 K  ompjutorski Vozacki ispit znanja (DKT), koji se mora poloziti prije dobivanja dozvole za ucenje voznje
 I spit vozacke sposobnosti na cesti (DART), koji se mora poloziti da se dobije dozvola P1

 K  ompjutorski Ispit uocavanja opasnosti (HPT), koji se mora poloziti da se dobije dozvola P
 K  ompjutorski Ispit vozacke sposobnosti (DQT), koji se mora polozti da se dobije puna dozvola

Vise informacija o Programu stupnjevanog izdavanja dozvola naci cete na RTA web stranici ili u uredima za registraciju motornih vozila.


Prije nego izadjete na vozacki ispit, procitajte A Guide to the Driving Test (Vodic do vozackog ispita)polaganje vozacKog ispita u vozilu s automatsKim mjenjacem
Ako ste vozacki ispit polozili u vozilu s automatskim mjenjacem, vozilo
s rucnim mjenjacem smijete voziti kao vozac s dozvolom P1 jedino
u pratnji i pod nadzorom vozaca s neogranicenom dozvolom. Ako zelite voziti vozilo s rucnim mjenjacem bez nadzora prije nego dobijete dozvolu P  , trebate poloziti ispit u vozilu s rucnim mjenjacem.


vozacKi ispit znanja (dKt)

Kao prvi korak za dobivanje dozvole za ucenjeDKT


DRIVING TEST


HPT


DQT
FULL
LICENCEVozacki ispit znanjaMinimum 1  mjeseci* Vrijedi 5 godina
Dnevnik voznje (1  0 sati, vidi napomenu*)


Vozacki ispit (vidi napomenu*)Minimum 1   mjeseci Vrijedi 18 mjeseciIspit uocavanja opasnosti
Minimum   4 mjeseca Vrijedi  0 mjeseciIspit vozacke sposobnosti
Izdaje se na 1   mjeseci,   6 mjeseci ili 5 godina

voznje, morate poloziti DKT. DKT je ispit na kompjutoru, s ekranom na dodir, kojim se procjenjuje vase poznavanje prometnih pravila.

KaKo se pripremiti za dKt

Sve informacije potrebne za ispit za C kategoriju (automobil) nalaze se u ovom prirucniku. Ako ga pazljivo proucite, trebali biste poloziti ispit. Osim toga, sva pitanja koja se javljaju u DKT-u mogu se skinuti s RTA web stranice, a svoje poznavanje

*Ne postoji minimalno vrijeme za ucenike voznje stare   5
godina i vise, ali moraju obaviti najmanje 1  0 sati voznje
(ukljucujuci   0 sati nocne voznje).

prometnih pravila mozete provjeriti i vjezbanjem
DKT-a, takodjer preko interneta.

Kad ucite iz prirucnika, pazite da ne preskocite niti jedan dio. Cak i ako polazete za dozvolu za ucenje voznje automobila ili motocikla, mozete dobiti neka pitanja o pravilima za teska vozila (npr. o koristenju autobusnih traka).

Za ispit za voznju teskih vozila ili motocikla takodjer trebate uciti iz ovog prirucnika, ali isto tako i iz Heavy Vehicle Drivers'Handbook (Prirucnika za vozace teskih vozila) ili Motorcycle Riders' Handbook (Prirucnika za motocikliste).

KaKo dKt izgleda

DKT se polaze na kompjutoru i sastoji se od 45 pitanja, slucajno odabranih iz banke pitanja, koja sadrzi oko 600 pitanja. Pitanja se jedno po jedno pojavljuju na ekranu. Da biste odgovorili na pitanje, morate dotaknuti jedan od tri ponudjena odgovora na ekranu.

Nitko ne zna koja ce se pitanja javiti na ispitu, ali uvijek ce biti:

15 pitanja iz opceg znanja voznje, na koja trebate dati najmanje 1   tocnih odgovora,
0 pitanja iz sigurnosti u prometu (ukljucujuci 10 pitanja iz prometnih znakova), na koja trebate dati najmanje   9 tocnih odgovora.

tipicno pitanje iz dKt-a

Kad parkirate paralelno uz rub plocnika, koliko morate biti udaljeni od drugog parkiranog vozila?

I ispred i iza svog vozila morate ostaviti barem 1 metar razmaka.

Morate ostaviti najmanje   metra, samo ispred vozila.

I ispred i iza svog vozila morate ostaviti najmanje   metra.

DKT ce se automatski prekinuti ako ste netocno odgovorili na cetiri pitanja iz opceg znanja voznje ili na dva pitanja iz sigurnosti u prometu.

Za vrijeme polaganja ispita nemate pravo:

primati bilo kakvu nesluzbenu pomoc,

koristiti bilo kakve materijale koji bi vam mogli pomoci da polozite ispit,
koristiti mobilni telefon ili bilo koje drugo komunikacijsko sredstvo,
govoriti ili davati znakove bilo kojoj osobi (osim zaduzenom sluzbeniku u uredu za registraciju kad je to potrebno),
napustiti mjesto polaganja ispita.

Osobe koje se ulovi da varaju odmah ce pasti ispit i sest tjedana nece imati pravo izaci na sljedeci DKT.

KoliKo morate biti stari da biste smjeli polagati dKt
Na DKT za vozacku dozvolu za automobil smijete izaci tek kad napunite 16 godina i nakon sto ste proucili ovaj prirucnik.pregled vida za sve  Koji traze vozacKu dozvolu
Da biste zatrazili ili obnoviti vozacku dozvolu NSW-a, morate proci pregled vida. Na pregledu vida mozete nositi naocale ili kontaktne lece. Ako ih nosite, na vasoj ce dozvoli pisati S
za spectacles (naocale), sto znaci da dok vozite morate nositi naoceale ili kontaktne lece. Ako ne prodjete na pregledu vida, morat cete donijeti lijecnicki nalaz o vidu, koji je izdao lijecnik opce prakse, specijalist za
oci ili opticar, a kojim se potvrdjujete da vas vid zadovoljava trazene standarde.


prijavljivanje za dKt

Da biste mogli polagati DKT, morate se prijaviti i platiti pristojbu. Kad ste spremni, prijavite se na jedan od sljedecih nacina:

odaberite my Tests na www.myRTA.com, nazovite RTA na 1        1  ,
osobno u najblizem uredu za registraciju motornih vozila.

Prijave za DKT preko telefona ili interneta mogu se platiti jedino kreditnom karticom. Prijave u uredu za registraciju mogu se platiti Eftposom, gotovinom, cekom ili kreditnom karticom.
Ako zelite promijeniti termin ispita ili ga otkazati, to mozete  uciniti preko interneta  na  myRTA. com, telefonom na 1       1   ili osobno u uredu zadoKaz o identitetu i stambenoj adresi u nsW-u
Kad podnosite molbu za izdavanje vozacke dozvole, trebate predociti dokaz o identitetu I stambenoj adresi u NSW-u.
Za vise informacija o dokumentima kojima se dokazuje identitet nabavite brosuru How to prove who you are to the RTA (Kako dokazujete RTA-u tko ste) u bilo kojem uredu za registraciju motornih vozila ili s RTA web stranice. Ako ste promijenili ime, primjenjuju se
i posebni propisi.

registraciju motornih vozila. To treba uciniti najmanje jedan dan prije datuma ispita ili vam se nece vratiti novac koji ste uplatili za pristojbu.

Kamo ici polagati dKt

DKT se moze polagati u bilo kojem uredu za registraciju. U gradovima koji nemaju ured za registraciju motornih vozila na ispit mozete ici u RTA agenciju - RTA agencija se obicno nalazi u opcinskoj zgradi ili na policijskoj postaji. Onog dana kad izlazite na DKT, trebate predati ispunjen Licence Application Form (obrazac molbe za izdavanje vozacke dozvole) i predociti zadovoljavajuci dokaz o identitetu (pogledajte brosuru How to prove who you are to the RTA (Kako dokazujete RTA-u tko ste)). Ako vasi dokumenti za dokazivanje identiteta ne zadovoljavaju standarde RTA, ne mozete izaci na DKT.

nepolozeni dKt

Ako padnete na DKT-u, opet cete morati platiti pristojbu za ponovno polaganje ispita. Na ispit biste trebali ponovo izaci tek kada ste spremni. Trebate donijeti molbu za izdavanje vozacke dozvole i dokumente za dokaz o identitetu.


osobe Koje ne govore englesKi/
osobe sa specijalnim potrebama

DKT se moze polagati na jos devet jezika etnickih z a j e d n i c a  ( a r a p s k o m ,  k i n e s k o m ,  h r v a t s k o m , grckom, korejskom, srpskom, spanjolskom, turskom i vijetnamskom). Prirucnik za korisnike prometnica moze se nabaviti na tim jezicima i na japanskom.

Ako zelite polagati ispit na nekom od tih jezika, na raspolaganju vam je usluga jezicnog tumaca.  Ako vam je potreban jezicni tumac, nazovite 1       1 .

Na raspolaganju je i audio funkcija na engleskom i svakom od devet navedenih jezika. Ona vam omogucava da pitanja slusate i na njih odgovarate preko slusalica. Ako zelite koristiti audio/zvucnu metodu polaganja ispita, recite to RTA sluzbeniku prije pocetka ispita.

O s o b e  s a  s p e c i j a l n i m  p o t r e b a m a  ( i l i  n j i h o v i zastupnici) trebaju razgovarati o tim potrebama ili invaliditetu s upraviteljem ureda za registraciju prije nego se prijave za ispit. Na taj ce se nacin imati vremena izvrsiti odgovarajuce pripreme za polagatelja na dan ispita. Dogovoriti se moze telefonski na 1        1  .
vrste vozacKih dozvola

dozvola za ucenje voznje

Da biste dobili dozvolu za ucenje voznje za kategoriju Class C (automobil), morate poloziti DKT, proci pregled vida i platiti pristojbu. Morate biti stari najmanje 16 godina.

Kada polozite DKT i platite pristojbu, dobit cete dozvolu za ucenje voznje za Class C (automobil) i Learner Driver Log Book (dnevnik voznje za vozaca ucenika). Nakon toga mozete zapoceti s prakticnom voznjom od minimum 1  0 sati (ukljucujuci   0 sati nocne voznje), koliko se trazi prije nego smijete izaci na vozacki ispit. Osim toga, ako ste mladji od
5 godina, morate imati dozvolu za ucenje voznje najmanje 1   mjeseci prije nego sto smijete izaci na vozacki ispit. Dozvola za ucenje voznje izdaje se na
5 godina.


L tablice moraju biti vidljivo izlozene sprijeda i straga s vanjske strane vozila.

Slovo L ne smije biti skriveno.Kad ucite voziti, dobro je poceti u mirnim ulicama koje dobro poznajete.
U pocetku vozite jedino po danu. Nocu vozite tek kad steknete iskustvo.

ogranicenja za vozace uceniKe

Koncentracija\tVasa BAC mora biti nula. To znaci da uopce ne smijete imati alkohola u alkohola u krvi (BAC)\ttijelu dok vozite.

Izlaganje L tablica\tL tablice moraju biti vidljivo izlozene sprijeda i straga s vanjske strane vozila. Pogledajte ilustraciju na suprotnoj strani.

Sigurnosni pojasevi\tMorate paziti da svi putnici u vozilu budu propisno privezani sigurnosnim pojasom ili drugom propisanom sigurnosnom opremom.

Ogranicenje brzine\tNe smijete voziti brze od 80 km/h i morate se pridrzavati dozvoljene brzine kad je ispod 80 km/h.

Nadziranje\tKraj vas mora sjediti osoba koja ima odgovarajucu australsku neogranicenu dozvolu (ne dozvolu za ucenje ili privremenu dozvolu).
Vucenje\tNe smijete vuci prikolicu niti bilo koje drugo vozilo. Ogranicenje lokacija\tAko ste u Sydneyu, ne smijete se voziti po Centennial Parku. Mobilni telefon\tDok vozite, ne smijete koristiti ni jednu funkciju mobilnog telefona,
ukljucujuci aparate bez uporabe ruku i zvucnike.

Kategorija dozvole\tNe mozete uciti voziti za visu kategoriju dozvole.

privremeno obustavljanje ili ponistenje dozvole za ucenje voznje

Vozacu uceniku koji je pocinio saobracajni prekrsaj dozvola moze biti ponistena sudskom odlukom ili ju moze privremeno obustaviti ili ponistiti RTA. RTA moze privremeno obustaviti dozvolu za ucenje voznje za sljedece prekrsaje:
ucenik vozi bez nadzora drugog vozaca,

ucenik ili putnici nisu privezani sigurnosnim pojasevima ili, ako je primjereno, sigurnosnom opremom za djecu,
ucenik vozi s putnikom/putnicima u prtljazniku ili na vozilu.
privremena dozvola p1 za automobile
Privremena dozvola 1. stupnja (P1) izdaje se kad polozite vozacki ispit. Morate biti stari najmanje 17 godina, a ako ste mladji od   5 godina, morate prije toga imati dozvolu za ucenje voznje najmanje sest mjeseci. Dozvolu P1 takodjer mozete dobiti ako imate vazecu dozvolu slicne vrste iz druge savezne drzave ili inozemstva manje od godine dana.

Dozvola P1 izdaje se na 18 mjeseci pod uvjetima prikazanim u tablici s desne strane.
Dozvolu P1 morate imati u vremenskom razdoblju od najmanje 1   mjeseci ili u ukupnom zbroju razdoblja od najmanje 1   mjeseci prije nego sto mozete napredovati do privremene dozvole   . stupnja (P  ). Da biste napredovali do dozvole P , morate poloziti Hazard Perception Test (HPT) (Ispit uocavanja opasnosti), proci pregled vida i platiti odgovarajucu pristojbu.
P tablice moraju biti vidljivo izlozene sprijeda i straga s vanjske strane vozila. Slovo P ne smije biti skriveno.

Ako se vuce prikolica, P tablica mora biti izlozena sa straznje strane prikolice.

privremeno obustavljanje ili ponistenje dozvole p1
Dozvola P1 obustavit ce se na najmanje tri mjeseca ako nakupite cetiri ili vise kaznenih bodova. Ako je dozvola P1 obustavljena zbog prekrsaja, vremensko razdoblje pod obustavom ne racuna se u minimum od
1  mjeseci potrebnih da se napreduje do dozvole P .

Ako je dozvola P1 ponistena zbog prekrsaja, vremensko razdoblje u kojem ste imali dozvolu prije ponistenja se ne racuna.

Na dozvolu P1 primijenit ce se ogranicenje na jednog putnika ako vam je dozvola bila ponistena jer vas je sud diskvalificirao zbog tezeg prometnog prekrsaja. Napominjemo da su moguce iznimke.

ogranicenja za dozvole p1

vozila s automatskim\tAko ste ispit polagali na vozilu s automatskim mjenjacem, smijete voziti
mjenjacem\tsamo takvo vozilo.


Koncentracija\tVasa BAC mora biti nula. To znaci da uopce ne smijete imati alkohola u tijelu dok
alkoholau krvi (bac)\tvozite.


Kazneni bodovi\tDozvola ce vam biti privremeno obustavljena ako dobijete 4 ili vise kaznenih bodova.

izlaganje p tablica\tP tablice (crveno P na bijeloj podlozi) moraju biti vidljivo izlozene sprijeda i straga s vanjske strane vozila. Pogledajte ilustraciju na suprotnoj strani.

Kategorija dozvole\tNe mozete uciti voziti za visu kategoriju dozvole.


mobilni telefon\tDok vozite, ne smijete koristiti ni jednu funkciju mobilnog telefona, ukljucujuci zvucnike.

putnici  Vozaci s dozvolom P1 mladji od   5 godina smiju voziti samo jednog putnika mladjeg od   1 godine izmedju 11 sati navecer i 5 sati ujutro.

sigurnosni pojasevi\tMorate paziti da svi putnici u vozilu budu propisno privezani sigurnosnim pojasom ili drugom propisanom sigurnosnom opremom.

ogranicenje brzine\tNe smijete voziti brze od 90km/h i morate se pridrzavati dozvoljene brzine kada je ispod 90 km/h. Dozvola ce vam biti privremeno obustavljena na najmanje tri mjeseca za svako prekoracenje brzine.

nadziranje vozaca  \tNe smijete nadzirati vozaca ucenika.
ucenika


vucenje  Smijete vuci lake prikolice do   50 kilograma nenatovarene tezine.

vozila\tNe smijete voziti ni jedno vozilo koje ima:
\tosam ili vise cilindara
\tturbo motor ili pojacani (supercharged) motor (dizel motori izuzeti)
\tmodifikacije koje pojacavaju ucinkovitost motora
\tili bilo koje vozilo sto ga RTA navede
-  dodatne informacije mogu se naci na RTA web stranici
Napominjemo da su moguce iznimke.
privremene dozvole p2

Privremena dozvola   . stupnja (P ) izdaje se nakon sto ste imali dozvolu P1 najmanje 1   mjeseci i kad polozite Ispit uocavanja opasnosti (HPT). Dozvolu P   takodjer mozete dobiti ako imate vazecu dozvolu slicne vrste iz druge savezne drzave ili inozemstva vise od godinu dana, ali krace od tri godine.
Dozvola P   izdaje se na   0 mjeseci pod uvjetima prikazanim u tablici s desne strane.


P tablice moraju biti vidljivo izlozene sprijeda i straga s vanjske strane vozila. Slovo P ne smije biti skriveno.

Ako se vuce prikolica, P tablica mora biti izlozena sa straznje strane prikolice.

unapreDJivanje dozvole

Dok vam traje dozvola P  , mozete je unaprijediti na visu kategoriju dozvole, maksimalno do teskog krutog vozila (HR), ovisno o uvjetima navedenim u Heavy Vehicle Drivers' Handbook (Prirucniku za vozace teskih vozila).

Da biste napredovali do neogranicene vozacke dozvole, morate imati dozvolu P   u vremenskom razdoblju od najmanje   4 mjeseca ili u ukupnom zbroju razdoblja od najmanje   4 mjeseca, morate poloziti Driver Qualification Test (DQT) (Ispit vozacke sposobnosti), proci pregled vida i platiti odgovarajucu pristojbu.

privremeno obustavljanje ili ponistenje dozvole p2
Dozvola P  obuistavit ce se na najmanje tri mjeseca ako nakupite sedam ili vise kaznenih bodova. Kada je dozvola P   zbog prekrsaja obustavljena, vremensko razdoblje pod obustavom ne racuna se u minimum od   4 mjeseca potrebnih da se napreduje do neogranicene dozvole. Kada je dozvola P   zbog prekrsaja ponistena, vremensko razdoblje u kojem ste imali dozvolu prije ponistenja se ne racuna.

Na dozvolu P   primijenit ce se ogranicenje na jednog putnika ako vam je dozvola bila ponistena jer vas je sud diskvalificirao zbog tezeg prometnog prekrsaja. Napominjemo da su moguce iznimke.

ogranicenja za dozvole p2

Koncentacija\tVasa BAC mora biti nula. To znaci da uopce ne smijete imati alkohola u
alkohola u krvi (bac) tijelu dok vozite.

Kazneni bodovi\tDozvola ce vam biti privremeno obustavljena ako dobijete 7 ili vise kaznenih bodova.

izlaganje p tablica\tP tablice (zeleno P na bijeloj podlozi) moraju biti vidljivo izlozene s vanjske strane vozila sprijeda i straga. Pogledajte ilustraciju na suprotnoj strani.

sigurnosni pojasevi  Morate paziti da svi putnici u vozilu budu propisno privezani sigurnosnim pojasom ili drugom propisanom sigurnosnom opremom.

ogranicenje brzine\tNe smijete voziti brze od 100 km/h i morate se pridrzavati dozvoljene brzine kad je ispod 100 km/h.

nadziranje vozaca\tNe smijete nadzirati vozaca ucenika.  
ucenika

vozila\tNe smijete voziti ni jedno vozilo koje ima:
\tosam ili vise cilindara
\tturbo motor ili pojacani (supercharged) motor (dizel motori izuzeti)
\tmodifikacije koje pojacavaju ucinkovitost motora
\tili bilo koje vozilo sto ga RTA navede
-  dodatne informacije mogu se naci na RTA web stranici
Napominjemo da su moguce iznimke.neogranicena (puna) dozvola Neogranicena vozacka dozvola izdaje se nakon sto ste dozvolu P   imali najmanje   4 mjeseca i polozili
Ispit vozacke sposobnosti (DQT).

Ako na neogranicenoj dozvoli u tri godine dobijete
1   ili vise kaznenih bodova za prometne prekrsaje, dozvola ce vam biti privremeno obustavljena.

Kategorije vozacKih dozvola

U NSW-u je uveden nacionalni sustav kategoriziranja vozackih dozvola. Sustav izdavanja dozvola je jednostavniji i smanjuje broj kategorija dozvola, cime se olaksava prijenos dozvola iz jedne savezne drzave u drugu. Dok vrsta dozvole pokazuje vase vozacko iskustvo, kategorija dozvole pokazuje koje vrste vozila imate pravo voziti.

posebni uvjeti

Postoje razlicite kategorije vozackih dozvola jer je za voznju vecih i tezih vozila ili vozila koja prevoze mnogo putnika potrebno vise vozacke vjestine i iskustva.  Stoga se za vise kategorije dozvola primjenjuju posebni uvjeti kao na primjer:

minimalno razdoblje posjedovanja dozvole nize kategorije,
posebni ispiti znanja, ispiti voznje.

dozvola za vozace motociKla

Ako zelite nauciti voziti motocikl, morate prouciti ovaj prirucnik i Motorcycle Riders' Handbook (Prirucnik za motocikliste) da biste dobili dozvolu za ucenje voznje. U skoro svim podrucjima NSW-a potrebno je zavrsiti tecaj obuke voznje motocikla prije nego sto se izadje na ispit znanja za motocikliste.

nacionalna dozvola za tesKa vozila Grimizna (purpurna) nacionalna vozacka dozvola izdaje se za HR, HC i MC kategorije. Sve savezne
drzave i teritoriji izdaju ove dozvole, ali vam dozvolu
mora izdati drzava u kojoj zivite. Kad ispunite uvjete za purpurnu dozvolu, mozete uplatiti pristojbu za jednu, tri ili pet godina.


Ako prevozite osam ili vise putnika za novac, nagradu ili poslovno, mozda cete trebati voditi dnevnik voznje. Za vise informacija pogledajte Heavy Vehicles Drivers' Handbook (Prirucnik za vozace teskih vozila).informacije o dozvolama za motociKle i tesKa vozila

Za vise informacija o drugim kategorijama dozvola osim C kategorije pogledajte Motorcycle Riders' Handbook (Prirucnik za motocikliste) ili Heavy Vehicle Drivers' Handbook (Prirucnik za vozace teskih vozila), koje mozete nabaviti sa RTA web stranice ili u uredima za registraciju motornih vozila. Osobe koje uce voziti tesko vozilo moraju biti u pratnji osobe koja ima vazecu neogranicenu vozacku dozvolu za vrstu vozila na kojem se uci voziti. Nadzornik mora imati neogranicenu dozvolu najmanje 1   mjeseci.

Kategorije vozacKih dozvola u neW south WalesumotociKl (r)
Bilo koji motocikl ili tricikl.laKo Kruto vozilo (lr)
Vise od 4.5t (GVM), ali ne vise od 8t (GVM). Prima vise od 1
odraslih osoba ukljucujuci vozaca. Vuce prikolicu do 9t (GVM).srednje Kruto vozilo (mr)
Dvije osovine i vise od 8t (GVM). Vuce prikolicu do 9t (GVM).\t
tesKo Kruto vozilo (hr)
Teski kamion, tri ili vise osovina, vise od 8t (GVM).\t
Vuce prikolicu do 9t (GVM). Zglobni autobusi.

tesKa Kombinacija (hc) Tegljac koji vuce poluprikolicu (ukljucivsi nenatovaren prednji osovinski sklop prikolice ili teski kamion koji vuce prikolicu dopustene
mase vece od 9t (GVM).


multi-Kombinacija (mc)
Bilo koji B-double ili cestovni vlak.


uvjeti za izdavanje dozvola za triciKle s automobilsKim motorom
Nosioci neogranicene vozacke dozvole NSW-a za automobil ili za motocikl imaju pravo voziti tricikle s automobilskim motorom. Ta vrsta tricikla mora:

imati istaknutu plocicu o udovoljavanju kategorija
LEM, LEP ili LEG,

imati straga ugradjen motor iste vrste kao i automobili s direktnim pogonom na straznje kotace,
biti konstruirana ili opremljena da na njemu moze sjediti najvise tri odrasle osobe ukljucujuci vozaca,
imati dvije ili vise od sljedecih karakteristika:

- kvacilo upravljano papucicom ili automatski mjenjac,
- potpuno integrirani kocioni sustav upravljan papucicom,
- lijeva rucica mjenjaca nije ugradjena na upravljacu.

Djeca mladja od 16 godina ne smiju se voziti na tim vozilima osim ako vozac ima neogranicenu dozvolu za motocikl. Vozac i svi suputnici moraju nositi odobrenu, propisno pricvrscenu kacigu za motocikliste.

dozvole za voznju autobusa i taKsi vozila
Ako vam je RTA izdala vozacku dozvolu LR, MR ili HR kategorije, znaci da ste kvalificirani za voznju velikog autobusa. Da biste smjeli profesionalno voziti javna putnicka vozila (na primjer turisticki autobus), trebate dobiti ovlastenje za voznju javnog putnickog vozila, koje izdaje Ministry of Transport (MOT) (Ministarstvo prometa). Da biste vozili javni putnicki autobus ili taksi, prvo trebate dobiti vozacku dozvolu, a zatim MOT-u podnijeti molbu da vam izda ovlastenje za voznju putnickog vozila ili taksija. Za vise informacija nazovite jedan od sljedecih regionalnih ureda MOT-a:

Parramatta and Western 1800 049 971 Central Metropolitan (0  ) 9  70 6100 NSW Northern 1800 049 98  
NSW Southern 1800 049 961

dozvole za voznju Kamiona tegljaca
Ako zelite voziti ili rukovati kamionom tegljacem, podnesite molbu Tow Truck Authority of NSW (Upravi za kamione tegljace za NSW) da vam izda potvrdu za vozaca ili dozvolu za rukovatelja. Nazovite (0 ) 88 6 6 00 ili besplatan poziv 1800 044 547.

dozvole za instruKtore voznje

Da biste postali profesionalni instruktor voznje, m o r a t e  b i t i  s t a r i  n a j m a n j e    1  g o d i n u  i  i m a t i neogranicenu vozacku dozvolu (ne za ucenje, P1 ili P  ) za vozila u kojima zelite poducavati najmanje tri godine tijekom protekle cetiri godine. Uz to cete morati pohadjati tecaj obuke i ispuniti druge uvjete koje odredjuje RTA. Za vise informacija nazovite RTA na 1        1 .

vozaci iz drugih saveznih drzava

dozvole za ucenje voznje

Ako imate vazecu dozvolu za ucenje voznje iz druge savezne drzave, a nastanite se u NSW-u i zelite nastaviti voziti, u sljedeca tri mjeseca morate:
proci pregled vida prije nego sto mozete dobiti dozvolu NSW-a za ucenje voznje.
S navrsenih 17 godina ili ako ste stariji, mozete izaci na vozacki ispit za dobivanje NSW dozvole P1 ako ste:
imali dozvolu za ucenje voznje iz druge savezne drzave najmanje 6 mjeseci,
prosli pregled vida u NSW-u.


nosioci vazecih vozacKih dozvola iz drugih saveznih drzava

Ako dodjete zivjeti u NSW iz druge australske drzave ili teritorija i imate njihovu vazecu dozvolu
koja je ekvivalentna privremenoj ili neogranicenoj dozvoli NSW-a, ili ako je vasa dozvola iz druge drzave istekla
pred manje od pet godina, mozete dobiti dozvolu NSW-a jednake kategorije bez polaganja ispita znanja ili ispita voznje.


prijenos dozvola iz drugih saveznih drzava
Dozvolu NSW-a morate izvaditi u roku od tri mjeseca od kad se nastanite u ovoj drzavi. NSW dozvola ce biti izdata do datuma isteka vaznosti na toj dozvoli iz druge savezne drzave do maksimalno pet godina.

U Australiji je dozvoljeno imati samo jednu vozacku dozvolu. RTA ce uzeti vasu staru vozacku dozvolu i unistiti je, a zatim obavijestiti saveznu drzavu ili teritorij gdje je izdata da joj ponisti vaznost.

Trebat cete:

ispuniti prijavni obrazac,

svoju dozvolu s fotografijom iz druge savezne drzave odnijeti u RTA ured za registraciju motornih vozila ili u RTA agenciju.
predociti dokument o dokazu identiteta s drugog popisa u brosuri How to prove who you are to the RTA (Kako dokazujete RTA-u tko ste),
predociti dokaz o stambenoj adresu u NSW-u, proci pregled vida,
biti fotografirani,

platiti pristojbu za dozvolu ako je vasoj dozvoli iz druge savezne drzave istekla vaznost.

Da biste dobili neogranicenu vozacku dozvolu, trebate dokazati da ste dozvolu iz druge savezne drzave imali najmanje   6 mjeseci.


vozaci iz inozemstva

Ako imate vazecu inozemnu vozacku dozvolu i trajnu boravisnu vizu, u NSW-u imate pravo voziti sa svojom vazecom inozemnom dozvolom najvise tri mjeseca nakon dolaska u Australiju.

Da biste smjeli voziti s vazecom inozemnom dozvolom u tom tromjesecnom periodu, ne smijete biti diskvalificirani iz voznje niti vam dozvola smije postati privremeno obustavljena ili ponistena. U ta tri mjeseca morate dobiti (ne samo predati molbu) dozvolu NSW-a ako zelite nastaviti voziti.

Vodite racuna o tome da ako vasa inozemna dozvola nije na engleskom, morate dok vozite sa sobom imati i International Driving Permit (Medjunarodnu vozacku dozvolu) ili engleski prijevod vase dozvole.

dobivanje dozvole nsW-a

Za dobivanje vozacke dozvole NSW-a morate biti stari najmanje 17 godina. Ako imate inozemnu dozvolu (ukljucujuci dozvolu za ucenje voznje) i zelite dobiti dozvolu NSW-a, trebate otici u RTA ured za registraciju motornih vozila i tamo:

Ako je vasa inozemna dozvola na engleskom, predociti tu dozvolu.
Ako vasa inozemna dozvola nije na engleskom, predociti:
- vasu inozemnu dozvolu i njen sluzbeni prijevod od NSW Community Relations Commission (Povjerenstva za drustvene odnose u NSW-u) ili Commonwealth Department of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs (Ministarstva za useljavanje i multikulturne i starosjedilacke poslove),
- ako su potrebne dodatne informacije o dozvoli
(na primjer kad je prvi put izdana ili koji joj je rok vaznosti, ili kad nije navedena vrsta vozila za koje je izdano ovlastenje za voznju), pismo nadleznog konzularnog ili diplomatskog predstavnistva.
Ako ne mozete predociti svoju inozemnu dozvolu, predajte:
- pismo ustanove za izdavanje dozvola u zemlji gdje je izdata u kojem se potvrdjuju podaci iz vase dozvole i vas vozacki status, ili
- pismo nadleznog konzularnog ili diplomatskog predstavnistva, izdatog na temelju izvjesca primljenog od ustanove koja je izdala dozvolu, u kojem se potvrdjuju podaci iz vase dozvole i vas vozacki status.
Pismo kojim se potvrdjuju podaci iz vase dozvole ili vozacki status mora biti napisano na engleskom jeziku ili imati sluzbeni engleski prijevod od gore navedenih ustanova.


Prije nego sto prvi put odete u ured za registraciju motornih vozila, bilo bi dobro da pribavite pismo u s t a n o v e  z a  i z d a v a n j e  d o z v o l a  ( s  n j i h o v i m zaglavljem) ili pismo nadleznog konzularnog ili diplomatskog predstavnistva, kojim se potvrdjuju podaci iz vase dozvole, ukljucujuci datum kad je prvi put izdata.

Takodjer morate:

dokazati svoju adresu u NSW-u, dokazati svoj identitet,
proci pregled vida,

poloziti ispit znanja za svaku kategoriju dozvole koju trazite,
poloziti ispit voznje za svaku kategoriju dozvole koju trazite,
predociti dokumente kojima se dokazuje kad je dozvola prvi put izdata, ako to nije navedeno na dozvoli.

Ako ne polozite vozacki ispit, sve privilegije vozaca posjetitelja vam se ukidaju. U tom slucaju morate dobiti dozvolu za ucenje voznje, s kojom cete smjeti voziti u NSW-u (uz nadzor osobe s neogranicenom australskom vozackom dozvolom) i tada ponovo polagati vozacki ispit.

indosiranje inozemnih vozacKih dozvola
Prije nego vam se izda vozacka dozvola NSW-a, trebate predati svoju inozemnu dozvolu da bi ju se ucinilo nevazecom u Australiji. Prema australskim propisima o izdavanju vozackih dozvola, u Australiji se za voznju smije koristiti samo jedna vozacka dozvola.

Svoju inozemnu dozvolu dobit cete natrag kad se na njoj probusi rupa (ako je plasticna ili laminirana) ili ju se indosira (ako je papirnata). Rupa ili indosman bit ce na praznom, neispisanom dijelu dozvole tako da se nikakav detalj s dozvole ne odstrani ili prekrije.

izuzeca od polaganja ispita

Mozda cete biti oslobodjeni od polaganja nekih ispita u sljedecim slucajevima:

ako ste ranije, ali u posljednjih pet godina, imali australsku vozacku dozvolu, s tim da to ustanova koja ju je izdala moze potvrditi, ili

ako imate vazecu novozelandsku vozacku dozvolu, ili

ako podnosite molbu za vozacku dozvolu kategroije C (automobil) ili R (motocikl), a imate vazecu inozemnu vozacku dozvolu, ili dozvolu kojoj je vaznost istekla u posljednjih pet godina, iz zemlje za koju je priznato da ima standarde za izdavanje vozackih dozvola usporedive s australskim standardima.
Napomena: RTA zadrzava pravo da zatrazi polaganje vozackog ispita. RTA ne treba izdati dozvolu sve dok se ne uvjeri da je inozemna dozvola pravovaljana.

na Koju dozvolu nsW-a imate pravo Vremensko razdoblje u kojem ste imali inozemnu dozvolu za automobil ili motocikl odredit ce na koju
vrstu dozvole imate pravo.

Ako ste imali inozemnu dozvolu za automobil ili motocikl manje od godinu dana, imat cete pravo samo na privremenu dozvolu P1.
Ako ste imali dozvolu za automobil duze od godinu dana, ali manje od tri godine, imat cete pravo samo na dozvolu P  .
Ako ste imali neogranicenu dozvolu za motocikl duze od godinu dana, imat cete pravo na neogranicenu dozvolu za motocikl.
Ako ste imali vozacku dozvolu duze od tri godine, imat cete pravo na neogranicenu dozvolu.

Ako zelite predati molbu za neku drugu kategoriju dozvole osim one koju posjedujete, morate poloziti odgovarajuci ispit znanja i vozacki ispit (u vozilu te kategorije).


privremeni vozaci posjetitelji iz inozemstva
Od 18. travnja   008 primjenjuju se novi propisi o izdavanju dozvola za vozace posjetitelje koji zele dobiti NSW dozvolu prvi put.

Informacije za vozace posjetitelje mogu se naci na internetskoj stranici RTA ili u brosuri Guide for international drivers (Vodic za medjunarodne vozace)

vozaci invalidi

Kad podnosite molbu za vozacku dozvolu, morate navesti da li bi vasa invalidnost mogla utjecati na vasu vozacku sposobnost. RTA ce procijeniti da li ce vasa invalidnost neznatno ili znatno utjecati na vasu vozacku sposobnost. Ako se vasa invalidnost smatra teskom, morat cete polagati vozacki ispit za invalide. Uvjeti se mogu navesti u vasoj vozackoj dozvoli, na primjer 'smije voziti samo vozilo s automatskim mjenjacem'.

vozaci sa zdravstvenim problemima

Morate obavijestiti RTA ako bolujete od neke bolesti koja bi mogla utjecati na vasu vozacku sposobnost, na primjer od epilepsije. Detalje morate navesti kad ispunjavate obrazac molbe, ili naknadno obavijestiti RTA ako se razbolite kad vec imate vozacku dozvolu.

Za neke bolesti morat cete ici na redovne lijecnicke preglede kako bi se potvrdilo da ste sposobni za voznju. Vas lijecnik bi trebao imati nacionalni medicinski vodic za procjenjivanje zdravstvene sposobnosti za voznju motornog vozila. RTA ce poslati obrazac za lijecnicki nalaz sto ga treba ispuniti vas lijecnik kad god je vrijeme da obavite lijecnicki pregled. Ispunjeni obrazac treba vratiti u RTA.

RTA moze privremeno obustaviti ili ponistiti vasu dozvolu ako dobije informacije koje potvrdjuju da ne biste smjeli voziti. Na primjer, lijecnik moze izvijestiti da pacijent ne ispunjava medicinske uvjete i da vise nije sposoban za voznju.

vozaci stariji od 80 godina

Nakon navrsenih 80 godina svakih godinu dana morate odlaziti na lijecnicki pregled kako bi se potvrdilo da ste sposobni za voznju. Svake godine kad je vrijeme za pregled RTA ce vam poslati obrazac za lijecnicki nalaz sto ga treba ispuniti vas lijecnik.

Ako imate drugu dozvolu osim dozvole C kategorije, morate nakon navrsenih 80 godina svake godine polagati ispit iz voznje. Ako imate dozvolu C kategorije, godisnje polaganje vozackog ispita pocinje s 85 godina. RTA ce vas obavijestiti kad je vrijeme za polaganje ispita. Prije polaganja vozackog ispita trebate proci na lijecnickom pregledu.

RTA je izdal? dvije publikacije s informacijama o tome da li vozite sigurno, kako da nastavite voziti sigurno, te kakve su vam mogucnosti za dozvolu. Primjerak publikacija A Guide for Older Drivers (Vodic za vozace starije dobi) ili Worried about the driving ability of an older driver? (Zabrinuti zbog vozacke sposobnosti starijeg vozaca?) mozete dobiti u svakom uredu za registraciju motornih vozila ili ako nazovete 1        1 .


Ako ste stariji od 85 godina i ne polozite vozacki ispit za starije
vozace, pa dobijete dozvolu za ucenje voznje, ne morate na svom vozilu izloziti L tablice niti ispunjavati dnevnik voznje. Medjutim, dok vozite, uz vas mora sjediti vozac koji vas nadzire.

darovanje organa

Na obrascu molbe za vozacku dozvolu nalazi se i pitanje zelite li nakon smrti postati donator organa. Mozete staviti kvacicu da pristajete da postanete donator organa i naznaciti koje organe zelite darovati. Kad pristanete na darovanje organa, na vasu vozacku dozvolu s fotografijom upisuje se odredjeni kod. Mozete se predomisliti u bilo koje vrijeme - samo ispunite obrazac za promjenu podataka.

Bilo bi dobro da o svojoj odluci razgovarate s clanovima obitelji. Cak kad je osoba i pristala da bude donator organa, lijecnici prije uzimanja organa prvo razgovaraju s rodbinom preminulog.

Za dopunjavanje Australian Organ Donor Register (AODR) (Australskog registra donatora organa), kojeg vodi Medicare Australia, RTA sve podatke koje vodi o donatorima organa prebacuje u AODR registar. Te su informacije pristupacne autoriziranom medicinskom osoblju da im  se  pomogne  oko donacije organa.darovanje organa spasava zivote
Molimo vas da razmislite o mogucnosti da postanete donator. Za informacije o AODR kontaktirajte
Australian Red Cross Blood Service,
15   Clarence Street, Sydney NSW
000,

Tel: (0 ) 9  9 400 .
www.donateblood.com.au

sto morate znati o dozvolama

U ovom je dijelu objasnjena vaznost sustava izdavanja vozackih dozvola u New South Walesu. Kad procitate ovaj dio, trebali biste znati:

obveze nosilaca dozvola,

kakvi uvjeti moraju biti ispunjeni da biste mogli dobiti vozacku dozvolu,
kakva se posebna pravila primjenjuju kod vozaca ucenika,
pod kakvim se uvjetima izdaju privremene vozacke dozvole,
kakvo vam je vozacko iskustvo potrebno prije dobivanja neogranicene dozvole,
kakva su pravila za ucenje i voznju s autimatskim i rucnim mjenjacem,
razlicite vrste dozvola i razlicite kategorije dozvola,
sto biste trebali uciniti ako ste bolesni, a zelite voziti.

biljesKe


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t

PROVJERITE SVOJE ZNANJE

Oznacite tocan odgovor, zatim na kraju prirucnika provjerite jeste li tocno odgovorili.
1. Ima li vozac s P1 ili P   privremenom dozvolom zakonsko pravo poducavati osobu koja tek uci voziti?

a) Ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\t

b) Da, ukoliko vozac privremenu P   . . . . . . . .  
dozvolu ima dulje od 6 mjeseci.

c) Da, ukoliko su istaknute tablice L  . . . . . . . .  
i P1 ili P .

. Da bi dobio P   privremenu dozvolu, vozac svoju
P1 privremenu dozvolu mora imati najmanje -

a) 18 mjeseci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\tb)1  mjeseci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c)  4 mjeseci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Morate li uvijek kad vozite sa sobom nositi svoju vozacku dozvolu?

a) Ne, dovoljno je imati dozvolu.. . . . . . . . . . . . b) Ne, samo na dugim putovanjima . . . . . . . . . c) Da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ucinimo nase ceste sigurnijima za sve

Svake godine preko 500 osoba pogine na cestama NSW-a. Daljnjih    8,000 bude ranjeno.


Glavni uzroci smrti na cestama su prebrza voznja, voznja pod utjecajem alkohola, umor i neupotreba sigurnosnih pojaseva.

Donja slika pokazuje koji su glavni cimbenici ponasanja odgovorni za sudjelovanje mladih vozaca (17- 5 godina) u sudarima sa smrtonosnim posljedicama.


50

prebrza voznja

Prebrza voznja je glavni uzrok smrti i ozljeda na nasim cestama. Svake godina ona kosta drustvo preko 780 milijuna dolara.
Prebrza voznja je putovanje brzinom vecom od dopustene. Prebrza je voznja i kad se vozi prebrzo za uvjete na cesti. Ako uvjeti na cesti nisu idealni, na primjer ako je kisa, gusti promet, noc itd., mozda vozite prebrzo cak i ako vozite ispod dopustene brzine propisane za taj dio ceste.403020100
Brzina\tAlkohol


Umor

sigurna prebrza voznja - to ne postoji

Mnogi ljudi smatraju da je prekoracenje dopustene brzine za 5 do 10 km/h 'prihvatljivo'. To je opasan nacin razmisljanja. Istrazivanja su pokazala da i malo povecanje brzine moze znatno povecati rizik od sudara.


Vecina vozaca podcjenjuje udaljenost potrebnu da zaustave vozilo. Kad vozite samo pet kilometara iznad dopustene brzine, trebat cete prijeci mnogo vecu udaljenost da se zaustavite cak i ako jako kocite.

postotak prisutnosti brzine, alkohola i umora kod mladih vozaca (17-25 godina) koji su sudjelovali u smrtonosnim sudarima u nsW-u u razdoblju 1998-
2002 .

5 Km/h iznad dopustene brzine znaci 32
Km/h Kod sudara

Dva automobila putuju, jedan brzinom od 65 km/h, a drugi 60 km/h. Neocekivano se oko   8 metara ispred njih preko ceste isprijeci kamion. Oba vozaca u istom casu pocinju kociti. Vozilo koje je putovalo
65 km/h udarit ce kamion pri brzini od      km/h i pretrpjeti ogromnu stetu. Sporije vozilo ce u casu sudara putovati brzinom od 5 km/h.

znaKovi ogranicenja brzine

Znakovi ogranicenja brzine pokazuju koja je maksimalna brzina kojom smijete voziti u dobrim uvjetima. Ne smijete voziti brze nego sto vam ogranicenje brzine dopusta, ali smijete voziti polaganije ako zelite.

usporite u losim uvjetima

Uvjeti voznje ce se mijenjati ovisno o dijelu dana, vremenu itd. U situacijama kad na povrsini ceste ima sljunka, leda, vode ili blata ili je vidik ogranicen zbog magle, noci ili vrha brijega, morate usporiti. Narocito pazite ako bi u blizini moglo biti pjesaka. To je obicno blizu skola, trgovina, gostionica, klubova, restorana i posebnih dogadjaja. Na cestama u unutrasnjosti pazite na neogradjenu stoku i zivotinje u prirodi.
Za vise informacija o specijalnim ogranicenjima brzine pogledajte 5. dio Opca prometna pravila.
Automobil A vozio je 60 km/h i udario kamion s
5 km/h.


Automobil B vozio je 65 km/h i udario kamion s
  km/h.

alKohol, droge, lijeKovi i voznja

Protuzakonito je voziti pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava, ukljucujuci i neke lijekove koje se moze kupiti bez recepta ili na lijecnicki recept. Oni znatno djeluju na vozacku sposobnost i povecavaju rizik od sudara. Pri voznji morate biti na oprezu i u stanju koncentrirati se na to sto radite kako biste mogli dobro reagirati na zbivanja oko sebe. Procitajte naljepnice na lijekovima i drugim proizvodima da provjerite ne sadrze li alkohol (takodjer poznat kao etanol).
Iako u sudarima uzrokovanim prebrzom voznjom sudjeluju ljudi svih zivotnih dobi, u preko 50% slucajeva vozaci su muskarci stari izmedju 17 i
9 godina.

Koncentracija alKohola u
Krvi (bac)

BAC je mjera za kolicinu alkohola u krvi. Mjeri se broj grama alkohola u
100 mililitara krvi. Na primjer BAC
.05 znaci .05 grama ili 50 miligrama alkohola u svakih 100 mililitara krvi.

djelovanje alKohola na voznju

Alkohol je depresivno sredstvo koje smanjuje sposobnost da vozite na siguran nacin jer:

Usporava funkcije mozga pa ne mozete brzo procjenjivati situacije, donositi odluke i reagirati.
Smanjuje sposobnost prosudjivanja kojom se brzinom krecete vi i ostala vozila, te koliko ste udaljeni od drugih automobila, ljudi ili stvari.
Daje vam lazni osjecaj samopouzdanja, pa
ulazite u riskantne situacije jer smatrate da vozite bolje nego sto doista jest.
Otezava da istodobno obavljate vise radnji; dok se koncentrirate na voznju, moze se dogoditi
da ne primijetite semafor ili vozila koja dolaze iz sporednih ulica.
Djeluje na osjecaj ravnoteze i koordinaciju. Uspavljuje vas.

Najsigurniji BAC za voznju je nula bez obzira koju kategoriju dozvole imate.Pogledajte  5. dio, Opca prometna  pravila  za informacije o zakonskim propisima vezano uz konzumiranje alkohola, lijekova i droge.


KaKo izbjegavati voznju pod utjecajem alKohola

  Ostavite auto kod kuce.

  Planirajte unaprijed i dogovorite drugi nacin prijevoza.

  S prijateljima narucite taksi.

  Putujte javnim prijevozom.

  Prenocite kod prijatelja.

  Neka vas poveze netko tko nije pio.

  Dogovorite se s prijateljem ili rodjakom da vas vozi.
bilo Koja Kolicina alKohola povecava riziK
S povecanjem razine alkohola u krvi povecava se i rizik od sudara.
.05 = dvostruki rizik

.08 = 7 puta veci rizik

.15 =   5 puta veci rizikbac granice

Ako ste vozac ucenik ili vozac s privremenom dozvolom, ne smijete voziti nakon sto popijete bilo kakvo alkoholno pice ili pojedete hranu koja sadrzi alkohol.

mjerenje bac-a

Najlaksi nacin da se izmjeri neciji BAC jest da se to ucini instrumentom za mjerenje alkohola puhanjem izradjenom prema odobrenom Australskom standardu (AS 547). Da bi rezultat mjerenja BAC-a bio tocan, potrebno je pridrzavati se uputa za upotrebu.


Cetvrtkom, petkom i subotom navecer oko 50% sudara vezano je uz alkohol. Sudari su obicno tezi kad u njima sudjeluju vozaci pod utjecajem alkohola.cimbenici Koji povecavaju bac

Cak i kad znate koliko ste pica popili, bez  alkotesta si necete moci izracunati BAC zbog sljedeceg:

Postotak alkohola u picu moze varirati od   .5% (npr. lagano pivo) do preko 40% (npr. votka, viski).
Alkoholna pica se posluzuju u razlicitim velicinama, pa je tesko znati koliko ste zapravo popili.

BAC je nemoguce procijeniti zbog sljedeceg:

Velicine casa ili boca u kojima se posluzuju alkoholna pica variraju, npr. case za vino mogu biti od 100 do   80 ml, a pivo se moze posluzivati u tri velicine - pint, schooner ili middy.
Zbog dotakanja u case nemoguce je znati koliko ste pica zapravo popili.
O velicini i tezini tijela ovisi kako ce apsorbirati alkohol. Od iste kolicine alkohola sitnija ce osoba imati veci BAC nego osoba krupnije gradje.
Spol isto moze djelovati na sposobnost tijela da razgradjuje alkohol. Zena iste visine i tezine kao i muskarac, kod iste kolicine konzumiranog alkohola, imat ce visi BAC.

Opce zdravstveno stanje i tjelesna kondicija
mogu djelovati na sposobnost tijela da razgradjuje alkohol. Vas BAC moze biti visi ako se ne
osjecate dobro, ako ste umorni ili pod stresom. Uzimanje drugih opojnih sredstava moze djelovati
na sposobnost tijela da razgradjuje alkohol.


Ako planirate piti, nemojte voziti. Ako planirate voziti, nemojte piti.Cak kad i ne osjecate djelovanje pica, ne zaboravite da ce vec samo jedno ili dva pica prije voznje djelovati na vase reakcije, prosudjivanje i sposobnost voznje.
treba vremena da se vrati na nulu

Upamtite, ako ste proslu noc mnogo pili, mozda ce trebati vise of 18 sati da vam se BAC vrati na nulu. Mnogi su ljudi kaznjeni za voznju pod utjecajem alkohola sljedeceg dana.

Ne mozete ubrzati razgradjivanje alkohola u krvi. Crna kava, tusiranje ili ogromni obroci jednostavno ne pomazu. Otrijezniti vas moze jedino vrijeme.

alKotest puhanjem

N a s u m i c n o  za u s ta v l j a n j e  v o z a c a  i  te sti r a n j e puhanjem (random breath testing - RBT) provodi policija. Svako policijsko vozilo se moze koristiti za RBT.  Alkotest puhanjem se koristi za mjerenje BAC-a. Policajac od vas trazi da govorite ili pusete u odobreni mjerni instrument. Za odbijanje alkotesta primjenjuju se ostre kazne. Za vise informacija pogledajte poglavlje Kazne u 7. dijelu prirucnika.

Ako je vas BAC na granici ili iznad nje, bit cete uhiceni i odvedeni u policijsku postaju, gdje cete morati obaviti dodatne testove. Ako ste presli zakonsko ogranicenje, bit cete:

optuzeni, fotografirani,
zatrazeni da se pojavite na sudu. Ako se ne pojavite na sudu, izdat ce se nalog da vas se uhapsi.

analiza Krvi

Svaki vozac ili vozac nadzornik koji je sudjelovao u sudaru mora obaviti alkotest puhanjem. Ako ste odvezeni u bolnicu zbog ozljeda u sudaru, obavit ce se i analiza krvi.  Za odbijanje davanja krvi za alkotest primjenjuju se iste kazne kao i za voznju u pijanom stanju. Za voznju u pijanom stanju mozete biti kaznjeni globom, gubitkom dozvole ili zatvorom.

djelovanje opojnih sredstava na voznju
I  d r u g a  o p o j n a  s r e d s t v a  m o g u  d j e l o v a t i  n a sposobnost voznje i ugrozavati sigurnost putnika i ostalih sudionika u pometu. Opojna sredstva mogu promijeniti vase ponasanje tako da poduzimate rizicne radnje kakve inace ne biste cinili.

Protuzakonito je voziti, pokusati voziti ili instruirati vozaca ucenika ako ste pod utjecajem opojnih sredstava (droge).

test za opojna sredstva

Policija ce vas uhapsiti ako posumnja da ste vozili pod utjecajem opojnog sredstva. Odvest ce vas u bolnicu da date uzorke krvi i urina za testiranje na drogu.

Kod sudara u kojima je netko ozlijedjen i odvezen u bolnicu uvijek se uzimaju uzorci krvi koji se mogu testirati na drogu.

izbjegavajte mijesanje opojnih sredstava
Vrlo je opasna kombinacija lijekova ili drugih droga s alkoholom.

lijeKovi na lijecnicKi recept i lijeKovi
Koji se izdaju bez recepta

Mnogi lijekovi na lijecnicki recept i neki bez recepta mogu vas uciniti nesposobnima za voznju. Mogu djelovati na vasu koncentraciju, raspolozenje, koordinaciju i reakcije u voznji.

Nemojte voziti dok uzimate lijekove na kojima je naljepnica s upozorenjem da ne vozite.
lijeKovi Koji djeluju na voznju

neki lijekovi protiv bolova

neki lijekovi za krvni tlak, protiv mucnine, alergija, upala i gljivicnih oboljenja
umirujuca sredstva, lijekovi za smirenje i za spavanje
neke dijetalne tablete

neki lijekovi protiv prehlade i gripe


smanjite riziK

  Procitajte naljepnice i informacije koje dobijete s lijekom.
  Ne vozite ako uzimate lijek koji moze djelovati na vasu sposobnost voznje.
  Nikad ne uzimajte lijekove koji su prepisani nekom drugom jer ne mozete znati kako ce djelovati na vas.
  Pitajte lijecnika ili ljekarnika da li smijete voziti kad uzimate odredjeni lijek.

UmOR

Umor uzrokuje oko   0% smrti na cestama u NSW- u. Vozacki je umor narocito opasan jer djeluje na vozaca bez obzira koliko je iskusan.

Sto je vozacki umor?

To je izraz koji se koristi da se opise osjecaj pospanosti, umora ili iscrpljenosti. Njime tijelo javlja da trebate stati i odmoriti se ili spavati. Najbolji nacin da se izbjegne vozacki umor jest da se dobro naspavate prije nego krenete na put. Jedini nacin da se rijesite umora kad ste vec na putu i vozite jest da stanete i odmarate se sve dok se opet ne osjecate svjeze.

cinjenice o umoru

1. cinjenica o umoru  Umor se javlja u satima kad biste obicno spavali. Rizik od sudara zbog umora sa smrtonosnim posljedicama cetiri je puta veci izmedju
10 sati navecer i 6 sati ujutro jer je to vrijeme kad je tijelo programirano za spavanje. Temperatura tijela pada i krvni tlak se snizuje tako da nocu, a donekle i tokom poslijepodneva, vasa sposobnost izvrsavanja zadataka moze biti znatno smanjena. To ukljucuje i sposobnost voznje.

Vas dnevni bioritam (prirodni ritam spavanja) uzrokuje ovu vrstu umora i nista ne mozete uciniti da ga zaustavite. Prema tome, ako vozite nocu ili rano ujutro, povecavate rizik od vozackog umora.

2. cinjenica o umoru Prosjecna osoba treba svake noci oko osam sati sna da bi normalno funkcionirala, a tinejdzeri cak i vise. Kad smanjujete sate nocnog sna, pocinjete akumulirati takozvani 'spavalacki dug' ('sleep debt'). Spavalackog se duga mozete rijesiti jedino spavanjem.

3. cinjenica o umoru  Umor se javlja ako ste dugo budni. Nakon sto ste bili budni 17 sati, rizik od vozackog umora znatno je povecan.

4. cinjenica o umoru  Rizik od umora vrlo je visok neposredno nakon sto se probudite, dok ste jos uvijek mamurni. To se zove 'inercija spavanja' ('sleep inertia') i obicno traje 15 do  0 minuta. Pricekajte da prodje prije nego pocnete voziti.

Svi ovi cimbenici povecavaju umor.

5. cinjenica o umoru  Rizik od vozackog umora povecava se s vremenom koje ste proveli vozeci. Da smanjite umor, trebali biste svaka dva sata stati i odmoriti se 15 minuta. Ali upamtite, najbolji lijek protiv umora je dobar nocni san.

znaKovi vozacKog umora

Vozacki umor znatno smanjuje koncentraciju i sposobnost prosudjivanja, te usporuje reakcije. U stvari, djelovanje umora na voznju moze u nekim reakcijama biti jednako opasno kao i djelovanje alkohola. Dok vozite, pazite na prve znakove upozorenja na vozacki umor:

zijevanje

slaba koncentracija umorne ili bolne oci nemir
bunovnost spore reakcije dosada razdrazljivost
sve rjedje, ali vece ispravljanje smjera voznje neprimjecivanje prometnih znakova
problem da se ostane u traci

Ako se osjecate umorno i primjecujete ove znakove, vrijeme je da Stanete, Ozivite, Prezivite (STOP. REVIVE. SURVIVE.). Redovan odmor svaka dva sata pomoci ce da se izbjegne umor.


savjeti za izbjegavanje vozacKog umora

  Prije polaska se dobro naspavajte.

  Izbjegavajte polaske na duge relacije na kraju dana.
  Izbjegavajte voznju izmedju 10 sati navecer i 6 ujutro ili kad biste obicno spavali.
  Izmjenjujte se s nekim u voznji ako je to moguce.
  Nastojte stati na 15 minuta svaka dva sata.
  Skrenite s ceste i stanite kad primijetite znakove umora.
  Jedite lagane obroke, a ne masnu hranu.
  Izbjegavajte previse kave ili slatka bezalkoholna pica.
  Pijte mnogo vode jer dehidracija moze izazvati umor.
  Ne pijte alkohol ni pod koju cijenu.

  Stanite prije nego sto ste umorni.

Mikrosan je kratak i nenamjeran gubitak svijesti. Ocituje se padanjem glave, kimanjem ili zatvaranjem ociju na duze od dvije sekunde. Mikrosan se javlja kad nastojite ostati budni dok obavljate monotoni posao kao sto je npr. voznja, a moze trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.
Za vrijeme mikrosna u trajanju od cetiri sekunde automobil koji putuje brzinom od 100 km/h prijeci ce 110 metara potpuno bez kontrole vozaca.

odmor za vozace

U vrijeme najgusceg prometa tokom praznika, obicno za Bozic, Uskrs i produzene vikende, po NSW-u se preko akcije Community Driver Reviver otvara skoro
100 mjesta za usputno osvjezenje vozaca. Na tim se mjestima vozaci tokom dugog puta mogu odmoriti, dobiti besplatnu kavu ili caj i nesto prezalogajiti. Lokalni dobrovoljci su uvijek pri ruci sa savjetima o cestovnim uvjetima.

odmorista uz cestu (rest areas)

Odmorista uz cestu su mjesta gdje mozete sigurno parkirati, izaci iz auta i osvjeziti se prije nego nastavite putovanje. Ona su otvorena cijele godine,
4 sata dnevno, i jasno oznacena na putokazima. U s l u z n i  c e n t r i ,  b e n z i n s k e  p u m p e ,  p a r k o v i  i provincijski gradovi takodjer su prikladna mjesta za zaustavljanje i odmor za vrijeme putovanja.

Mapu NSW Rest Area mozete nabaviti u uredima za registraciju motornih vozila ili ako nazovete 1800
060 607 (po cijeni lokalnog poziva).


Ako ste imali naporan vikend s premalo sna, tada ste pod povecanim rizikom od vozackog umora.

Sigurnost u vozilu

Svake godine u prometnim nesrecama pogine preko 80 ljudi koji nisu bili privezani sig- urnosnim pojasom, a gotovo 600 ih bude ranjeno. Te smrti i ozljede mogle su se izbjeci ispravnom upotrebom sigurnosnih pojaseva.

vozac je odgovoran

Vozaci su odgovorni da svi putnici budu propisno vezani sigurnosnim pojasom ili u odgovarajucoj djecjoj sigurnosnoj opremi. Vozaci koji nisu vezani sigurnosnim pojasom ili ciji putnici ne upotrebljavaju raspoloziv sigurnosni pojas bit ce kaznjeni globom i kaznenim bodovima.
Putnici stariji od 16 godina koji ne upotrebljavaju raspolozivi sigurnosni pojas takodjer ce biti kaznjeni globom.sigurnosni pojasevi i sigurnosna oprema za djecu

Sigurnosni pojasevi spasavaju zivote i smanjuju povrede u slucaju sudara. Prilikom sudara sigurnosni pojasevi  sprecavaju da putnici budu izbaceni sa sjedala ili ispadnu iz auta. Takodjer stite putnike da ne udare jedni u druge. Kad dodje do sudara, sigurnosni pojas usporava tijelo i usmjerava snagu udarca na jace dijelove tijela.

Mnogo je veca vjerojatnost da cete u sudaru poginuti ili biti tesko ranjeni ako niste privezani sigurnosnim pojasom.

sigurnosna oprema za djecu

Zakonom je propisano da djeca mladja od 16 godina koriste odobreni sigurnosni pojas ili odobrenu sigurnosnu opremu za djecu. Pogledajte 5. dio, Opca prometna pravila.

sigurnosna  oprema za djecu pruza odlicnu zastitu:

Uvijek koristite odobrenu sigurnosnu opremu za djecu tocno prema preporuci proizvodjaca. Nikad ne vezite sigurnosni pojas zajedno oko sebe i djeteta koje drzite u krilu. Dijete bi lako moglo biti zgnjeceno cak i prilikom naglog kocenja.
Nemojte dijete drzati u narucju. Prilikom sudara dijete bi moglo biti zgnjeceno, bacano po unutraznjosti automobila ili ispasti iz njega.
Djeca trebaju biti zasticena sigurnosnom opremom prikladnom za njihovu tezinu i dob. Pogledajte upute proizvodjaca.
Djeca trebaju imati prednost ako nema dovoljno raspolozivih sigurnosnih pojaseva.

Pogledajte 5. dio, Opca prometna pravila da doznate kakvi su zakonski propisi  o sigurnosnoj opremi za djecu.


Ako auto ima ugradjen zracni jastuk na putnickoj strani, djecja sigurnosna oprema (ukljucujuci povisene jastucice) ne smije se upotrebljavati na prednjem sjedalu jer bi zracni jastuk mogao tesko ozlijediti dijete.djeca vezana standardnim sigurnosnim pojasevima
Ako djeca moraju putovati na prednjem sjedalu vozila s putnickim zracnim jastukom, pazite da je sigurnosni pojas ispravno privezan i da je sjedalo gurnuto natrag u najdalji polozaj. Na taj ce se nacin dijete udaljiti od zracnog jastuka. Upozorite dijete da se u toku voznje ne naginje prema naprijed.

Nikad ne upotrebljavajte djecje sigurnosno sjedalo na prednjem putnickom sjedalu ako je ugradjen zracni jastuk. Poviseni jastucici koji se upotrebljavaju sa sigurnosnim pojasom vezanim samo preko krila moraju imati sigurnosno remenje za djecu. Nikad ne upotrebljavajte poviseni jastucic samo sa sigurnosnim pojasom koji se veze preko krila.

Koju vrstu sigurnosne opreme za djecu Koristiti
Odobrena sigurnosna oprema za djecu ima na sebi naljepnicu Standards Australia. Postoji vise vrsta i oblika za djecu razlicita uzrasta. Sigurnosna se oprema moze nabaviti za djecu do     kg i/ili 10 godina starosti. Sva sigurnosna oprema mora biti profesionalno ugradjena kod Authorised Safety Restraint Fitting Station u skladu s uputama proizvodjaca.

SIGURNOST PUTNIkA

utjecaj putniKa

Putnici mogu imati pozitivni utjecaj u vasem vozilu, pomazuci vam da prepoznate opasne i rizicne situacije. Mogu mijenjati CDe ili vas voditi ako nekud idete prvi put.

Madjutim, dva ili vise putnika mogu djelovati negativno na vasu voznju. Bucnost i ponasanje putnika moze vas ometati u voznji. Neki putnici vas mogu poticati na prebrzu voznju i krsenje prometnih pravila, te vas pokusati natjerati na visokorizicno ponasanje.

Vasa je odgovornost da vozite na siguran nacin i postujete prometna pravila. To moze znaciti smanjenje broja putnika u vasem vozilu da biste zadrzali kontrolu. Takodjer mozete unaprijed reci svojim putnicima sto od njih ocekujete.

opasno je prenatrpati automobil

Opasno je i protuzakonito imati previse putnika u autu, na  primjer da ljudi sjede na podu ili jedni drugima u krilu. Svi putnici trebali bi sjediti i biti privezani sigurnosnim pojasom ili drugom sigurnosnom opremom. Vozaci ucenici i vozaci s dozvolom P1 i P   ne smiju voziti nikog tko nije privezan sigurnosnim pojasom ili djecjom sigurnosnom opremom.Vozac ne smije voziti dok mu druga osoba sjedi u krilu.treba ostati unutar vozila

Osoba koja putuje ne smije drzati ni jedan dio tijela izvan prozora ili vrata vozila, osim ako je to vozac koji rukom daje znak za skretanje, zaustavljanje ili usporavanje.

Vozac ne smije voziti s putnikom na vozilu ili ako je bilo koji dio tijela putnika izvan vozila.

Zajednicka upotreba cesta

Svaki korisnik prometnica u NSW-u, bilo kao vozac ili kao pjesak, duzan je cestu dijeliti s ostalim korisnicima. Postujuci potrebe svih sudionika u prometu mozete pomoci da nase ceste ucinimo sigurnijima za sve.uvazavanje drugih

Kao korisnici cesta trebamo uvazavati ostale i razumjeti da svi mi ponekad grijesimo. Ako netko ucini nesto sto vas prestrasi ili nervira, ostanite mirni i zadrzite samokontrolu. Ne smijete reagirati prijetnjama ili agresivnim ponasanjem. Takva vrsta ponasanja cesto se naziva bjesnjenje na cesti. Bjesnjenje na cesti je opasno i protuzakonito. Ako je netko agresivan prema vama, ostanite mirni i ne cinite nista cime biste jos vise pogorsali situaciju.

na cesti s pjesacima

Pjesaci imaju pravo sluziti se cestom. Zakonom je propisano da vozaci moraju pjesacima dati prednost na pjesackim prijelazima i kad skrecu na raskrizjima. Ipak, kao vozac trebali biste uvijek biti spremni stati zbog pjesaka.

Najugrozeniji pjesaci su:

starije osobe djeca
pjesaci pod utjecajem alkohola i droge.

Sjetite se da vozite polako i budete spremni stati kad god ste blizu mjesta gdje obicno ima pjesaka.  To je narocito vazno za sljedeca mjesta:

u blizini pjesackih prijelaza ili semafora

gdje god ugledate djecu koja hodaju ili se igraju u blizini gostionica, gdje vjerojatno ima pjesaka
koji su pili

blizu trgovackih centara i slicnih mjesta gdje je guzva pa time i veca vjerojatnost da ce netko prelaziti ulicu
u blizini skola, pogotovo u vrijeme kad djeca stizu u skolu ili odlaze kuci

gdje su parkirani automobili i zaustavljeni autobusi, narocito skolski autobusi
na raskrizjima gdje pjesaci prelaze cestu (pjesaci imaju prednost na cesti u koju skrecete).

Kad su pjesaci u opasnosti?

Vise od polovice pjesaka pogine po mraku ili u suton. U to doba dana treba narocito paziti na pjesake.

Sjetite se da vozite polako i budete spremni stati u sljedecim situacijama:

kad je vidljivost slaba, tj. po kisi, magli, nocu, u svitanje ili sumrak, jer pjesaci cesto nisu svjesni kako ih je tesko vidjeti,
kad skrecete na kolni prilaz ili se s njega ukljucujete u promet - morate dati prednost pjesacima i drugim vozilima,
kad se priblizavate zaustavljenom autobusu ili lakom vlaku, a putnici silaze ili prelaze cestu
kad pjesaci prelaze cestu izvan pjesackih prijelaza
kad se pjesaci skupljaju u velikim grupama kad se pjesaci skupljaju u blizini i oko
ugostiteljskih objekata gdje se toci alkohol i
posebnih dogadjaja.


Pjesaci, narocito djeca, u jos su vecoj opasnosti kad vozite unatrag.
Pazite kad vozite unatrag i nikad ne vozite unatrag dalje nego sto je potrebno.

savjeti za pjesaKe

Prelazite cestu na mjestima za pjesake kao sto su pjesacki prijelazi i semafori.
Prije prelaska ceste promislite da li vas vozac u nadolazecem vozilu moze vidjeti.
Prije prelaska ceste - stanite, pogledajte, poslusajte i promislite.
Nikad ne pretpostavljajte da ce se dolazece vozilo zaustaviti da vas propusti.
Izbjegavajte prelazenje ceste izmedju parkiranih automobila ili ispred autobusa.
Drzite se lijeve strane zajednickih staza za bicikliste i pjesake.
Nocu i pri slaboj vidljivosti nosite odjecu svijetlih ili zarkih boja.
Djeca bi do navrsene osme godine trebala drzati odraslu osobu za ruku na nogostupu, na parkiralistu ili kad prelaze cestu.
Djeca bi do navrsene desete godine u prometu trebala biti pod nadzorom, a kad prelaze cestu, drzati odraslu osobu za ruku.
Ako ste pili alkohol, dogovorite se da vas netko odveze kuci.
Nemojte uzrokovati prometnu opasnost ili nerazumno ometati prolaz vozila ili drugog pjesaka.
Pjesaci moraju ici po nogostupu i zelenoj povrsini uz kuce gdje god postoje. Ako je to neprakticno, pjesaci se moraju drzati ruba ceste i hodati u smjeru koji gleda dolazeci promet.
Pjesaci pod utjecajem alkohola jedna su od glavnih skupina sudionika u prometnim nesrecama.

na cesti s motornim invalidsKim
Kolicima

Osoba koja kao sredstvo kretanja koristi motorna invalidska kolica (na tri ili cetiri kotaca) koja ne mogu voziti brze od 10 km/h definirana je kao pjesak. Kad ste na cesti s motornim invalidskim kolicima, vodite racuna da osoba koja ih koristi ima ista prava i duznosti kao i pjesaci i treba se pridrzavati istih pravila.

Motorna invalidska kolica ponekad je tesko vidjeti jer su obicno niza od prosjecnih pjesaka. Iako se krecu brze od pjesaka, mnogo su sporija od motornih vozila na cesti. Kao vozac morate te razlike uzeti u obzir i posebno paziti.

na cesti s motociKlistima

Motociklisti imaju ista prava na upotrebu cesta kao i vozaci drugih vrsta vozila, ali su na motociklu zasticeni slabije nego drugi. Motocikli nemaju oko sebe karoseriju automobila da ih zastiti od udarca prilikom sudara, a i manje su stabilni jer imaju samo dva kotaca.

Motociklisti imaju   0 puta vecu vjerojatnost da ce u sudaru poginuti nego putnici u automobilu.


Pazite na motocikliste na raskrizjima jer se vise od polovice sudara motociklista s drugim vozilima dogadja na raskrizjima.gdje su motocikli u najvecoj opasnosti?

Motociklisti su u najvecoj opasnosti:

Na prometnim gradskim cestama - na raskrizjima i kod mijenjanja traka
Na cestama u unutrasnjosti - kad se vozi kroz zavoje.ostavite motociklistima puno prostora kad ih pretjecete.

savjeti za vozace

Uvijek pazite na motocikle jer su manji od automobila i teze ih je vidjeti.
Nikad ne vozite uz motocikl u istoj traci. Motocikli trebaju punu sirinu trake da bi vozili sigurno.
Kad pretjecete motocikl, ostavite jednako mnogo prostora kao kad pretjecete auto.
Redovno provjeravajte osvrtna zrcala, kao i mrtvi kut (slijepu tocku) pogledom preko ramena prije ukljucivanja u promet ili mijenjanja trake.
Motocikli lako mogu biti zaklonjeni kamionom ili automobilom ispred sebe.
Vozite na sigurnoj udaljenosti od motocikla da imaju dovoljno mjesta ako moraju izbjeci kakvu opasnost, npr. letece krhotine, uljne mrlje i ostecenja na cesti.
Ostavite im dosta vremena da se zaustave. Pazite na motocikle prije nego skrenete ili udjete
u raskrizje. Pazite na motocikle kad se promet
sporo krece jer oni mogu prolaziti mnogo brze.

na cesti s biciKlistima

Biciklisti imaju ista prava na upotrebu cesta kao i vozaci i motociklisti. Dok vozite, pazite na bicikliste jer su manji od automobila i teze ih je vidjeti.

savjeti Kad vozite blizu biciKlista:

Bicikliste je mnogo teze vidjeti nego automobile ili kamione, narocito nocu. Redovno provjeravajte
da li vam se biciklisti nalaze u mrtvom kutu. Prilikom pretjecanja ostavite biciklistima dovoljno
sigurnog prostora. To znaci najmanje jedan
metar sa strane u zoni 50 km/h, a ako je dozvoljena brzina veca, potrebno je radi sigurnosti biciklista ostaviti vise prostora.
Pazite na bicikliste kad god vozite, a narocito kad skrecete na raskrizju.

Ponekad bicikl moze voziti jednako brzo kao i auto, pogotovo kad se promet sporo krece. Nikad ne podcjenjujte njihovu brzinu i pazite da im ne presjecete put naglim skretanjem ispred njih. Upamtite da pri istoj brzini biciklu treba vise vremena da se zaustavi nego autu.
Prije otvaranja vrata provjerite u zrcalima nailazi li biciklist, da mu ne biste vratima preprijecili put.
To moze biti opasno, a zakonski je vasa krivica. Ponekad biciklisti zbog neravnih i sljunkovitih
rubova ceste trebaju cijelu sirinu prometne trake
da bi mogli sigurno voziti. Budite spremni usporiti i pustiti biciklistu da vozi dalje od rubnika ceste.
Djeca na biciklu mogu biti nepredvidljiva - budite spremni usporiti i zaustaviti se.
Biciklistima je dozvoljeno voziti dvojica usporedo
(bok iz bok).Protuzakonito je voziti bicikl po plocniku, osim ako ste:
mladji od 1   godina,

odrasla osoba starija od 18 godina koja nadgleda dijete na biciklu mladje od 1   godina,
mladji od 18 godina i vozite bicikl s odraslom osobom sto nadgleda
dijete na biciklu mladje od 1   godina, na zajednickoj stazi za bicikliste i
pjesake,

na odobrenoj biciklistickoj stazi.

sigurnost biciKlista

Vi i svaki vas suputnik morate nositi ispravno podesene odobrene biciklisticke kacige.
Uvijek postujte semafore i prometne znakove. Morate voziti po lijevoj strani ceste s ostalim
vozilima.

Dajte znak rukom ako zelite skrenuti lijevo ili desno. Ne trebate dati znak ako zelite stati ili napraviti 'hook turn' (kad koristite lijevu traku da skrenete desno)
Dajte prednost pjesacima i vozilima kad izlazite na cestu.
Ne smijete voziti u traci samo za autobuse Bus
Only Lane.

Dajte prednost pjesacima koji prelaze cestu. Ne smije vas vuci drugo vozilo.
Kad je vidljivost slaba, morate na biciklu imati upaljeno prednje bijelo svjetlo (obicno ili zmirkajuce) i straznje crveno svjetlo (obicno ili zmirkajuce), koja moraju biti vidljiva s najmanje
00 metara. Bicikl takoder mora imati crveni reflektor koji je otraga vidljiv s najmanje 50 metara.
Bicikl mora imati ugradjenu najmanje jednu ispravnu kocnicu i odgovarajuci uredjaj za upozoravanje, kao sto su zvono ili truba.
Morate koristiti traku za bicikle kad god postoji. Cijelo vrijeme morate imati kontrolu nad biciklom.
Prekrsaj je voziti bicikl bez upotrebe ruku ili s
nogama skinutim s pedala, ili prevoziti bilo kakav teret zbog kojeg nemate kontrolu nad biciklom.
Na biciklu se ne smije voziti vise ljudi nego sto je za taj model odredjeno. Svi putnici moraju sjediti na sjedalu koje im je namijenjeno.
Kad vozite po nogostupu ili zajednickoj stazi za pjesake i bicikliste, drzite se lijeve strane i dajte prednost pjesacima.

Ostavite dosta prostora kad vozite pokraj stajaceg automobila u slucaju da netko otvori vrata. Nemojte voziti izmedju i oko parkiranih vozila.

povrsine za stajanje biciKla

Na nekim raskrizjima postoje obojene povrsine za bicikle gdje trebate stajati ako je na semaforu crveno svjetlo. Na prostor za bicikle smijete doci jedino iz biciklisticke trake.

KuKasti zaoKret za biciKliste

Kad skrecete desno, mozete napraviti 'hook turn' (koristite lijevu traku da skrenete desno). To je zaokret kad koristite lijevu traku da skrenete desno. Zaokret se izvodi u nekoliko faza.
A - po cesti vozite krajnje lijevo; udjite u raskrizje pazeci da ne prelazite preko oznacenih pjesackih prijelaza.

B - cekajte pokraj suprotne lijeve strane raskrizja; propustite vozila koja prolaze ravno kroz raskrizje, a ako je postavljen semafor, cekajte na zeleno svjetlo za cestu u koju skrecete.

C - produzite kad je sigurno i dozvoljeno.

na cesti s Kamionima i autobusima

Kamioni i autobusi obicno su mnogo veci od standardnog vozila. Oni su duzi, tezi i snazniji. Da biste s njima u prometu bili sigurni, vodite racuna o sljedecim osnovnim stvarima.

ostavite tesKim vozilima vise  prostora za zaustavljanje
Teskim vozilima treba mnogo vise vremena i prostora da se zaustave. Prema tome, ako se semafor promijeni u crveno, a kamion ili autobus mu se priblizava, nemojte se prebaciti u njegovu traku jer cete mu time skratiti prostor za zaustavljanje. Isto tako, u prometu ce tesko vozilo mozda nastojati odrzavati siguran razmak od vozila ispred sebe, pa ako se ubacite ispred njega, mozda nece imati dovoljno prostora za sigurno zaustavljanje.

ostavite Kamionima i autobusima vise prostora za sKretanje
Prilikom skretanja kamioni i autobusi ponekad zauzmu vise od jedne trake dok prolaze zavoj ili kruzni tok. Pazite da im ostavite dovoljno prostora za skretanje; nemojte pretpostavljati da mogu ostati potpuno u svojoj traci.


Ako u sudaru sudjeluje autobus ili kamion, mnogo je veca vjerojatnost da ce netko biti tesko ranjen ili poginuti. Zato budite posebno oprezni kad ste u blizini takvih vozila.Upamtite, vozaci kamiona i autobusa vas mozda nece moci vidjeti ili se nece moci zaustaviti ako ih pokusavate preteci dok skrecu. Pricekajte da potpuno dovrse skretanje prije nego vi skrenete ili produzite.

na cesti s jahacima

Jahaci i konjske zaprege isto imaju pravo koristiti se cestama. Pazite na jahace, konjske zaprege ili konje koje netko vodi cestom. Ako na cesti naidjete na konje, sjetite se sljedeceg:

Konji se mogu ponasati nepredvidljivo, stoga usporite i ostavite im puno prostora.
Nemojte nikada zatrubiti, nagaziti na gas, niti kraj konja projuriti velikom brzinom.
Usporite ili stanite ako vidite da jahac tesko kontrolira konja.

sto trebate znati o sigurnosti u prometu

U ovom je dijelu objasnjena vaznost sigurnosti na nasim cestama. Kad procitate ovaj dio, trebali biste znati:

prebrza voznja

Sto je prebrza voznja

Sudar kad se vozi 5 km/h iznad dozvoljene brzine

alkohol, droge, lijekovi i voznja

Kako alkohol djeluje na sposobnost voznje

BAC (koncentracija alkohola u krvi) jednaka nuli

Kako opojna sredstva smanjuju sposobnost voznje
Kako izbjegavati voznju u pijanom stanju

Umor

Sto je vozacki umor Znakovi vozackog umora Kako izbjeci vozacki umor
sigurnosni pojasevi

Upotreba sigurnosnih pojaseva i sigurnosne opreme za djecu
Tko je odgovoran da putnici budu privezani sigurnosnim pojasom
Postavljanje sigurnosne opreme za djecu u vozilu sa zracnim jastucima
Sigurnost putnika

zajednicka upotreba ceste

Kako voziti sigurno u blizini pjesaka

Kad su pjesaci najvise u opasnosti

Kako koristiti cestu s motociklistima, motornim invalidskim kolicima, biciklistima i jahacima
Kad su ovi korisnici cesta najvise u opasnosti

Koliko prostora treba ostaviti kamionima, teskim vozilima ili autobusima da se zaustave ili zaokrenu
Sto uciniti kad se priblizavate vozilu vecem od uobicajenog ili ga pretjecete


biljesKe


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t
provjerite svoje znanje

Oznacite tocan odgovor, zatim na kraju prirucnika provjerite jeste li tocno odgovorili.

1. Ako vam se pocinje spavati dok vozite, sto je najbolje uciniti?

a) Ukljucite radio da svira vrlo glasno . . . . . . . .\t

b) Stanite, odmorite se i zamijenite  . . . . . . . . .  
vozaca ako je moguce.

c) Ukljucite klimatski uredjaj ili otvorite  . . . . . . .  
prozore.

. Ako ste konzumirali zabranjena opojna sredstva, onda -

a) Ne smijete voziti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Prije voznje morate popiti kavu. . . . . . . . . . .
c) Smijete voziti samo ako je malo   . . . . . . . . .  
prometa na cesti.

. Pjesaci pod utjecajem alkohola su -

a) Jedna od glavnih skupina sudionika  . . . . . .  
u prometnim nezgodama.

b) Malo je vjerojatno da ce hodati  . . . . . . . . . .  
blizu ceste i nije potrebno na  
njih obracati paznju.

c) Manje su opasni nego trijezni   . . . . . . . . . . .  
pjesaci jer su oprezniji nakon  
sto popiju.
Niskorizicna voznja

Voznja nikada nije bez rizika, ali morate nastojati voziti 'niskorizicno'. Niskorizicni
je vozac onaj koji ima dobro razvijenu sposobnost promatranja, reguliranja brzine i zauzimanja mjesta u prometu.


promatranje

Kljuc za dobro promatranje je takozvano 'skaniranje', to jest sustavno pracenje prometa.

S k a n i r a n j e  j e  s t a l n o  k r u z e n j e  p o g l e d o m , provjeravanje jednog dijela ceste na par sekundi i zatim skretanje pogleda na drugi dio ceste.

Kod skaniranja gledajte:

u daljinu, povrsinu ceste, lijevo i desno,
redovno u osvrtna zrcala i instrumente.

Ako vozilo koje vam stize u susret prijedje sredisnju crtu i ide ravno na vas, usporite, maknite se ulijevo i zabljesnite reflektorskim svjetlima. Ako vam jedan
ili dva kotaca skrenu s ruba ceste, morate postupno usporiti i polako se vratiti na cestu.


reguliranje brzine

Vozite brzinom koja nije veca od dopustene i koja vam omogucuje da reagirate i potpuno se zaustavite unutar udaljenosti koju vidite kao cistu situaciju. Kad vidite potencijalnu opasnost, usporite i pripremite se da stanete (takozvano pripremanje kocnice), na primjer kad su pjesaci blizu ceste ili kad bi drugo vozilo moglo skrenuti ispred vas. Ako ne mozete vidjeti najmanje pet sekundi unaprijed, morate usporiti.

Usporite ako je cesta mokra, prekrivena ledom ili na njoj ima sljunka jer u takvim uvjetima vozilu treba duze da se zaustavi.

zauzimanje polozaja u prometu

U prometu nastojte zauzeti polozaj kojim cete se najvise udaljiti od potencijalnih opasnosti (takozvano stvaranje zastitnog jastuka), na primjer pomaknite se sto vise lijevo kad se priblizavate vrhu brijega da se udaljite od nadolazecih vozila, ili se udaljite od parkiranog automobila da izbjegnete otvaranje vrata i pjesake.

Provjerite osvrtna zrcala prije svake promjene brzine ili polozaja.slobodan prostor za izbjegavanje sudara

Niskorizicni vozac oko vozila stalno odrzava slobodan prostor koji mu je potreban za izbjegavanje sudara. To se postize prilagodjavanjem brzine i polozaja uvjetima na cesti.
Kod odredjivanja potrebnog prostora za izbjegavanje sudara ispred vozila trebate uzeti u obzir dva kljucna cimbenika - vrijeme reakcije i vrijeme odgovaranja.
Vrijeme reakcije je vrijeme koje je vozacu potrebno da:

vidi informaciju, shvati sto ona znaci, odluci da na nju odgovori, zapocne akciju.
Vozacu koji je zdrav, koncentriran, oprezan i nije pod utjecajem alkohola ili droge, nije umoran niti ometan sa strane, svejedno ce trebati oko jedna i pol sekunda da reagira.
Vrijeme odgovaranja je vrijeme potrebno da se poduzme akcija. Za odgovaranje je obicno potrebno najmanje jedna i pol sekunda. U mnogim situacijama kocenje je jedini moguci odgovor. Naglo skretanje rijetko je pogodno i moze uzrokovati jos tezi sudar, na primjer frontalni.

Potrebno je imati slobodan prostor za izbjegavanje sudara od ukupno tri sekunde da biste reagirali i odgovorili na situaciju ispred sebe. U losim uvjetima, kao po kisi ili po mraku, mozda ce trebati i vise.

Dobro je primjenjivati pravilo tri sekunde, nize opisano, kada vozite iza drugog vozila ili ako postoji mogucnost da nesto udje u vas prostor za izbjegavanje sudara.

voznja iza drugog vozila

Postoji jednostavan nacin da se odredi udaljenost od tri sekunde kad vozite iza drugog vozila. Kad straznji dio vozila ispred vas prodje pokraj nekog predmeta uz cestu, kao sto je elektricni stup, stablo ili znak, pocnite odbrojavati tri sekunde 'tisucu i jedan, tisucu i dva, tisucu i tri.'


3 sekunde
Ako prodjete pokraj tog istog predmeta prije nego sto ste zavrsili odbrojavati tri sekunde, znaci da vozite preblizu. Vas prostor za izbjegavanje sudara nije dovoljno velik. Usporite i ponavljajte brojanje sve dok ne postignete razmak od tri sekunde.

U losim uvjetima voznje, na primjer po kisi, nocu ili po sljuncanoj cesti, mozda ce prostor za izbjegavanje sudara trebati povecati na cetiri ili vise sekundi.

Da sa smanji rizik od zalijetanja u vozilo uspred sebe, neophodno je odrzavati razmak od tri sekunde, jer uvijek postoji mogucnost da se vozilo ispred vas naglo zaustavi ili udari u drugo vozilo ili predmet u mirovanju.


Budite oprezni na raskrizjima gdje vam stabla ili zgrade zaklanjaju vidik.


 sekunde

Uvijek odrzavajte razmak od najmanje tri sekunde.


mogucnost da nesto uDJe u prostor za izbjegavanje sudara
Pravilo  tri  sekunde moze  se  primjenjivati  i  u situacijama kad postoji mogucnost da nesto udje u taj prostor, na primjer auto iz susjedne ulice se ukljuci u promet bez davanja prednosti.

Niskorizicni vozaci koji imaju iskustva u odrzavanju razmaka od tri sekunde mogu mentalno procijeniti prostor za izbjegavanje sudara ispred sebe. Ako postoji potencijalna opasnost da nesto udje u taj prostor, smanjite brzinu i stvorite "zastitni jastuk". Vazno je odrzavati prostor za izbjegavanje sudara za sve potencijalno opasne situacije, ukljucujuci slijepi ugao i vrh brijega.

Od sudara koji se svakodnevno dogadjaju u NSW- u mnogi bi se mogli izbjeci kad bi vozaci aktivno odrzavali svoj prostor za izbjegavanje sudara.

 sekunde


Usporite ako postoji mogucnost da nesto udje u vas trosekundni prostor za izbjegavanje sudara.

vrste sudara na cestama nsW-a

Nacini sudara u kojima sudjeluju vozaci s privremenim dozvolama i novi vozaci s neogranicenim dozvolama razlikuju se od onih s iskusnim vozacima. Medjutim, gotovo 90% svih sudara u NSW-u spada u samo pet vrsta sudara.

Mnogo od tih sudara moglo se je izbjeci da je vozac odrzavao svoj prostor za izbjegavanje sudara i vozio primjerenom brzinom.
pet najuobicajenijih vrsta sudara prema ucestalosti


1. nalijetanje vozila otraga na drugo vozilo

. sudar s drugim vozilom iz susjednog smjera
(sa strane). sudar s drugim vozilom iz suprotnog smjera.

4. izlijetanje s ceste na ravnom dijelu i udaranje u neki objekt ili parkirano vozilo5. izlijetanje s ceste na okuci ili zavoju i udaranje u neki objekt ili parkirano vozilo

Kod svih vozaca sudar s drugim vozilom otraga najcesci je oblik sudara. Medjutim, preko    0% sudara u kojima su sudjelovali vozaci s privremenim dozvolama jesu sudari samo jednog vozila koje je sletjelo s ceste.
Za vise informacija o nacinima sudara pogledajte na internetu prirucnike Hazard Perception Handbook i Driver Qualification Handbook ili ih kupite u uredu za registraciju motornih vozila.


sto je opasnost?

To je svaka moguca opasnost koja moze dovesti do sudara. Opasnosti mogu biti vidljive ili nevidljive, stvarne ili potencijalne.

Neki primjeri za opasnost:

pjesak koji ceka da prijedje cestu


slijepi ugao

auto koji se priblizava znaku stop u
susjednoj ulici

losi uvjeti voznje


usporeDJivanje sudara prema vozacKom isKustvu


\t
     Vozaci s  \t
   Vozaci s\t
Iskusni vozaci s  
\t      privremenom     neogranicenom\tneogranicenom  
\t      dozvolom     dozvolom prve\tdozvolom  
\t \t    godine\t

1. Udarac otraga u drugo vozilo\t
5%\t
4%\t
40%
. Sudar iz susjednog smjera\t19%\t17%\t19%
. Sudar iz suprotnog smjera\t17%\t16%\t17%
4. Izlijetanje s ceste na ravnom dijelu\t14%\t11%\t6%
5. Izlijetanje s ceste u zavoju\t14%\t10%\t6%
   Ostale vrste sudara\t11%\t1  %\t1  %
Osnovne tehnike voznje

Kljuc za dobru tehniku voznje jest da se odvija glatko i lako, a da bi se to postiglo, potrebna je dobra priprema.polozaj tijela

Kad prvi put koristite automobil, posvetite dosta vremena na podesavanje sjedala i kontrolnih uredjaja prema svojoj visini i gradji tijela. Ispravan polozaj tijela u voznji smanjuje umor, poboljsava kontrolu situacije i omogucuje pravilno funkcioniranje sigurnosne opreme.

SIGURNOSNI POJAS

Da bi sigurnosni pojas pravilno funkcionirao, treba biti podesen 'nisko, ravno i cvrsto'.

Nisko - opasan ispod bokova da zadrzi cijelu tezinu tijela.
Ravno - bez nabora i da nije smotan. Cvrsto - po prilici svakih 15 minuta voznje
povucite pojas da se zategne.

zracni jastuK

Zracni jastuk je dodatno sigurnosno sredstvo (SRS), dizajnirano da se koristi zajedno sa sigurnosnim pojasom. Da bi vozacev zracni jastuk najkorisnije funkcionirao, upravljac mora biti podesen nisko, okrenut prema vozacevim prsima, a ne prema licu.

tehniKa Kocenja

Ispravno kocenje provodi se u dvije faze. Prvo se lagano pritisne papucicu kocnice i odmah pusti (pripremanje kocnice), a onda se postepeno prema potrebi pojacava pritisak (stiskanje).

Kocenje u dvije faze (pripremanje i stiskanje) p o b o l j s a v a  u c i n k o v i t o s t  k o c e n j a ,  s m a n j u j e m o g u c n o s t  p r o k l i z a v a n j a  i  o m o g u c u j e  b o l j u kontrolu.

Naglo ili prekomjerno kocenje moze uzrokovati proklizavanje i gubitak kontrole, narocito na mokroj ili sljuncanoj cesti.

tehniKa upravljanja vozilom

Postoje dvije glavne tehnike upravljanja vozilom,
'gurni/povuci' i 'ruka preko ruke'. Bez obzira kojom se metodom sluzimo, primjenjuju se neka opca pravila:

Upravljanje mora biti glatko i postepeno. Smanjite brzinu prije upravljanja i pricekajte da
se vozilo pocne izravnavati prije nego pocnete
ubrzavati.

Prilikom upravljanja drzite obje ruke s vanjske strane upravljaca, a palceve uz rub upravljaca.

polozaj tijela u voznji

Upravljac treba biti podesen nisko, tako da je okrenut prema vozacevim prsima, a ne licu.

Podesite naslon za glavu prema svojoj visini. Pogledajte upute proizvodjaca.
Ruke neka budu savinute; palcevi bi trebali biti uz rub upravljaca.

K o l j e n a  n e k a  b u d u  b l a g o savinuta.

S j e d a l o  n e k a  b u d e  p r i l i c n o uspravno da bude puni oslonac za ledja i ramena.
Sjedite duboko na sjedalu.

Poduprite tijelo koristeci oslonac za lijevu nogu.


sto trebate znati o sigurnoj voznji

U ovom je dijelu objasnjena vaznost sigurne voznje. Kad procitate ovaj dio, trebali biste znati:

kako prilagoditi polozaj tijela u voznji, dvije faze kocenja,
kako izracunati trosekundni prostor za izbjegavanje sudara.

biljesKe


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t

provjerite svoje znanje

Oznacite tocan odgovor, zatim na kraju prirucnika provjerite jeste li tocno odgovorili.

1. Pod dobrim uvjetima, kad vozite iza bilo kojeg vozila, bilo kojom brzinom, trebali biste -

a) Voziti sto blize vozilu ispred sebe

b) Odrzavati udaljenost od najmanje  . . . . . . .  
tri sekunde od vozila ispred sebe.

c) Odrzavati udaljenost od jedne  . . . . . . . . . .  
sekunde od vozila ispred sebe.

. Po noci biste trebali -

a) Voziti sto blize vozilu ispred sebe  . . . . . . .  
da vas bolje vide.

b) Voziti na vecoj udaljenosti od   . . . . . . . . . .  
vozila ispred sebe.

c) Ukljuciti svjetla za opasnost kad  . . . . . . . .  
zaobilazite drugo vozilo.

. Noc je i vozite se kuci. Putujete u koloni vozila.
Koliki razmak morate ostaviti izmedju svog vozila i vozila ispred sebe?

a) Razmak od otprilike 4 sekunde,   . . . . . . . .  
jer je po noci tesko procijeniti  
udaljenost.

b) Razmak od otprilike   sekunde,   . . . . . . . .  
da biste mogli bolje promatrati  vozila ispred sebe i vidjeti kad  se zaustavljaju.

c) Isti razmak od   sekunde kakav   . . . . . . . .  
biste ostavili i po danu.

Ogranicenja brzine

Znakovi ogranicenja brzine pokazuju koja je maksimalna brzina kojom smijete voziti u dobrim uvjetima.


opca ogranicenja brzine

Kad nije postavljen znak ogranicenja brzine, primjenjuje se opce ogranicenje brzine.

U NSW-u postoje dva opca ogranicenja brzine: opce urbano ogranicenje brzine za ceste u naseljenim podrucjima (tj. kad se uz ceste nalaze zgrade ili kad postoji ulicna rasvjeta) i opce ogranicenje brzine za sve ostale ceste.

Opce urbano ogranicenje brzine je 50 km/h. Opce ogranicenje brzine za sve ostale ceste je
100 km/h.

znaKovi ogranicenja brzine

Postoje dvije vrste znakova ogranicenja brzine - znakovi propisane i preporucene brzine.
Znakovi propisanog ogranicenja brzine imaju bijelu podlogu s ogranicenjem brzine napisanim u n u t a r\tc r v e n o g\tk r u g a .

podrucja bez znaKova za brzinu

N e k e  c e s t e  n e m a j u  z n a k o v e  z a  b r z i n u ,  k a o neasfaltirane ceste ili ceste u udaljenim podrucjima. Na tim cestama znak prestanka ogranicenja brzine ili znak ukidanja restrikcija brzine pokazuje da ulazite u podrucje bez znakova za brzinu. Na tim podrucjima primjenjuju se opca ogranicenja brzine i morate voziti prema uvjetima.


Protuzakonito je imati u vozilu detektor za radar ili uredjaj za blokiranje radara.

Protuzakonito je voziti brze od propisanog ogranicenja brzine.


Znak propisanog ogranicenja brzineZnak prestanka ogranicenja brzineZnak ukidanja restrikcije brzineZnakovi preporucene brzine i m a j u  z u t u  p o d l o g u .  O n i p o k a z u j u\tp r e p o r u c e n u maksimalnu brzinu u dobrim uvjetima voznje za prosjecni automobil.
Znakovi preporucene brzine o b i c n o  s e  p o s t a v l j a j u  p r i j e zavoja, okuka i vrha brijega.Primjenjuje se drzavno ogranicenje 100, vozite prema uvjetima


Znak preporucene brzine

loKalne prometne zone
(local traffic areas)

Lokalna prometna zona je podrucje lokalnih ulica u kojima je ogranicenje brzine 40 km/h.

Niza dopustena brzina znaci vecu sigurnost za sve korisnike cesta i veci mir i tisinu za stanovnike tog podrucja.

Pazite na bicikliste, pjesake i djecu.

radiliste (WorK site)
Kad je postavljeno ogranicenje brzine zbog radova na cesti, na snazi je to ogranicenje brzine i treba ga se pridrzavati. Kad se priblizavate radovima na cesti, obratite paznju na sve znakove i pridrzavajte se znakova za ogranicenje brzine.


zajednicKa prometna zona
(shared traffic zone)

Ogranicenje brzine 40 km/h zbog radova na cesti.
sKolsKa zona (school zone)

Skolska zona je podrucje oko skole s ogranicenjem brzine 40 km/h. Izmedju znakova 'SCHOOL ZONE' i 'END SCHOOL ZONE' morate se pridrzavati ogranicenja brzine za skolsku zonu.

Ogranicenje za skolsku zonu primjenjuje se samo u skolske dane u doba dana navedeno na znaku.


Zajednicka prometna zona je obicno ulica u kojoj se pjesaci, biciklisti i druga vozila mogu zajednicki i bezopasno  sluziti cestom.

U ovim zonama ogranicenje brzine je 10 km/h.

Radi vece sigurnosti svih korisnika ceste svakako se pridrzavajte ogranicenja brzine.

Vozac u zajednickoj prometnoj zoni mora davati prednost svim pjesacima.Budite oprezni u blizini autobusnih p o s t a j a  g d j e  v o z a c i  c e k a j u  d a ukrcaju putnike, narocito u ruralnim podrucjima.
zona sKolsKih autobusa
(school bus  stop zone)

Znakovi za zonu skolskih autobusa  kazuju vam da vozite 40 km/h jer ste u blizini prometne skolske autobusne postaje.
Izmedju znakova SCHOOL BUS STOP ZONE i END SCHOOL BUS STOP ZONE ne smijete voziti brze od 40 km/h. Ovo specijalno ogranicenje brzine primjenjuje se jedino kada autobus sa straznjim narancastim naizmjenicno treptavim svjetlima vozi izmedju tih znakova.
prednje refleKtorsKo svjetlo na sKolsKom autobusu
Kad autobusi ukrcavaju i iskrcavaju skolsku djecu, njihova prednja reflektorska svjetla takodjer svijetle. Budite pazljivi kad se priblizavate autobusu s upaljenim prednjim svjetlima jer u blizini moze biti djece koja prelaze ili se spremaju prijeci cestu.
sKolsKi autobusi

Budite narocito oprezni kad prolazite pokraj zaustavljenih autobusa u vrijeme 7.00-9. 0 i 14. 0 -
17.00. To je vrijeme kada djeca putuju u skolu i iz skole.

svjetla na sKolsKim autobusima

Autobusi koriste narancasta naizmjenicno treptava svjetla da vas upozore da ukrcavaju ili iskrcavaju skolsku djecu. Svjetla pocinju treptati kad autobus stane i otvore se vrata. Svjetla trepcu jos oko   0 sekundi nakon sto se vrata zatvore cak i ako je autobus vec krenuo. Dok svjetla trepcu, ne smijete prolaziti uz autobus u istom smjeru brzinom vecom od 40 km/h jer u blizini moze biti djece koja prelaze ili se spremaju prijeci cestu.

znaKovi za promjenljivo ogranicenje brzine
Ti se znakovi postavljaju u tunelima, na autocestama i na mostovima. Primjenjuju se promjene u ogranicenju brzine i mora ih se pridrzavati.Kamere za brzinu

Na cestama NSW-a ima preko 100 stalnih mjesta s instaliranim digitalnim kamerama. Stalne kamere za brzinu predstavljaju djelotvorno sredstvo provodjenja propisa na specificnim dionicama ceste s velikim brojem sudara, takodjer zvanim 'crne dionice' ('blacklengths').

Nezavisno procjenjivanje   8 mjesta s instaliranim kamerama za brzinu utvrdilo je da se broj poginulih smanjio s  1, koliko ih je bilo u tri godine neposredno prije instaliranja kamera, na samo jedan smrtni slucaj u dvije godine s kamerama.
Ogranicenje alkohola

U NSW-u je zakonski ogranicena kolicina alkohola koju smijete konzumirati ako vozite.zaKonsKo ogranicenje

Koncentracija alkohola u krvi (BAC) mora ostati ispod granice prikazane u tabeli. Za voznju na granici ili iznad granice BAC-a primjenjuju se ostre kazne.
Za vise informacija pogledajte   . dio, Sigurnost u prometu.

\tbac granica

ISPOD ISPOD
Kategorija dozvole\tnula\t0.02\t0.05Neka hrana i lijekovi mogu sadrzavati alkohol koji se nekad registrira na alkotestu puhanjem, na primjer cokoladni bomboni, bomboni protiv kaslja i tekucina za ispiranje usta.
Uvijek prvo procitajte sastav proizvoda.
bac granice

Ako ste vozac ucenik ili vozac s privremenom dozvolom, ne smijete voziti nakon sto popijete bilo kakvo alkoholno pice ili pojedete hranu koja sadrzi alkohol.

Tabela desno prikazuje BAC granice za sve kategorije vozackih dozvola. Morate ostati ispod tih granica.
BAC granica za vozace koji nadziru druge vozace je standardna granica koja se primjenjuje za tu kategoriju dozvole i vrstu vozila.
Opojna sredstva, legalna i ilegalna

Protuzakonito je voziti, pokusati voziti ili instruirati vozaca ucenika ako ste pod utjecajem opojnih sredstava (droge).test za opojna sredstva

Policija ce vas uhapsiti ako posumnja da ste vozili pod utjecajem opojnog sredstva. Odvest ce vas u bolnicu da date uzorke krvi i urina za testiranje na drogu.

Kod sudara u kojima je netko ozlijedjen i odvezen u bolnicu uvijek se uzimaju uzorci krvi koji se mogu testirati na drogu.

lijeKovi na lijecnicKi recept i lijeKovi
Koji se izdaju bez recepta

Mnogi lijekovi na lijecnicki recept i neki bez recepta mogu vas uciniti nesposobnima za voznju. Mogu djelovati na vasu koncentraciju, raspolozenje, koordinaciju i reakcije u voznji.

Nemojte voziti dok uzimate lijekove na kojima je naljepnica s upozorenjem da ne vozite.

lijeKovi Koji djeluju na voznju

neki lijekovi protiv bolova

neki lijekovi za krvni tlak, protiv mucnine, alergija, upala i gljivicnih oboljenja
umirujuca sredstva, lijekovi za smirenje i za spavanje
neke dijetalne tablete

neki lijekovi protiv prehlade i gripe
Sigurnosni pojasevi i sigurnosna oprema za djecu

sigurnosni pojasevi

svaKa osoba u vozilu mora mora biti privezana  sigurnosnim pojasom
I vozac i svi putnici moraju imati ispravno podesen i pricvrscen sigurnosni pojas gdje god ih u automobilu ima. Ako ima prazno sjedalo s instaliranim pojasom, putnik se mora premjestiti na to mjesto, a ne sjediti tamo gdje pojasa nema. Ako vozilo nema instalirane pojaseve, putnici moraju sjediti na straznjim sjedalima ako su slobodna. Putnici mladji od 16 godina nemaju pravo putovati na prednjem sjedalu bez sigurnosnog pojasa ili odgovarajuceg sigurnosnog remenja za djecu, cak i kad su straznja sjedala popunjena.

Protuzakonito je da vozaci ucenici i vozaci s privremenom dozvolom voze ako nisu privezani sigurnosnim pojasom ili ako njihovi putnici nisu privezani sigurnosnim pojasom, odnosno odgovarajucom djecjom sigurnosnom opremom.  Vozaci ucenici i vozaci s privremenom dozvolom ne smiju voziti putnike ako nema dovoljno sigurnosnih pojaseva.


Protuzakonito je voziti ljude u prtljazniku ili na vozilu.sigurnosna oprema za djecu

Zakonom je propisano da djeca mladja od 16 godina koriste sigurnosni pojas ili odobrenu sigurnosnu opremu za djecu. Vozaci moraju paziti da djeca koriste sigurnosnu opremu prikladnu za njihovu velicinu i dob. Dijete mladje od 1   mjeseci mora putovati u odgovarajucem, odobrenom djecjem sjedalu s remenjem, koje mora biti ispravno podeseno, stegnuto i pricvrsceno za sjedalo automobila. Sva djecja sigurnosna oprema mora se podasavati i instalirati u skladu s uputama proizvodjaca. Pogledajte u prirucnik s uputama za svoj automobil gdje se nalaze mjesta za pricvrscivanje djecjeg sjedala.

sigurnosna oprema za djecu i zracni
JASTUCI

Protuzakonito je koristiti djecju sigurnosnu opremu (ukljucujuci povisene jastucice) na prednjem sjedalu vozila koje ima ugradjen putnicki zracni jastuk jer bi zracni jastuk mogao tesko ozlijediti dijete.

Nikad ne upotrebljavajte poviseni jastucic samo s a  s i g u r n o s n i m  p o j a s o m  k o j i  s e  v e z e  p r e k o krila. Poviseni jastucici koji se upotrebljavaju sa sigurnosnim pojasom vezanim samo preko krila moraju imati sigurnosno remenje za djecu.

Koju vrstu sigurnosne opreme za djecu Koristiti
Odobrena sigurnosna oprema za djecu ima na sebi naljepnicu Standards Australia. Postoji vise vrsta i oblika za djecu razlicita uzrasta. Sigurnosna se oprema moze nabaviti za djecu do     kg i/ili 10 godina starosti. Sva sigurnosna oprema mora biti profesionalno ugradjena kod Authorised Safety Restraint Fitting Station u skladu s uputama proizvodjaca.


Ovo je stara naljepnica Standards Australia.

Ovo je nova naljepnica Standards Australia.

sigurnosni pojasevi i sigurnosna oprema za djecu u taKsi vozilima
Vozaci taksija mogu biti kaznjeni globom i kaznenim bodovima za svakog nevezanog putnika mladjeg od
16 godina. Nevezani putnici u taksiju stari 16 godina ili vise takodjer moraju platiti globu.

Kad putuje taksijem, dijete mladje od 1  mjeseci mora koristiti odgovarajucu sigurnosnu opremu. Taksi vozila imaju instalirana mjesta za pricvrscivanje vase opreme u kojoj nosite dijete, a neke taksi kompanije ce snabdjeti djecju sigurnosnu opremu ako to zatrazite kad telefonski narucujete taksi. Odobrena djecja sigurnosna oprema ima naljepnicu Standards Australia.

izuzeca

taksi  vozila: Prema odredbama koje su sada na snazi taksisti se ne moraju vezati sigurnosnim pojasom, iako im se to preporucuje radi njihove vlastite sigurnosti.

zdravstveni razlozi: U iznimnim slucajevima odrasla osoba ili dijete moze dobiti lijecnicku potvrdu da ne moze koristiti sigurnosni pojas zbog neke bolesti ili tjelesne deformacije. Takva potvrda se mora nositi sa sobom cijelo vrijeme kad se putuje neprivezano, inace ce i vozac i putnik morati platiti globu, a vozac ce dobiti i kaznene bodove.

voznja unatrag: Kad vozi unatrag, vozac ne mora privezati sigurnosni pojas.

Raskrizja, davenje prednosti i skretanje

Oko polovice sudara na cestama NSW-a dogadja se na raskrizjima. Vrlo je vazno da se raskrizju priblizite brzinom koja vam omogucuje da date prednost svakom vozilu koje je u raskrizju ili mu se priblizava.


Prekrsaj je ako ostanete zateceni nasred raskrizja kad se promjene svjetla na semaforu. Na svojoj strani raskrizja morate cekati dok ne vidite da u vasoj traci na drugoj strani raskrizja ima dovoljno mjesta za vase vozilo.


Raskrizja moraju ostati cijelo vrijeme nezakrcena.
Osnovno prometno pravilo u NSW-u je da se drzite lijeve strane ceste.

pravila o davanju prednosti aKo nema prometnih znaKova

Na nekim raskrizjima nema semafora niti prometnih znakova. Opcenito, ako skretanjem prelazite put drugog vozila, morate mu dati prednost.

Kad skrecete na raskrizju, vi (vozilo A na suprotnoj stranici) morate dati prednost:

nadolazecim vozilima koja idu ravno  
(crtez 1),

nadolazecim vozilima koja skrecu ulijevo  
(crtez   ),

svim vozilima koja vam dolaze zdesna  
(crtez   ).

Ako i vi i nadolazece vozilo na raskrizju skrecete udesno, oba vozila se mimoilaze jedno ispred drugog (crtez 4).

Ako vam drugi vozaci ne daju prednost, nemojte forsirati i time njih ili sebe dovoditi u opasnost.

Takodjer morate propustiti sve pjesake na raskrizju ili blizu njega na cesti u koju skrecete.

1. Vozilo A mora dati prednost vozilu B.

. Vozilo A mora dati prednost vozilu B.

. Vozilo A mora dati prednost vozilu B.

4. Oba vozila se mimoilaze jedno ispred drugoga.

stop znaKovi i stop crte
(za zaustavljanje)

'STOP' znakovi i 'STOP' crte (pune) koriste se na raskrizjima da reguliraju promet.

Kad dodjete do STOP z n a k a ,   m o r a t e   s e p o t p u n o  z a u s t a v i t i prije STOP crte, ali sto blize njoj. Ako nema STOP crte, stanite prije raskrizja, ali najblize sto mozete.

STOP znak ili STOP
crta za zaustavljanje znaci da morate propustiti sva vozila koja su u raskrizju, ulaze u raskrizje ili mu se priblizavaju, bez obzira da li skrecu ulijevo ili udesno ili idu ravno. Morate propustiti sve pjesake koji prelaze cestu u koju skrecete.

Davanje prednosti na STOP znaku znaci da vozac mora stajati na mjestu sve dok nije sigurno za prolaz.

give WaY znaKovi i give WaY crte za davanje prednosti

'GIVE WAY' znakovi i 'GIVE WAY' crte za davanje prednosti (isprekidane) koriste se na raskrizjima da reguliraju promet. Kad dodjete do GIVE WAY znaka, morate usporiti i pripremiti se da stanete ako bude potrebno.

GIVE WAY znak ili crta znaci da morate propustiti sva vozila koja su u raskrizju, ulaze u raskrizje ili mu se priblizavaju, bez obzira  da  li  skrecu
ulijevo ili udesno ili idu ravno. Morate propustiti sve pjesake koji prelaze cestu u koju skrecete.

Ako je STOP ili GIVE WAY znak uklonjen, crte za davanje prednosti, oznacene na cesti, imaju isto znacenje kao i znak. Morate stati ili usporiti da propustite druga vozila.


Davanje prednosti na GIVE WAY znaku znaci da vozac mora usporiti i, ako je potrebno, stati da izbjegne sudar.
Vozilo A mora dati prednost vozilu B.

Vozilo B mora dati prednost vozilu A.

t-rasKrizja

Na T-raskrizjima vozila koja putuju cestom koja zavrsava moraju propustiti sve pjesake koji prelaze cestu i vozila koja putuju cestom u koju njihova cesta ulazi i koja se nastavlja, osim ako prometni znak ne nalaze drukcije.

davanje signala

Morate davati signale kako bi drugi znali vase namjere. Upozorite dosta unaprijed, dajuci signal prije skretanja ulijevo ili udesno ili prije nego mijenjate trake.
Nemojte zaboraviti iskljuciti pokazivace smjera nakon svakog skretanja ili mijenjanja trake. Ako vam pokazivaci smjera ne rade, nisu jasno vidljivi ili ih vase vozilo nema, morate dati znak rukom kad skrecete udesno ili se zaustavljate.
Vozilo A mora dati prednost vozilu B.


Skrecete udesno.


Ovaj crtez prikazuje T-raskrizje gdje cesta koja se nastavlja (oznacena bijelom isprekidanom crtom) skrece iza ugla. Vozilo B mora signalizirati da napusta cestu koja se nastavlja i ulazi u cestu koja u
T-raskrizju zavrsava.
Zaustavljate se ili usporavate.Vozilo B mora dati prednost vozilu A.

sKretanje

Skretanje morate dobro planirati, kako biste se nasli u odgovarajucoj traci i imali dovoljno vremena pokazati drugima kamo zelite skrenuti.

sKretanje ulijevo

Ulijevo morate skretati s lijeve strane ceste. Kad skrecete:

ukljucite lijevi pokazivac smjera, svrstajte se blize lijevoj strani ceste,
ostanite na lijevoj strani ceste u koju ulazite. Koristite pristupnu traku ako postoji.
Na cesti s vise prometnih traka morate skrenuti lijevo iz lijeve trake ili iz trake u kojoj je na asfaltu naslikana lijeva strelica.


Bilo da skrecete ulijevo ili udesno, morate propustiti pjesake koji prelaze cestu u koju skrecete.

sKretanje udesno

Kad skrecete desno:

ukljucite desni pokazivac smjera, priblizite se sto vise sredisnjoj crti.
Na cesti s vise prometnih traka skrenite udesno iz desne trake ili iz trake s desnim strelicama. Skrenite udesno kad je sigurno.
Kad su trake oznacene, morate ostati u istoj traci dok skrecete iz jedne ceste u drugu.
Morate propustiti pjesake koji prelaze cestu u koju skrecete.

planirajte unaprijed

Posto pri skretanju s jedne ceste na drugu morate ostati u istoj traci, morate unaprijed planirati. Crtez prikazuje situaciju koja zahtijeva planiranje.

Vozilo A treba skrenuti ulijevo na cestu oznacenu x. Najbolje je skrenuti udesno iz lijeve trake kako bi bilo najlakse skrenuti ulijevo na cestu x.

Ako je na cesti oznaka koja upucuje na to kako se mora skrenuti, morate
se pridrzavati takve oznake. Ako nema oznake na cesti, morate skrenuti udesno prolazeci sto blize mozete desnoj strani sredine raskrizja.razdjelni pojas

Kad skrecete desno kroz podijeljenu cestu s razdjelnim pojasom, morate uciniti sljedece:

Pricekajte na odgovarajuci razmak kod nadolazeceg prometa.
Vozite najdalje sto mozete u sredisnji razdjelni
dio ceste i ostanite stajati sve dok nije sigurno da produzite.
Svakako se pridrzavajte GIVE WAY ili STOP
znakova ili semafora.Prije nego krenete iz polozaja mirovanja s ruba ceste ili s parkirnog mjesta na razdjelnom pojasu, morate imati ukljucen pokazivac smjera najmanje pet sekundi, te provjeriti osvrtna zrcala i slijepe tocke  
(mrtvi kut).semafori

Kad skrecete udesno na semaforu:

Udjite u raskrizje kao sto je prikazano na crtezu, osim ako znak ne pokazuje drukcije ili je upaljena crvena strelica za desno skretanje.
Cekajte dok se nadolazeci promet ne rascisti ili ne prekine, te skrenite kad je sigurno.

Ako se svjetla promijene na zuto dok ste usred raskrizja, imate pravo skrenuti udesno. Morate skrenuti cim je sigurno. Morate paziti da vam prednji kotaci i auto budu ravni, a ne da blokiraju nadolazeca vozila.


Vozilo A ulazi u raskrizje.

5 \topca prometna pravila
jednosmjerne ulice

Kad skrecete udesno u jednosmjernu ulicu, morate:

skretati sto blize desnoj strani ceste na koju ulazite.
Kad skrecete udesno iz jednosmjerne ulice, morate:

skretati sto blize desnoj strani ceste


Skretanje iz jednosmjerne ulice.

u-zaoKret (poluKruzni zaoKret)

U-zaokreti mogu biti opasni pa morate biti posebno oprezni kad ih izvodite. U-zaokret ne smijete napraviti:

tamo gdje je postavljen znak NO U-TURN, preko jedne pune crte ili dvostrukih sredisnjih
crta, bez obzira je li jedna od crta isprekidana ili
su obje pune,

na semaforima, osim ako je na raskrizju postavljen znak U-TURN PERMITTED
na autocesti.

P o l u k r u z n i  z a o k r e t  m o r a t e  p o c e t i  i z v o d i t i  i z oznacene trake najblize sredini ceste ili, ako trake nisu oznacene, s lijeve strane od sredine ceste.

Prije nego pocnete polukruzni zaokret, morate se uvjeriti da je izvodjenje sigurno: provjerite osvrtna zrcala i slijepe tocke, te da li jasno vidite nadolazeca vozila. Ne smijete zapoceti polukruzni zaokret ako ga ne mozete izvesti bez da nerazumno ne ometate promet. Propustite sva vozila i pjesake i upalite pokazivac smjera prije nego pocnete skretati.
zaoKret u tri faze

Zaokrecete u tri faze kad cesta nije dovoljno siroka za polukruzni zaokret.

S obzirom da ovaj zaokret dugo traje, u gustom prometu ili na prometnim cestama cesto je sigurnije okrenuti se vozeci oko bloka nego cekati da biste zaokrenuli.

Prije nego zapocnete zaokret u tri faze, upalite pokazivac smjera, te provjerite osvrtna zrcala i slijepe tocke.

Kad zavrsite zaokret u tri faze, ponovo ukljucite pokazivac smjera i provjerite osvrtna zrcala i slijepe tocke prije nego se ponovo ukljucite u promet.

rasKrizje s Kruznim toKom prometa

Mnoga raskrizja imaju sredisnji otok za kruzni tok. Kruzni tok moze imati jednu traku ili vise prometnih traka.

znaKovi za Kruzni toK

Ovo su znakovi koji se odnose na kruzni tok.Stizete na raskrizje s kruznim tokom.Dajte prednost vozilima koja su vec usla u raskrizje s kruznim tokom.

Ne smijete voziti po sredisnjem otoku u kruznom toku osim ako se zbog velicine vozila ne moze izbjeci da kotaci ne prelaze preko sredisnjeg rubnika.

sKretanje i davanje prednosti prolaza na Kruznom toKu
Pogledajte desno crtez raskrizja s kruznim tokom prometa.

prilazenje kruznom toku: Vozila koja ulaze u kruzni tok moraju dati prednost prolaza svim vozilima koja su vec u kruznom toku.

davanje prednosti prolaza na kruznom toku: znaci da vozac mora usporiti i, ako je potrebno, stati da izbjegne sudar.

skretanje ulijevo: Morate prilaziti kruznom toku u lijevoj traci, ukljuciti lijevi pokazivac smjera, ostati u lijevoj traci i izaci u lijevu traku.

ravno prolazenje: Ne ukljucujete pokazivac smjera kad prilazite kruznom toku.

Kruznom toku mozete prici iz lijeve ili iz desne trake (ako oznake na kolniku ne upucuju drukcije), voziti u istoj traci kroz kruzni tok i izaci u istu traku.

skretanje udesno: Morate prilaziti u desnoj traci, ukljuciti desni pokazivac smjera, ostati u desnoj traci i izaci u desnu traku.

izvodjenje u-zaokreta: Kad koristite kruzni tok da napravite U-zaokret, morate prilaziti u desnoj traci, ukljuciti desni pokazivac smjera, ostati u desnoj traci i izaci u desnu traku.

izlazak iz kruznog toka: Ako je izvedivo, morate ukljuciti lijevi pokazivac smjera kad napustate kruzni tok.

rasKrizja s Kruznim toKom: rizici o Kojima treba voditi racuna
Uvijek pazljivo vozite u kruznom toku.

Pazite na vozila koja izlaze iz kruznog toka.

Budite pazljivi ako mijenjate trake u kruznom toku, narocito kad izlazite.
Pazite na vozila koja voze puni krug.

Pazite na bicikle, dugacka vozila i motocikle.

rasKrizja s Kruznim toKom prometa i biciKlisti
Biciklisti imaju pravo skretati udesno iz lijeve trake. Biciklist kod svakog izlaza koji prolazi mora propustiti sva vozila koja izlaze iz kruznog toka na tom izlazu.Pravila o usporavanju, davanju
prvenstva prolaza i ukljucivanja pokazivaca
smjera kod priblizavanja i kod izlazenja
s kruznog toka jednaka su bez obzira da li kruzni tok ima samo jednu ili vise pometnih traka.

policijsKi prometnici

Policijski prometnici cesto usmjeravaju promet na raskrizjima. Uvijek se morate pridrzavati njihovih uputa.

vozila hitnih sluzbi

Ako cujete sirenu ili vidite treptavo plavo ili crveno svjetlo vozila neke hitne sluzbe (npr. policije, vatrogasaca ili kola hitne pomoci), to vozilo morate propustiti. To znaci da mu se morate ukloniti s puta, kako bi imalo nesmetan prolaz kroz promet. Opce je pravilo, ako cujete sirenu ili vidite treptavo svjetlo, prijedjite na lijevu stranu dok vozilo hitne sluzbe ne prodje.

Ako ne propustite vozilo hitnih sluzbi, mozete na licu mjesta biti kaznjeni globom.

pogrebne povorKe ili odobrene procesije

Dok vozite, ne smijete iz nepaznje ili namjerno na cesti ometati ili prekidati slobodan prolaz pogrebne povorke ili odobrene procesije. Ne smijete ometati vozila ili ljude koji ocito pripadaju pogrebnoj povorci ili procesiji. To je prekrsaj koji se kaznjava globom.

semafori

crveno svjetlo znaci stanite. Cekajte iza crte za zaustavljanje. Ne prolazite kroz raskrizje.


zuro svjetlo znaci stanite. Mozete uci u raskrizje ako ste toliko blizu da bi naglo kocenje moglo izazvati sudar.


zeleno svjetlo znaci proslijedite i pazljivo prodjite kroz raskrizje.


Na nekim raskrizjima sa semaforom postoje povrsine za stajanje bicikla. Te obojene povrsine na cesti omogucavaju biciklistima da stoje na sigurnom mjestu. Kad je na semaforu crveno svjetlo ili strelica, vozaci ni sa kojim dijelom vozila ne smiju uci u prostor za stajanje bicikla.

strelice za sKretanje na semaforima

Na nekim se semaforima nalaze strelice koje usmjeravaju promet udesno i ulijevo.   Zelena strelica znaci da smijete skrenuti samo u smjeru koji pokazuje.

Crvena strelica znaci da vozila koja zele skrenuti u tom smjeru moraju cekati iza STOP crte za zaustavljanje sve dok strelica ne postane zelena ili se ne ugasi, cak i ako na cesti nema drugih vozila.


Ne smijete voziti ravno niti s k r e n u t i  u l i j e v o .  M o z e t e skrenuti udesno.
Ne smijete skrenuti udesno, ali mozete ici ravno ili skrenuti ulijevo ako vam nitko nije na putu .


Ako trepce zuta strelica, mozete produziti, ali morate propustiti svakog pjesaka k o j i  p r e l a z i  c e s t u  u  k o j u skrecete.

prometni znaKovi na semaforima

STOP znak s tri velike crne tocke nalazi se samo na semaforima. On znaci da ako semafor ne radi ili radi samo treptavo zuto svjetlo, a vi se priblizavate tom znaku, morate stati i propustiti vozila kao da ste na raskrizju sa stop znakom.Donji znak dozvoljava vam da skrenete ulijevo na crvenom svjetlu nakon zaustavljanja. Kad skrecete ulijevo, morate dati prednost svim vozilima koja vam dolaze s desne strane.


Lijevo skretanje na crvenom svjetlu dozvoljeno je jedino na raskrizjima gdje je postavljen ovaj znak.
b-signali

B-signali na raskrizjima sa semaforima odvajaju autobuse od ostalih vozila radi vece sigurnosti i boljeg odvijanja prometa. Da bi se B-signali mogli ispravno primjenjivati, nikad nemojte voziti po traci oznacenoj  BUSES ONLY.

B-signali su dodatak na obicnim semaforima.
Izgledaju kao bijelo B na crnoj podlozi (neki semafori\t \t

imaju kao dodatak crveni, zuti i bijeli B-signal). Malo prije nego sto se na obicnom semaforu upali zeleno svjetlo, na B-signalu se upali bijelo svjetlo. Sva druga vozila stoje, a autobus moze proci. Autobusi mogu produziti u bilo kojem smjeru, osim ako znak ne upucuje drukcije. Kad se na semaforu upali zeleno svjetlo, krecu druga vozila.

Samo crveno svjetlo znaci sva vozila moraju stati.
Samo zeleno svjetlo znaci sva vozila mogu prolaziti.


Bijelo B znaci samo autobusi mogu prolaziti.

Crveni i zuti B-signali (ili crveno i zuto svjetlo na semaforu) upozoravaju vozace autobusa kad na raskrizju trebaju stati.

Crveno B znaci autobusi cekaju. Zeleno svjetlo znaci ostala vozila mogu prolaziti.
biciKlisti

Na raskrizjima gdje se promet regulira semaforom ponekad postoji i dodatni signal za bicikliste, koji im pokazuje kad smiju prelaziti cestu. Biciklisti se moraju pridrzavati tog crvenog, zutog ili zelenog signala s likom bicikla i voziti oprezno.

t-signali
T-signali su posebni signali za lake vlakove. To su semafori na kojima se nalazi slovo T. Crveni ili zuti T- signal kazuje vozacima lakih vlakova da trebaju stati ili se pripremiti za zaustavljanje. Bijeli T-signal znaci da vozac lakog vlaka moze produziti s voznjom.

pjesacKi signali

Kad na raskrizju skrecete, morate propustiti pjesake na cesti u koju skrecete.

Ako se na raskrizju promet regulira semaforom, cesto postoje i pjesacki signali, koji im pokazuju kad treba prelaziti cestu. Pjesaci se moraju pridrzavati tih signala.

Kamere za crveno svjetlo

Kamere za crveno svjetlo snimaju vozila koja prolaze kroz crveno svjetlo. Vlasnik vozila zatim prima obavijest o prekrsaju, na koju mora odgovoriti na jedan od sljedecih nacina:

platiti globu,

policiji NSW-a predati sluzbenu izjavu, navodeci ime i adresu osobe koja je vozila u vrijeme prekrsaja,
obavijestiti Policiju NSW-a da trazi sudski postupak.

Ako prelazite raskrizje i svjetlo se promijeni na zuto, a nije sigurno stati, nemojte se uspaniciti. Nastavite voziti kroz raskrizje. Kamera snima samo ako preko stop crte prijedjete 0.   sekunde nakon sto se upali crveno svjetlo. Vozila koja su vec usla u raskrizje ili u njega ulaze dok je upaljeno zuto svjetlo nece aktivirati ovu kameru.\t\t


ILI\t\t
\t\t\t\t


Pjesaci mogu poceti prelaziti.
ILI
Pjesaci ne smiju poceti prelaziti, ali mogu zavrsiti prelazenje.Pjesaci mogu prelaziti
u bilo kojem smjeru ako se uz zeleni pjesacki signal nalazi i ovaj znak.

Oznake na cesti


nasliKane strelice

Na cesti su naslikane strelice da vas upucuju u kojem se smjeru promet u svakoj traci mora odvijati. Ako strelice pokazuju vise smjerova, mozete voziti u bilo kojem od njih.
Morate ukljuciti pokazivac smjera cak i ako traka kojom vozite skrece samo u tom smjeru. Kad skrecete iz jedne ceste u drugu, ostanite u istoj traci u kojoj ste zapoceli skretanje.


razdjelne crte

Osim ako neki znak ne upucuje drukcije, mozete prijeci razdjelnu crtu bilo koje vrste ako na raskrizju skrecete udesno. Takodjer je smijete prijeci ako skrecete udesno da udjete na posjed (npr. u kucu ili ducan) ili izadjete s posjeda najkracim putem.

Uvijek morate voziti lijevo od bijelih razdjelnih crta, bez obzira jesu li jednostruke ili dvostruke, isprekidane ili pune.isprekidane bijele razdjelne crte - smije ih se prijeci kod pretjecanja ako je cesta ispred prazna.dvostruke bijele pune (neprekinute) crte - ne smije se pretjecati preko tih crta.


dvostruke bijele crte s punom crtom blize vama
- ne smijete pretjecati preko tih crta.

dvostruke bijele crte s isprekidanom crtom blize vama - smijete ih prijeci kod pretjecanja ako je cesta ispred prazna.


Nikad ne smijete napraviti polukruzni zaokret (U- turn) preko jednostruke pune crte ili dvostruke pune razdjelne crte.

Ne smijete pretjecati preko jednostruke pune crte.

Keep clear oznaKa na KolniKu o zabrani zadrzavanja

KEEP CLEAR oznake na kolniku nalaze se pred izlazima iz stanica hitne pomoci i vatrogasnih stanica kako bi se osiguralo da njihova vozila imaju slobodan prolaz kad izlaze na hitan poziv. Ne smijete se zaustavljati izmedju poprecnih crta na cesti. Takve se oznake mogu upotrijebiti i na nekim T-raskrizjima da ih ne zakrce vozila koja poredana cekaju da prijedju preko raskrizja.

rubne crte

Ove crte mogu biti pune ili isprekidane, a naslikane su kako vozila ne bi skrenula na mekani rubni dio ceste ili na traku za vozila u kvaru. One vam i olaksavaju da vidite kuda vozite.

Po rubnoj crti, preko nje ili izvan nje smijete voziti do
100 metara samo ako:

zaustavljate se,

pretjecete s unutrasnje strane vozila koja skrecu udesno, ili, u jednosmjernoj ulici, pretjecete vozila koja skrecu ulijevo,
najkracim putem silazite s ceste ili ulazite na cestu,
skrecete ulijevo ili udesno na raskrizjima, vozite sporo vozilo.

zvucne traKe

Zvucne rubne trake napravljene su od niza uzdignutih komadica materijala koji stvaraju buku ili vibracije ako preko njih prelazi motorno vozilo.
Te se trake koriste kako bi se upozorilo vozace ako skrenu preko trake.

crte uz rubniK

Zute crte  naslikane uz rub  ceste  ukazuju  na ogranicenje zaustavljanja i po njima znate koja su pravila na snazi za tu dionicu ceste.

zuta ispreKidana crta uz rubniK

Z u t a  i s p r e k i d a n a  c r t a  u z  r u b n i k  o z n a c a v a CLEARWAY, slobodan put. Uz rub ceste ne smijete stati izmedju odredjenih sati navedenih na znaku, osim ako se radi o nekom medicinskom ili slicnom hitnom slucaju. Autobusi, taksiji i unajmljena vozila smiju se zaustaviti samo da ukrcaju ili iskrcaju putnike.

puna zuta crta uz rubniK
Puna zuta crta uz rubnik je NO STOPPING oznaka da nema zaustavljanja. Tu ni iz kojeg razloga ne smijete stati, osim u medicinskom ili slicnom hitnom slucaju.

nasliKani otoci

Po dijelu prebojane ceste uokvirene dvostrukim crtama ne smijete voziti. Ako je naslikan otok uokviren jednom punom ili isprekidanom crtom, mozete po njemu voziti da udjete na cestu ili s nje izadjete, ili da udjete u traku za skretanje koja pocinje odmah iza naslikanog otoka.
Ne smijete voziti po povrsinama uokvirenim dvostrukom crtom.

Kada u traku za skretanje ulazite iz naslikanog otoka, morate dati prednost svakom vozilu koje je vec u traci za skretanje ili koje ulazi u traku za skretanje iz druge oznacene trake. Ne smijete se zaustavljati na naslikanom otoku. U nekim slucajevima, kao sto je propustanje vozila hitnih sluzbi ili izbjegavanje prepreka, mozete voziti po naslikanom otoku bez obzira kakvim je crtama uokviren.
Vozilo B mora propustiti vozilo A.

Pjesacki prijelazi i otoci

Cestu morate dijeliti s pjesacima. Posebne oznake na cesti upozoravaju vas gdje pjesaci imaju posebna prava.


Morate propustiti pjesake koji prelaze cestu u koju vi skrecete. Pjesake takodjer morate propustiti - cak i ako nema oznacenog pjesackog prijelaza - ako
postoji bilo kakva opasnost da ih udarite.


pjesacKi prijelazi

Pjesacki prijelazi omogucuju pjesacima da sigurno prelaze cestu. Ovi prijelazi obicno su oznaceni sirokim bijelim crtama na cesti i nazivamo ih zebrama.

Neki pjesacki prijelazi imaju na cesti prije prijelaza naslikane cik-cak crte. Budite oprezniji kad ugledate cik-cak crtu na cesti, to znaci da se priblizavate pjesackom prijelazu koji mozda ne mozete vidjeti zbog zavoja, vrha uzbrdice ili naglog spustanja ceste.

pjesacKi otoci

Pjesacki otok je naslikani otok na sredini ceste. On omogucuje pjesacima da prijedju cestu u dvije faze. Prilazi pjesackom otoku oznaceni su znakovima. Kad se priblizavate pjesackom otoku, morate paziti na pjesake.
Ne pretjecite vozilo koje se zaustavlja ili se vec zaustavilo pred pjesackim prijelazom.


peliKan prijelazi

Pelikan prijelaz je posebna vrsta pjesackog prijelaza regulirana semaforom.

Za vozace se svjetla na semaforu mijenjaju drukcijim redoslijedom nego u drugim situacijama. Nakon crvenog svjetla na semaforu pocinje titrati zuto svjetlo. Istovremeno pjesacima titra crveni znak DON'T WALK. Kad vama pocne titrati zuto svjetlo, smijete oprezno voziti preko prijelaza ako nema opasnosti da pogazite pjesaka.
Kombinirani djecji i pjesacKi prijelazi
Neki pjesacki prijelazi upotrebljavaju se u odredjeno doba dana kao djecji prijelazi. Ako su istaknute zastavice s natpisom CHILDREN CROSSING, znaci da se prijelaz trenutno koristi kao djecji prijelaz. Kad nema istaknutih zastavica, koristi se kao obican pjesacki prijelaz.
djecji prijelazi

T o  s u  p o v r e m e n o  k o r i s t e n i  p r i j e l a z i  k o j i  s e upotrebljavaju neposredno prije i poslije skolskih sati, kao i u nekim drugim prilikama kao sto su skolski izleti ili odmor za rucak. Ti su prijelazi posebno naglaseni crvenim zastavicama na kojima pise CHILDREN CROSSING (Djeca prelaze cestu).

Kad su zastavice istaknute, morate usporiti i stati ispred stop crte za zaustavljanje ako pjesak stupa na prijelaz ili se na njemu vec nalazi. Ne smijete produziti s voznjom sve dok svi pjesaci ne prijedju potpuno preko prijelaza.
Ne smijete se zaustavljati na djecjem prijelazu niti do   0 metara prije ili 10 metara poslije djecjeg prijelaza.

nadzornici sKolsKih prijelaza

Ako se priblizavate pjesackom ili djecjem prijelazu gdje nadzornik skolskog prijelaza pokazuje znak
'STOP Children Crossing' (Stop, djeca prelaze cestu), morate usporiti i zaustaviti se. Mozete nastaviti s voznjom kad nadzornik skolskog prijelaza vise ne pokazuje znak u vasem smjeru ili kad vam da znak da mozete produziti s voznjom.


Ponekad je na raskrizju postavljen stop znak odmah iza pjesackog prijelaza. Morate stati na stop
znaku cak i ako ste vec prije stali na pjesackom prijelazu.Ako je cesta iza djecjeg ili pjesackog prijelaza zakrcena, ne smijete se dovesti na prijelaz.

5 \topca prometna pravilaPrometni znakovi

Prometni znakovi vas upozoravaju na moguce opasnosti i daju informacije. Kazuju vam koja se pravila primjenjuju i kakvi su uvjeti na tom dijelu.

znaKovi za reguliranje prometa

Zakoni za reguliranje prometa kazuju kojih se propisa morate pridrzavati.

Osim znakova STOP, GIVE WAY i ROUNDABOUT, v e c i n a  z n a k o v a  z a  r e g u l i r a n j e  p r o m e t a  j e pravokutnog oblika. Obicno su crne boje na bijeloj podlozi. Ponekad imaju i drugu boju, obicno crvenu. Neki znakovi za parkiranje su zelene boje na bijeloj podlozi.
Neki od najvaznijih znakova za reguliranje prometa prikazani su u ovom prirucniku.Drzi se lijevo od ovog znaka.

Vozi samo u smjeru prikazane strelice.

Ne vozi dalje od ovog znaka.

Bicikli ne smiju dalje od ovog znaka.
Zabranjeno skretanje udesno.

Zabranjeno skretanje ulijevo.

Ne smijete izvesti polukruzni (U) zaokret.

Ova cesta sad ima
trake s prometom u oba smjera.Zabranjeno skretanje udesno.Sva vozila u desnoj traci moraju skrenuti udesno.

Zabranjeno skretanje ulijevo.Sva vozila u lijevoj traci moraju skrenuti ulijevo.

Ne smijete izvesti polukruzni (U) zaokret.


Morate skrenuti udesno.

Morate voziti desno od ovog znaka.


Morate skrenuti ulijevo.
znaKovi upozorenja

Z n a k o v i  u p o z o r e n j a  v a m  k a z u j u  o  m o g u c i m opasnostima na putu. Obicno su crne boje na zutoj podlozi i najcesce su u obliku romba.
Slike, crtezi i simboli sluze kako bi vas upozorili na opasnost. Ovdje su prikazani neki od najvaznijih znakova.

Priblizavate se raskrizju.\tVasa cesta zavrsava, morate dati prednost svim vozilima.

Trake se mijenjaju i cesta naprijed ima dvije trake za vozila iz suprotnog smjera.

Sporedna cesta se spaja s cestom kojom putujete.

Cesta uskoro skrece udesno.

Priblizavate se ostrom zaokretu udesno.


Priblizavate se ostrom zavoju ulijevo.

Cesta postaje vijugava.\tPriblizavate se pocetku razdvojene ceste.

Priblizavate se kraju razdvojene ceste.

Priblizavate se suzenju ceste.

Pjesaci mozda prelaze cestu.

Priblizavate se give way znaku.


Djeca mozda prelaze cestu.

Priblizavate se stop znaku.


Priblizavate se bolnici. Vozite oprezno.

Priblizavate se pjesackom prijelazu.


Pazite na bicikliste.

Cesta je skliska kad je mokra.

Priblizavate se strmoj nizbrdici.

Oprez, spora vozila se ukljucuju u promet.

Ovaj znak se postavlja u privremenim hitnim situacijama na cesti, na primjer izlivena nafta, sruseno stablo, snijeg ili odron.

Priblizavate se uskom mostu, pripremite se da stanete.

Oprez, klokani na cesti.

Uski most.Priblizavate se uzbrdici, necete moci vidjeti na sigurnu udaljenost ispred sebe. Vozite oprezno.

Cesta se naglo spusta (¨dip¨ je iznenadna nizbrdica pa onda uzbrdica).Priblizavate se dijelu ceste pod vodom (na primjer cesta prelazi plitki potok).

Na cesti cete naici na ispupcenje (ispupcenje je nagla kosina koja se uspinje i zatim spusta).Cesta na nasipu, moze biti pod vodom (¨causeway¨ je uzdignuta cesta,
izgradjena preko niske ili vlazne povrsine ili preko vode).Priblizavate se resetkama. Resetke (¨grid¨) su niz metalnih traka preko ceste.

znaKovi obavijesti

Z n a k o v i  p r e p o r u c e n e b r z i n e\ts e\tp o n e k a d koriste zajedno s drugim znakovima. Oni pokazuju maksimalnu brzinu koja je sigurna u dobrim uvjetima voznje.

Sa znakovima upozorenja se ponekad koriste drugi z n a k o v i  d a  v a m  k a z u koliko dugo morate biti s p r e m n i  n a  o d r e dj e n u opasnost.Cesta skrece udesno.
55 km/h maksimalna brzina u dobrim uvjetima.

ZNAkOvI O STOCI NA PUTU

Kad vidite bilo koji od sljedecih znakova, znaci da biste mogli naici na zivotinje na cesti ili blizu ceste. Morate usporiti ili stati ako postoji opasnost da ih udarite. Nepostivanje ovih znakova kaznjava se globom.
Stoka mozda prelazi cestu.Stoka mozda prelazi cestu sljedecih 5 km. Ovaj znak se postavlja pokraj ceste, na razini ceste.


sigurnosni troKuti za sudare i vozila u Kvaru
K a d a  d o z i v i t e  s u d a r  i l i  v a m  s e  v o z i l o pokvari, ako imate sigurnosni trokut, tre- bate ga postaviti u traci gdje vozilo stoji 50 do 150 metara iza vozila.

Vozila s GVM vecom od 1   tona moraju u slucaju kvara na cesti postaviti najmanje tri sigurnosna trokuta. Za detalje pogledajte Heavy Vehicle Drivers' Handbook (Prirucnik za teska vozila).


Ako naletite na domacu zivotinju, obavijestite vlasnika, policiju ili RSPCA. Ozlijedjene domace zivotinje trebalo bi odnijeti najblizem veterinaru ili u skloniste za zivotinje.

Ako ranite ili ubijete neku divlju zivotinju, nastojte je ukloniti s ceste, ali budite pazljivi jer neke zivotinje mozda nose mlade u tobolcu.
Za ozlijedjene zivotinje se moze pobrinuti Wildlife and Information Rescue Service (WIRES).

znaKovi za promjenljive poruKe

Znakovi za promjenljive poruke su veliki elektronski znakovi postavljeni pokraj nekih cesta. Prikazuju poruke vozacima koje ih upozoravaju na promjene normalnih prometnih uvjeta na cesti ispred njih, kao sto su magla, prometne nesrece, radovi na cesti, zakrcen promet i zatvarenje ceste. Ta rana upozorenja pomazu da se promet odvija sigurno i efikasno.

znaKovi za autoceste

Znakovi za autoceste daju informacije o pocetku i kraju autoceste i o izlaznim odvojcima.
Ovi znakovi oznacavaju pocetak autoceste.

Ovi znakovi oznacavaju kraj autoceste.prednost autobusima

U naseljenom podrucju autobus s natpisom GIVE WAY koji daje znak da izlazi sa stajalista ima prednost pred ostalim vozilima koja putuju u lijevoj traci ili lijevom stranom ceste.

Izlazni odvojak za   km.\tIzlaz s autoceste.
privremeni znaKovi za radove na cesti

Ovi znakovi se upotrebljavaju kod radova na cestama. Usporite, pogledajte da li postoji kakva opasnost i pripremite se da stanete. Morate se pridrzavati svih uputa prometnog kontrolora i dati prednost svim radnicima na cesti.
Priblizavate se prometnom kontroloru, budite spremni stati.


Stani i Uspori. Ove znakove drzi prometni kontrolor. Morate ih se pridrzavati.
Radnici na cesti.Priblizavate se radovima na cesti. Usporite i
budite spremni stati.

Zavrsetak radova na cesti.

Usporite i budite spremni stati.

40 km/h ogranicenje brzine zbog radova na cesti.


Priblizavate se opasnosti na cesti. Trake se spajaju.

Postavljen privremeni semafor. Stanite ovdje kad je crveno svjetlo.Nema oznacenih traka na cesti. Budite oprezni ako pretjecete.

Pazite na odronjeno kamenje.

Priblizavate se zatvorenoj traci.

Na snazi su znakovi ogranicenja brzine zbog radova na cesti i trebate ih se pridrzavati.

Prometne trake

Trebate se drzati sredine trake u kojoj vozite. Ako na cesti nisu oznacene prometne trake, vozite blizu lijeve strane ceste.


Prije nego sto promijenite traku, dajte o tome p r a v o v r e m e n o  s i g n a l  i  p r o v j e r i t e  g d j e  s e nalaze druga vozila gledajuci u osvrtna zrcala i provjeravajuci slijepe tocke (gledanjem preko ramena). Morate dati prednost svim vozilima u traci u koju se prebacujete.

traKe Koje se spajaju

Ponekad crta koja oznacava traku zavrsava prije nego sto se trake spoje, kao sto je prikazano na donjem crtezu. Kad se trake spajaju, prednje vozilo ima prednost prolaza pred vozilom iza sebe. Budite vrlo pazljivi kod spajanja prometa.


Vozilo B daje prednost vozilu A.

pristupne traKe (slip lanes)

Ove se trake koriste kako bi se poboljsala sigurnost i prometni tok vozila koja skrecu ulijevo. Osim ako ne postoje znakovi za parkiranje, ne smijete se zaustavljati u pristupnoj traci.

Pristupne trake mogu biti oznacene naslikanim ili uzdignutim otokom. Morate koristiti pristupnu traku ako postoji.


Ako traka kojom vozite zavrsava i morate prijeci preko crte koja razdvaja trake da biste se ukljucili u promet u drugoj traci, morate dati prednost svim
vozilima u toj drugoj traci.

Vozilo A daje prednost vozilu B.

Vozilo A mora dati prednost vozilu koje skrece udesno na raskrizju.

tranzitne traKe

Njima se mogu sluziti vozila u kojima se nalazi odredjen broj osoba. Te prometne trake takodjer mogu upotrebljavati autobusi, taksi i unajmljena vozila, motocikli, bicikli i vozila hitnih sluzbi bez obzira na broj osoba u njima.

Postoje dvije vrste tranzitnih traka:

s-traKe

Koristenjem S-traka dobiva se traka za skretanje udesno na raskrizjima. To se postize spajanjem trake uz rubnik, zbog cega i ostale trake slijede oblik slova S. S-trake su odvojene punom bijelom crtom. Tu crtu ne smijete prelaziti.


tranzitna traka t2: Ovom trakom smijete voziti ako se u vozilu nalaze dvije ili vise osoba ukljucujuci vozaca.

tranzitna traka t3: Ovom trakom smijete voziti ako se u vozilu nalaze tri ili vise osoba ukljucujuci vozaca.


Ako u vozilu nema potrebnog broja putnika, smijete voziti tranzitnom trakom T   ili T   maksimalno
100 metara kad ulazite na cestu ili silazite s ceste na kolnom prilazu ili raskrizju. Za nedozvoljeno koristenje tranzitnih traka placa se globa.

sredisnje traKe za sKretanje

Vozila iz oba smjera smiju se sluziti ovom trakom za ulazak na cestu s kolnog prilaza, nekog posjeda ili raskrizja ili za izlazak s ceste. Ove trake oznacene su postavljenim znakovima ili oznakama na cesti i one su zajednicki dio ceste. Vozila koja koriste sredisnju traku za skretanje moraju dati prednost svim drugim vozilima.

traKe sa specijalnom namjenom

Na nekim cestama postoje trake namijenjene specijalnim vozilima kao sto su kamioni, autobusi i bicikli. Na pocetku i zavrsetku tih traka znakovima je oznacena njihova namjena.traKe za Kamione

Ovu traku ne smiju upotrebljavati nikakva druga vozila osim kamiona iznad 4.5 tona GVM.

Kamioni Koriste lijevu traKu
(trucKs use  left lane)

Gdje se nalazi znak TRUCKS USE LEFT LANE, kamioni moraju upotrebljavati lijevu traku sve dok novi znak ne upucuje drukcije. Sva druga vozila isto smiju upotrebljabati ovu traku. (Ovo isto vrijedi ako se znak odnosi na autobuse - BUSES, ili na kamione i autobuse - TRUCKS & BUSES).

traKe za biciKle

Kad je na cesti oznacena traka za bicikle, biciklisti je moraju upotrebljavati. Te trake smiju upotrebljavati samo biciklisti, ali smijete njima voziti najvise 50 metara kad ulazite na cestu ili izlazite s ceste na kolnom prilazu ili raskrizju.

traKe za laKe vlaKove

U prometnim trakama oznacenim ovim znakovima smiju voziti samo laki vlakovi. Pazite da ne ometate prolaz lakih vlakova. Ako dodjete na raskrizje gdje se vec nalazi ili upravo ulazi laki vlak, morate pricekati dok ne ode prije nego sto smijete produziti s voznjom.

traKe za autobuse (bus  lanes)

To su trake za autobuse, ali ih takodjer smiju koristiti:

taksi vozila,

unajmljeni automobili,

vozila kojima upravlja sluzbenik RTA ili sluze za
RTA,

bicikli i motocikli.

Ostala vozila smiju voziti po traci za autobuse maksimalno
1 0 0  m e t a r a ,  k a d  u l a z e  n a c e s t u  i l i  i z l a z e  s  c e s t e  n a kolnim prilazima ili raskrizjima. U traci za autobuse smiju stati jedino autobusi na autobusnoj postaji, taksi vozila ili unajmljeni automobili da bi ukrcali ili iskrcali putnike.

traKe samo za autobuse
(buses onlY lanes)

Kad su na znaku BUS LANE n a p i s a n e  i  r i j e c i  B U S E S ONLY, ili ako oznake na traci pokazuju da je to traka BUS ONLY, jedino autobusi imaju pravo voziti u tim trakama.t-WaY lanes

To su specijalne trake koje smiju koristiti jedino autobusi s  p o s e b n o m  d o z v o l o m  i servisna vozila.traKe za eleKtronsKu naplatu
(electronic toll lanes)


Tr a k e  z a  e l e k t r o n s k u  n a p l a t u  n a l a z e  s e  n a autocestama i drugim cestama kao sto su Harbour Bridge i Tunnel.

U tim trakama ne mozete placati gotovinom.

Ako koristite elektronsku naljepnicu (electronic tag) za placanje cestarine, mozete koristiti svaku traku oznacenu simbolom\t.
Cesta s iskljucivo elektronskom naplatom oznacena simbolima   i   znaci da cestarinu mozete placati elektronskom naljepnicom ili propusnicom (pass).

Ako nemate naljepnicu ili propusnicu:

Na autocestama koje primaju gotovinu koristite traku za gotovinsko placanje.
Na autocestama s iskljucivo elektronskom naplatom nazovite operatera autoceste da se dogovorite o placanju cestarine.
Pretjecanje

Pretjecanje drugih vozila moze biti opasno. Poteskoca je u procjenjivanju koliko je mjesta potrebno da se cijeli postupak izvede na siguran nacin.Bez obzira pretjecete li na cesti s jednom trakom ili s vise traka, pretjecanje je uvijek rizicno i zahtijeva krajnji oprez. Ako ste imalo nesigurni, najbolje je ne pretjecati i pricekati dok ne bude sigurnije.

Pretjecati morate s desne strane osim ako vozilo ceka da skrene udesno, ako je vozilo u mirovanju ili ako i vi i drugo vozilo vozite u oznacenim trakama. U ovakvim slucajevima smijete pretjecati s lijeve strane ako je sigurno.

Kod pretjecanja morate se pridrzavati sljedeceg: Ne vozite brzinom vecom od dopustene.
Provjerite da li je cesta ispred vas prazna i imate
li dovoljno mjesta da uspjesno dovrsite pretjecanje (provjerite da nista ne dolazi iz pokrajnjih ulica i drugih prometnih traka sto bi moglo uci u slobodan prostor dok pretjecete).
Provjerite promet u osvrtnim zrcalima.

Ukljucite pokazivac smjera dovoljno rano da na vrijeme upozorite ostale sudionike prometa.
Provjerite da se u slijepim tockama ne nalazi motocikl ili drugo vozilo prije nego pocnete mijenjati traku.
Prodjite vozilo dovoljno daleko da ne izazovete sudar (vozilo koje ste pretekli trebate moci vidjeti u svom osvrtnom zrcalu prije nego prijedjete u traku ispred njega).
Propustite vozila koja su vec u traci u koju namjeravate uci.

Ne smijete pretjecati:

osim ako imate jasan pregled prometa iz suprotnog smjera i mozete sigurno dovrsiti pretjecanje (ne smijete zapoceti pretjecanje kad se priblizavate vrhu uzbrdice, zavoju ili bilo kojoj situaciji s ogranicenom vidljivoscu).

drugo vozilo koje se zaustavlja ili je vec stalo na pjesackom prijelazu, raskrizju ili prijelazu preko pruge.
preko pune crte, osim kod dvostrukih crta ako je ona blize vama isprekidana.
ako se cesta suzava.

Na cestama gdje je ogranicenje brzine iznad 80 km/h ili je postavljen znak KEEP LEFT UNLESS OVERTAKING, morate voziti u lijevoj traci osim kad namjeravate pretjecati ili skrenuti udesno.

Kad vas drugo vozilo pretjece:

ne smijete povecavati brzinu,

morate se drzati lijeve strane ceste i ostaviti dovoljno mjesta da vas vozilo prodje i vrati se u traku,
morate ostati u svojoj traci.


Ne smijete pretjecati ili mimoilaziti druga vozila na pjesackom ili skolskom prijelazu.


preKomjerno veliKa vozila
(oversize vehicles)

Ako vidite ovaj znak, vozilo ispred vas je sire i/ili duze od uobicajenog.
Ponekad prekomjerno veliko vozilo prati policija ili sprovodno vozilo (vozilo s treptavim svjetlima) kao upozorenje sudionicima prometa da je nadolazece teretno vozilo jako siroko ili jako dugacko. Morate

5 \topca prometna pravila
se pridrzavati svih uputa koje daje policija. Isto se trebate pridrzavati razumnih uputa osoba iz sprovodnog vozila ako time ne krsite propise.

Kad se priblizavate dolazecem prekomjerno velikom vozilu, trebate:

biti oprezni i usporiti,

voziti lijevo od sredisnje crte,

biti spremni prijeci na lijevu stranu ceste ako bude potrebno.

Ako pretjecete prekomjerno veliko vozilo, morate biti krajnje oprezni.

sKretanje veliKih teretnih vozila

Pazite na velika teretna vozila na kojima je znak DO NOT OVERTAKE TURNING VEHICLE jer ona pri skretanju ulijevo ili udesno mogu upotrijebiti vise od jedne trake.

Kad pretjecete drugo vozilo, mozete nakratko zabljesnuti dugim svjetlima neposredno prije pocetka pretjecanja.

U jednosmjernoj ulici dugacko vozilo isto moze koristiti dvije trake za skretanje ulijevo ili udesno ako je na njemu istaknut znak DO NOT OVERTAKE TURNING VEHICLE.


Kada dugacko vozilo na kojem je istaknut znak DO NOT OVERTAKE TURNING VEHICLE skrece, ne smijete ga prolaziti s lijeve strane ako skrece ulijevo (vidi donji crtez) niti s desne strane ako skrece udesno.

Morate se cuvati svih velikih, teskih vozila koja skrecu. Ako se vas automobil nadje na putu takvom vozilu, ono vas moze smrskati.
Ako je na vozilu istaknut znak DO NOT OVERTAKE TURNING VEHICLE, ne smijete ga prolaziti sa strane na koju skrece.

laKi vlaKovi

Ako vam se iz suprotnog smjera priblizava laki vlak, drzite se lijeve strane osim ako izmedju vas i lakog vlaka ne postoji neka pregrada. Ako pretjecete laki vlak koji putuje u sredini ili s desne strane ceste, mozete ga pretjecati samo s lijeve strane. Ako je laki vlak na lijevoj strani ceste, trebali biste ga pretjecati s desne strane.

Ne smijete pretjecati laki vlak s lijeve strane ako skrece ili daje signal da skrece ulijevo. Ako skrece ili daje signal da skrece udesno, ne smijete ga pretjecati s desne strane.

mOSTOvI

Mostovima se priblizavajte oprezno jer su cesto uski. Ako smatrate da se dva vozila ne mogu mimoici na uskom mostu, dajte prednost drugom vozacu. Kad dodjete do mosta koji je dovoljno sirok za samo dva vozila, usporite i vozite oprezno. Ponekad nije dozvoljeno pretjecati vozilo koje se krece u istom smjeru ili se mimoici s vozilom koje dolazi iz suprotnog smjera.

Sljedeci znakovi kazuju vam sto da cinite:


Na mostu morate dati prednost svakom vozilu koje dolazi iz suprotnog smjera.

Na mostu morate dati prednost svakom vozilu koje dolazi iz suprotnog smjera. Ne smijete pretjecati ni jedno vozilo koje se krece u istom smjeru.
Autoceste

Kad vozite na autocesti, morate biti narocito oprezni jer se promet odvija velikom brzinom.Molimo obratite paznju: tamo gdje se govori o autocestama, to se takodjer odnosi  i na autostrade.

Provjerite imate li u vozilu dovoljno goriva, ulja i vode za namjeravani put i provjerite da li je ispravan tlak u gumama. Biciklisti se mogu kretati autocestama osim ako to nije znakom zabranjeno.

uKljucivanje u promet na autocesti

Na autocestu se obicno ulazi cestom s lijeve strane. Cekajte dok se u prometu ne pojavi prekid, zatim ubrzajte kako biste se bezopasno ukljucili u promet.

voznja po autocesti

K a d  s t e  n a  a u t o c e s t i , vozite u lijevoj traci osim kod pretjecanja.

Ako postoje tri trake, a u lijevoj traci ima mnogo
vozila koja se krecu sporije od vas, ostanite u srednjoj traci. Kad ih prodjete, vratite se u lijevu traku. Desna traka je obicno rezervirana za pretjecanje, pa se treba iz nje maknuti cim je to sigurno.

Kad vozite po autocesti:

ne smijete stati osim u hitnom slucaju (ako morate stati, skrenite u traku za hitne slucajeve, traku za vozila u kvaru ili u odvojak).ne smijete napraviti polukruzni zaokret  
(U-zaokret) niti voziti unatrag.

Ako propustite svoj izlaz, morate nastaviti voziti po autocesti do sljedeceg izlaza.

silazenje s autoceste:

Morate uciniti sljedece:

Dovoljno rano prijedjite u traku najblizu izlazu. Ukljucite pokazivac smjera i usporite. Provjerite brzinu da ne biste vozili prebrzo za
siguran izlaz.
Parkiranje

Pravila za parkiranje uvedena su kako bi se sprijecilo parkiranje na opasnim ili neprikladnim mjestima.


provjere Kod parKiranja

Prije nego napustite parkirano vozilo provjerite je li ucinjeno sljedece:

rucna kocnica je podignuta,

mjenjac ubacen u prvu brzinu na nizbrdici ili u polozaj za voznju natraske na uizbrdici, automatski mjenjaci u polozaju za parkiranje PARK,
kljuc za paljenje motora izvucen ako napustate vozilo,
svi prozori su zatvoreni do kraja i sva vrata zakljucana. To morate uciniti ako se udaljujete od vozila vise od tri metra i nitko stariji od 16 godina ne ostaje u vozilu.
provjerena osvrtna zrcala i mrtvi kut da nema pjesaka, bicikla ili drugih vozila.


Prije nego krenete iz polozaja mirovanja  s ruba ceste ili s parkirnog mjesta na razdjelnom pojasu, morate imati ukljucen pokazivac smjera najmanje pet sekundi, te provjeriti zrcala i slijepe tocke (mrtvi kut).niKad ne ostavljajte djecu u parKiranom vozilu
Djecu ne smijete ostaviti samu u vozilu. Beba ostavljena u vrucem automobilu ce dehidrirati i moze cak i umrijeti.
Malo dijete moze otpustiti rucicu kocnice ili se igrati upaljacem i izazvati pozar. Nemojte svoje kucne
ljubimce ostavljati same u zatvorenom automobilu jer isto kao i dijete mogu patiti ili cak uginuti.

opca pravila parKiranja

Vozilo ne smijete ostaviti stajati (to jest zaustaviti ga i ostati u vozilu ili ga ostaviti parkiranog) u sljedecim okolnostima:

dvostruko parkirano (to znaci na cesti pokraj vec parkiranog automobila)
preko kolnog prilaza ili plocnika

na sredisnjoj pjesackoj traci ili pjesackom otoku na autocesti
na stazama i zelenim pojasima

izmedju znakova BUS STOP, BUS ZONE, TAxI STAND ili TAxI ZONE
u zastitnoj zoni ili manje od 10 metara prije ili poslije zastitne zone
na raskrizju

manje od   0 metara prije ulaska ceste u raskrizje sa semaforima, osim ako vam je prometnim znakom tu dopusteno parkiranje
manje od 1 metar udaljeno od drugog vozila parkiranog sprijeda ili straga (ne odnosi se na parkiranje ukoso)
manje od 10 metara prije ulaska ceste u raskrizje bez semafora, osim ako vam je prometnim znakom tu dopusteno parkiranje (vidi donji crtez)

manje od    metra udaljeno od dvostrukih razdjelnih crta
manje od    metra udaljeno od  postanskog sanducica Australia Post osim ako ukrcavate ili iskrcavate putnike ili postu (vidi donji crtez)
manje od   0 metara prije i 10 metara poslije autobusne postaje (bus stop) (vidi donji crtez)
manje od   0 metara prije i 10 metara poslije djecjeg prijelaza ili pjesackog prijelaza
(vidi donji crtez)manje od 10 metara prije i   metra poslije oznacenog pjesackog prijelaza sa semaforom
manje od 1metra udaljeno od vatrogasnog hidranta, oznake za vatrogasni hidrant ili oznake za vatrogasni prikljucak
na zeljeznickom prijelazu

manje od   0 metara prije i poslije zeljeznickog prijelaza (vidi donji crtez)Kada parkirate na uzbrdici  ili  u  zavoju  izvan naseljenog podrucja, morate provjeriti da li vozila koja stizu s druge strane brijega ili iz zavoja mogu dobro vidjeti vase vozilo s udaljenosti od najmanje
100 metara.

paralelno parKiranje
(parallel parKing)

Ovo je uobicajeni nacin parkiranja osim ako znak ne upucuje drukcije.

Morate parkirati u smjeru prometa i paralelno s rubnikom.

Protuzakonito je parkirati obrnuto od smjera prometa. Cijelo vozilo mora biti parkirano unutar oznacenih crta i udaljeno najmanje jedan metar od drugih parkiranih vozila.


U jednosmjernoj ulici smijete parkirati i na desnoj strani ceste.

parKiranje uKoso (angle parKing)

Morate parkirati ukoso prema rubniku ceste ako je tako oznaceno znakom ili crtama.

Uvijek parkirajte pod kutom od 45 stupnjeva, osim ako znak ili oznaka na cesti ne upucuje drukcije.

Uvijek parkirajte vozilo u smjeru kako pise na znaku. Ako na znaku nema upute, morate parkirati okrenuvsi prednju stranu vozila prema rubniku.


parKiranje motociKla
(motorcYcle parKing)

Ne smijete parkirati svoje vozilo izmedju  ovih  znakova  ako  nije m o t o c i k l .  M e dj u t i m ,  s m i j e t e  s e zaustaviti da ukrcate ili iskrcate putnike.


Gdje god je dozvoljeno parkiranje, motocikli smiju parkirati ukoso, cak i
ako znak zahtijeva paralelno parkiranje. Medjutim, morate paziti da motocikl
ne strsi dalje nego ostala paralelno parkirana vozila.

ogranicenja za parKiranje

Ako parkirate na nekim mjestima kao sto su slobodni put ili zone zabranjenog parkiranja, time mozete ometati odvijanje prometa i izazvati opasnost za druge korisnike cesta i za lokalne stanovnike. Morate se pridrzavati svih znakova koji se odnose na parkiranje.

parKiranje za invalide

Ne smijete parkirati na mjestima gdje se nalazi ovaj znak ako vozilo koje vozite nema izlozeno vazece ovlastenje za parkiranje na mjestima predvidjenim za invalide (MPS) i ne prevozi invalida. Takodjer se morate pridrzavati uvjeta za upotrebu MPS ovlastenja.

parKiranje po satu

Ovi znakovi znace da na odredjenim mjestima smijete parkirati uz rubnik ceste na onoliko vremena koliko je znakom dopusteno izmedju navedenih sati u navedene dane.

zabranjeno parKiranje

N a  N O  P A R K I N G\tp r o s t o r u zabranjenog parkiranja ne smijete s t a j a t i  d u z e  o d  d v i j e  m i n u t e . Morate ostati u vozilu ili udaljeni od njega najvise tri metra.

Neki znakovi odnose se samo n a  o d r e dj e n e  s a t e .  T o  z n a c i da ogranicenja vrijede samo u vrijeme navedeno na znaku.

Nosioci ovlastenja za parkiranje na mjestima za invalide (Mobility Parking Permit) imaju pravo biti parkirani najvise pet minuta.

zabranjeno stajanje /
zabranjeno zaustavljanje

Ovi znakovi znace da na prostoru u  s m j e r u  s t r e l i c e  n e  s m i j e t e zaustaviti vozilo ni na kojem dijelu ceste ili uz rubnik osim u medicinskom ili nekom drugom hitnom slucaju.

Ponekad se podrucje zabranjenog zaustavljanja obiljezava punom zutom crtom uz rubnik.

Neki znakovi odnose se samo n a  o d r e dj e n e  s a t e .  T o  z n a c i da ogranicenja vrijede samo u vrijeme navedeno na znaku.sigurnosni zaustavni navoz (arrester bed  i safetY ramp)

Povrsine sa sigurnosnim zaustavnim usponom (safety ramp) i zaustavnim navozom (arrester bed) namijenjene su za teska vozila u slucaju nuzde kao sto je zakazivanje kocnica. One se obicno nalaze kod velikih nizbrdica. Vozaci ne smiju voziti po tim povrsinama osim kad je to potrebno radi sigurnosti.

placeno parKiranje

Znakovi za parkiranje oznacavaju placeno parkiranje pomocu parking-sata, karte ili kupona - METER, TICKET ili COUPON. Mozete parkirati uz rubnik ceste na znakom dopusteno vremensko razdoblje s tim da platite propisanu pristojbu. Ne mozete parkirati duze od vremena navedenog na znaku.

parKiranje za loKalne stanovniKe

Ako na vozilu imate naljepnicu vazece dozvole za parkiranje lokalnih stanovnika (Parking Permit) za to stambeno podrucje, smijete parkirati uz rubnik ceste bez vremenskog ogranicenja i bez placanja pristojbe.

ograniceni prostori za parKiranje

Ograniceni prostori za parkiranje upotrebljavaju se na velikim javnim mjestima koja obicno imaju ogranicen broj ulaza i izlaza, kao sto su Darling Harbour i Homebush Bay.

N e  s m i j e t e  s e  z a u s t a v i t i  n i  p a r k i r a t i  i z m e dj u znakova RESTRICTED PARKING AREA i END RESTRICTED PARKING AREA, osim na parkiralistu ili u oznacenom prostoru za parkiranje prema uputama parkiralista ili prema znakovima.

slobodan put (clearWaY) i slobodan put u specijalnim priliKama (special event clearWaY)

Slobodan put se koristi da bi se u doba najgusceg prometa omogucilo bolje odvijanje i veca sigurnost prometa.

parKiranje u specijalnim priliKama

Parkiralista za specijalne prilike upotrebljavaju se blizu vecih sportskih igralista ili z a b a v n i h  c e n t a r a  t i j e k o m s p e c i j a l n i h   p r i r e d b i .   U n a v e d e n i m  v r e m e n s k i m r a z d o b l j i m a  i  d a n i m a  n e smijete stajati niti parkirati a k o  n e m a t e  d o z v o l u  z a parkiranje.

Izmedju ovih znakova ne smijete zaustavljati vozilo uz rubnik ceste u satima naznacenim na znaku, osim u hitnom medicinskom slucaju. Autobusi, taksi vozila i unajmljeni automobili smiju stati uz rubnik da bi ukrcali ili iskrcali putnike.

taxi zoneOvaj znak znaci da u smjeru strelice ili strelica ne smijete stati osim ako vozite taksi. U nekim taksi zonama na znakovima je oznaceno vrijeme ogranicenja. Na takvim taksi stajalistima smijete stati u svako drugo doba osim u vrijeme koje pise na znaku.Kada zaustavljate taksi, pazite da niste u zonama NO STOPPING ili BUS ZONE, jer taksi vozila nemaju pravo stati na tim mjestima.Slobodan put u specijalnim prilikama (Special Event Clearway) moze biti u funkciji bilo koji dan u tjednu i primjenjuju se iste kazne za parkiranje i odvlacenje vozila kao da ste parkirali na slobodnom putu (clearway).

I s p r e k i d a n a  z u t a  c r t a  t a k o dj e r  s e  k o r i s t i  z a oznacavanje slobodnog puta.

bus  zoneOvaj znak znaci da u smjeru strelice ili strelica ne smijete stati osim ako vozite autobus.

Neki znakovi odnose se samo n a  o d r e dj e n e  s a t e .  T o  z n a c i da ogranicenja vrijede samo u vrijeme navedeno na znaku.

utovarna zona (loading zone)

U utovarnoj zoni smiju se parkirati samo vozila namijenjena za prijevoz robe. Ta vozila smiju stajati najvise   0 minuta kad ih se utovaruje ili istovaruje. Kamionet ili teretno vozilo na tri kotaca smije stajati najvise 15 minuta.

Ako vozite bilo koju drugu vrstu vozila, uz rubnik smijete stati samo da ukrcate ili iskrcate putnike.

Neki znakovi odnose se samo n a  o d r e dj e n e  s a t e .  T o  z n a c i da ogranicenja vrijede samo u vrijeme navedeno na znaku.
zona za izvoDJenje radova
(WorKs zone)

Ovaj znak znaci da u zoni za izvodjenje radova vozac ne smije stati osim ako ne vozi vozilo koje se koristi u gradjevinskim radovima u toj zoni ili u blizini. Svako vozilo smije stati  da ukrca ili iskrca putnike.
Neki znakovi odnose se samo n a  o d r e dj e n e  s a t e .  T o  z n a c i da ogranicenja vrijede samo u vrijeme navedeno na znaku.

zona za Kamione (trucK zone)

U z   r u b n i k   s e   n e   s m i j e t e zaustavljati niti parkirati tijekom sati navedenih na znaku osim ako ne vozite kamion dopustene mase vece od 4.5 tona (GVM) koji iskrcava ili ukrcava robu. Svaka vrsta vozila smije se zaustaviti uz rubnik da iskrca ili ukrca putnike.

Neki znakovi odnose se samo n a  o d r e dj e n e  s a t e .  T o  z n a c i da ogranicenja vrijede samo u vrijeme navedeno na znaku.Prije nego otvarate vrata vozila
prema cesti, morate paziti da time ne dovodite korisnike ceste u opasnost i ne ometate promet.a nedozvoljeno parkiranje rimjenjuju se novcane kazne, a u ekim situacijama i kazneni bodovi.
Svjetla i trube

Oko trecina svih sudara dogadja se nocu. Pjesake, bicikliste i motocikliste jos je teze vidjeti nego po danu.svjetla i druga svjetlosna sredstva
UPOZORAvANJA

Nocu ili kad se vozi u otezanim vremenskim uvjetima sa smanjenom vidljiviscu, vozilo mora imati jasno vidljiva:

prednja glavna svjetla straznja svjetla
svjetlo za registracijsku tablicu

dodatna svjetla za oznacavanje vozila (clearance/
side marker lights) ako su ugradjena u vozilo.

prednje glavno svjetlo

I pri danjem svjetlu voznja s upaljenim prednjim glavnim svjetlima u mnogim situacijama povecava vjerojatnost da ce vas drugi sudionici u prometu vidjeti. To vrijedi kako za gradsku tako i za izvangradsku voznju. Prednje glavno svjetlo mora biti upaljeno:

za vrijeme voznje izmedju zalaska i izlaska sunca, u svako drugo vrijeme kad nema dovoljno danjeg
svjetla da bi se moglo vidjeti osobu u tamnoj
odjeci na udaljenosti od 100 metara.

duga svjetla

Da biste mogli vidjeti na vecu udaljenost, imajte upaljena duga svjetla na svakoj cesti cak i ako postoji ulicna rasvjeta. Svjetla morate oboriti:

kada je vozilo koje vam stize u susret blize od
00 metara (vidi donji crtez),kada vozite   00 metara ili manje iza drugog vozila (vidi donji crtez).


Kada prestizete drugo vozilo, mozete na kratko zabljesnuti dugim svjetlima neposredno prije nego pocinjete pretjecati.


izbjegavajte svjetla Koja zasljepljuju
Nemojte upotrijebiti niti dozvoliti da bilo kakvo svjetlo ugradjeno u vase vozilo zaslijepi drugog korisnika ceste.

Izbjegavajte gledati u svjetla nadolazecih vozila. Ako ste zaslijepljeni jakim ili dugim svjetlima, skrenite pogled na lijevu stranu ceste i vozite lijevom trakom, usporite ili se zaustavite uz rub ceste dok vam se oci ne oporave.

parKirna svjetla

Vozilo uvijek parkirajte tako da ga drugi korisnici ceste mogu primijetiti. Ako je potrebno, ostavite upaljena parkirna ili pozicijska svjetla.

svjetla za maglu

Prednja i straznja svjetla za maglu smiju biti upaljena samo po magli ili kisi ili kad neki drugi uvjeti kao na primjer dim od pozara ili prasina smanjuju vidljivost. Zakonski je propisano da cim se uvjeti poprave i mozete bolje vidjeti, prednja i straznja svjetla za maglu moraju biti ugasena.

Ako vase vozilo nema ugradjena svjetla za maglu, mozete preko dana u ovakvim losim uvjetima koristiti prednja glavna svjetla.

svjetla za opasnost

Na vozilu se svjetla za opasnost ne smiju koristiti osim ako vozilo:

stoji i ometa prolaz drugih vozila ili pjesaka, sporo vozi i ometa druge korisnike ceste, stoji u traci za hitne slucajeve,
stoji da prodaje proizvode kao sto je hrana i osvjezavajuca pica,
vozi po opasnim vremenskim uvjetima, ima ugradjena svjetla za opasnost kao dio
uredjaja za zastitu od provale ili blokadu zbog
alkohola.

vozila hitnih sluzbi

Kad cujete sirenu ili vidite treptavo plavo ili crveno svjetlo vozila neke hitne sluzbe kao sto je policija, vatrogasci ili kola hitne pomoci, to vozilo morate propustiti. Sirena znaci da mu se morate ukloniti s puta kako bi imalo nesmetan prolaz kroz promet. Opce je pravilo da se prijedje na lijevu stranu i priceka da vozilo prodje.

trube i druga zvucna sredstva
UPOZORAvANJA

N e  s m i j e t e  k o r i s t i t i  t r u b u  i  d r u g a  s r e d s t v a upozoravanja osim ako:

trebate upozoriti druge korisnike ceste da se priblizava vase vozilo,
trebate upozoriti zivotinje da se maknu s ceste, truba se koristi kao dio ugradjenog uredjaja za
zastitu od provale ili blokadu zbog alkohola.

Prijelazi preko zeljeznicke pruge

Prijelazi preko zeljeznicke pruge mogu biti opasna mjesta, pogotovo ako nema sig- urnosne brklje, rampe ili signalnog svjetla. Kad se priblizavate prijelazu, pogledajte i oslusnite nailazi li vlak. Usporite na brzinu pri kojoj mozete brzo stati.
Nailazite na prijelaz preko pruge sa signalnim svjetlom.

stop signaliNa zeljeznickim prijelazima se morate pridrzavati stop signala jer su vlakovi vrlo brzi i teski, pa se ne mogu tako lako zaustaviti. Provjerite nailazi li vlak cak i ako svjetla ne trepcu.

Ako su vozila ispred stala,

\t  nemojte prelaziti preko pruge


Nailazite na prijelaz preko pruge.

Stanite prije prelazenja pruge.

osim ako ste sigurni da s druge strane ima dovoljno mjesta da potpuno prijedjete.

brKlja, rampa ili signalna svjetla

Gdje postoje brklje, rampe ili signalna svetla, pocnite prelaziti tek kad signalno svjetlo prestane treptati i kada se brklja ili rampa potpuno digne.Stanite ako trepcu crvena svjetla.Propustite promet na prijelazu, budite spremni stati.prijelazi bez signala

Osobito pazite na prijelazima gdje nema brklja, rampi ili svjetlosnih signala, pogotovo u seoskim podrucjima. Usporite, pogledajte u oba smjera i oslusnite nailazi li vlak. Obicno su prije prijelaza postavljeni prometni znakovi upozorenja.

5 \topca prometna pravila
provjerite nailazi li drugi vlaK

Ako ste stali i propustili vlak, prije nego sto krenete preko pruge uvijek provjerite nailazi li mozda i drugi vlak.

Na prijelazu morate stati:

ako je postavljen stop znak,

ako je preko ceste postavljena brklja ili rampa, ako trepcu crvena svjetla,
ako vam zeljeznicar daje znak da stanete,

ako prevozite lako zapaljivu robu, eksploziv ili opasnu robu. Morate se zaustaviti    do 15 metara prije zeljeznickog prijelaza.


Ne smijete poceti prelaziti preko pruge ako se priblizava vlak.Mobilni telefoni

Ne smijete voziti dok upotreblja- vate telefon koji drzite u ruci - to se odnosi i na slanje i primanje SMS poruka.

Istrazivanja su pokazala da je upotreba mobilnih telefona za vrijeme voznje opasna, da usporava vrijeme reakcije i umanjuje vozacevu sposobnost percepcije.


Osim sto ce dobiti kaznene bodove, vozaci koje se ulovi da su za vrijeme voznje tele- fonirali ili odgovarali na poziv s rucnog telefona morat ce platiti visoku globu.


Iako nije protuzakonito za vrijeme voznje upotrebljavati  mobilni telefon s instaliranim s e t o m  z a  s l o b o d n e  r u k e ,  t o  s e  n e preporucuje. Trebali biste se parkirati prije nego zovete ili odgovarate na telefonski poziv.

5 \topca prometna pravila
Vucenje

Vucenje prikolice moze biti opasno i tesko, pa zahtijeva vise znanja i vjestine nego obicna voznja.


dozvola za ucenje voznje i privremena dozvola
Ako imate dozvolu za ucenje voznje za automobil ili motocikl ili privremenu dozvolu za motocikl, ne smijete vuci nikakvo vozilo niti prikolicu. Ako imate dozvolu P1 za automobile, mozete vuci samo male prikolice teske do   50 kg kad su prazne.


pravila za vucenje

Pravila i opce informacije o vucenju prikolice nalaze se u brosuri Towing Trailers, things you should know about towing (Vucenje prikolica, stvari o vucenju koje biste trebali znati). Brosuru mozete nabaviti u svakom uredu za registraciju vozila. Ova se brosura moze dobiti na internetskoj stranici RTA.
vazna pravila za vucenje

Ne smijete vuci vise od jedne prikolice ili jednog drugog vozila.
Nitko se ne smije voziti u prikolici ili kamp-kucici koju vucete.
Kad vucete kamp-prikolicu i vozite cestom bez osvjetljenja, morate voziti najmanje 60 metara iza teretnih vozila ili drugih vozila koja vuku kamp- prikolice, osim ako pretjecete.

5 \topca prometna pravilaSto treba uciniti nakon sudara

Ako ste sudjelovali u sudaru, odmah morate stati i sto brze pomoci svima koji su se zatekli u sudaru. Ako je netko ozlijedjen ili smrtno strada, morate pozvati policiju i hitnu pomoc - nazovite 000.


Trebali biste zastititi mjesto nesrece da ne dodje do jos jednog sudara. Morate ukloniti sve sto je otpalo ili ispalo iz sudarenih automobila i sto bi moglo dovesti druge u opasnost (na primjer krhotine lima ili razbijeno staklo). Medjutim, ako trebate uklanjati krhotine s ceste, vazno je da cijelo vrijeme pazite na vlastitu sigurnost. Nakon sudara:

iskljucite motor stradalog vozila da se smanji opasnost od pozara,
ukljucite svjetla za opasnost.

Policija moze doci i izvrsiti ocevid kad se radi o nesrecama u kojima:

netko smrtno strada ili ima ozlijedjenih, vozilo treba biti odvuceno,
ostecena je imovina ili su ozlijedjene zivotinje, netko se ne zaustavi i ne da svoje podatke, sumnja se da je vozac pod utjecajem alkohola ili
droga.

Ako policija ne dodje na mjesto nesrece, sudar morate prijaviti cim prije u roku od   4 sata (osim u iznimnim okolnostima) kad se radi o nesrecama u kojima:

vi ste imali sudar i vase ili drugo vozilo treba biti odvuceno,
ostecena je imovina ili su ozlijedjene zivotinje, ne mozete dati podatke vlasniku.
Policijskim sluzbenicima koji dodju na mjesto nesrece morate dati sve detaljne podatke o sudaru, o vozilima u toj nesreci, svoje ime, adresu i sve podatke koje znate o svjedocima nesrece ili o vozacima iz drugih vozila. Policiji uvijek morate pokazati svoju vozacku dozvolu.


Ako je vase vozilo stradalo u sudaru, trebali biste postaviti sigurnosni trokut u traci gdje vozilo stoji 50 do 150 metara iza vozila da upozorite ostale sudionike u prometu. Preporucuje se da obucete reflektirajuci prsluk ako ga imate.Bez obzira na stetu, vlasniku ili vozacu bilo kojeg drugog vozila koje je sudjelovalo u sudaru morate, na zahtjev, dati sljedece informacije:

svoje ime, adresu i podatke o vozackoj dozvoli, registracijski broj vaseg vozila,
ako niste vlasnik vozila, ime i adresu vlasnika.

Vi od drugog vozaca mozete zatraziti iste takve podatke.Ako imate sudar s kamionom koji prevozi opasan teret:
Pozovite policiju ili vatrogasce na
000.

Izbjegavajte doticanje prolivenih kemikalija ili udisanje njihovih para ili prasine.
Upozorite ljude da se maknu s mjesta nesrece.

U drzacu na vozacevim vratima kamiona nalazi se Emergency Procedures Guide (Upute o postupanju u hitnim slucajevima). Slijedite upute ako je sigurno tako postupati.

prva pomoc

Pruzanje prve pomoci je vjestina koju bi svatko morao nauciti. Za podatke o tecajevima prve pomoci nazovite St John Ambulance Association na 9 1
1088, Red Cross (Crveni kriz) na 9   9 4111 ili National Safety Council of Australia (Australsko nacionalno sigurnosno vijece) na 1800 4 4 01 .


Ako je vase vozilo stradalo u sudaru, t r e b a l i  b i s t e  p o s t a v i t i  s i g u r n o s n i trokut 50 do 150 metara iza vozila da upozorite ostale sudionike u prometu. Preporucuje se da obucete reflektirajuci prsluk ako ga imate.


Ako imate sudar s kamionom koji prevozi opasan teret:
Pozovite policiju ili vatrogasce na
000.

Izbjegavajte doticanje prolivenih kemikalija ili udisanje njihovih para ili prasine.
Upozorite ljude da se maknu s mjesta nesrece.

U drzacu na vozacevim vratima kamiona nalazi se Emergency Procedures Guide (Upute o postupanju u hitnim slucajevima). Slijedite upute ako je sigurno tako postupati.

trebate vucno vozilo

Ako nakon sudara trebate pomoc vucne sluzbe, imate pravo:

odluciti kamo ce se vase vozilo odvuci, odluciti tko ce odvuci vozilo,
kontaktirati koga god zelite prije potpisivanja ovlastenja za vucu (za savjet o najpogodnijem mjestu kamo da se vozilo odvuce),
dobiti kopiju obrasca ovlastnja za vucu.

Vasa glavna duznost kao vlasnika/vozaca jest da nesrecu odmah prijavite policiji i ovlastite vozaca vucnog vozila da odvuce vase vozilo potpisivanjem obrasca Towing Authorisation Form (ovlastenje za vucu). Ako vi niste u stanju dati takvo ovlastenje, policajac ili ovlasteni sluzbenik moci ce organizirati odvlacenje vaseg vozila.

Vi kao vlasnik/vozac duzni ste provjeriti posjeduje li vozac vucnog vozila potvrdu da je ovlasteni vozac.

Vucno vozilo iz NSW-a treba imati tablicu s cetiri broja i zavrsetkom 'TT'. Ako vozac vucnog vozila ne moze pokazati potvrdu da je ovlasteni vozac ili nema ovlasteno vucno vozilo, nemoje mu dozvoliti da odvuce vase vozilo.


Ako vase vozilo ima potpuno kasko osiguranje, ono mozda pokriva naknadu za vucenje. Provjerite kod svog osiguravajuceg drustva.
Zivotinje i vozila

Postoje stvari koje trebate znati o putovanju sa zivotinjama u vozilu i sto uciniti nakon sudara sa zivotinjom.


dobrobit zivotinja

S v a k e  g o d i n e  n a  c e s t a m a  u  u n u t r a s n j o s t i  u brojnim nesrecama stradaju zivotinje. Ako na cesti iznenada ugledate zivotinju (zivu ili mrtvu), nemojte naglo skrenuti da biste je izbjegli, jer uslijed toga mozete izgubiti kontrolu nad vozilom ili se zaletjeti u nadolazece vozilo. Trebate stati ako to mozete uciniti na siguran nacin ili usporiti i lagano i oprezno zaobici zivotinju.

Ako ne mozete izbjeci zivotinju na siguran nacin, mozda cete je morati lupiti kako biste izbjegli vlastito ili tudje ranjavanje ili smrt.

Ako je zivotinja mrtva, nastojte je ukloniti s ceste, ako to mozete uciniti na siguran nacin. Budite pazljivi jer neke zivotinje mozda nose mlade u tobolcu. Ako je ranjena divlja zivotinja, kontaktirajte Wildlife and Information Rescue Service (WIRES).

Ako je zivotinja kucni ljubimac, morate kontaktirati vlasnika, policiju ili RSPCA. Ako je zivotinja ranjena, trebate je odmah odnijeti u najblize skloniste za zivotinje ili veterinaru.

pravila o zivotinjama

Vozac, motociklist, biciklist ili putnik ne smije voditi zivotinju na uzici dok se vozilo krece. Zivotinje moraju sjediti ili biti smjestene u odgovarajucem prostoru.Vozac ne smije voziti sa zivotinjom u svom krilu.

sto trebate znati o opcim  prometnim pravilima

U ovom je dijelu objasnjena vaznost prometnih pravila u NSW-u. Kad procitate ovaj dio, trebali biste, izmedju ostalog, znati:

ogranicenja brzine,

ogranicenje alkohola za vozace,

propisi o sigurnosnim pojasevima i djecjoj sigurnosnoj opremi,
kada dati prednost prolaska drugim vozilima i pjesacima,
signaliziranje kad se izlazi iz kruznog toka,

gdje vase vozilo mora biti na cesti kad skrecete ulijevo ili udesno,
sto semafori i B-signali pokazuju,

razlika izmedju znakova za reguliranje prometa i znakova upozorenja,
razlicite vrste oznaka i razdjelnih crta na cestama,
pravila parkiranja.


biljesKe


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


provjerite svoje znanje

Oznacite tocan odgovor, zatim na kraju prirucnika provjerite jeste li tocno odgovorili.

1. Smijete li na semaforu napraviti polukruzni zaokret?

a) Da, svaki put. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Ne, osim ako je u raskrizju   . . . . . . . . . . . .  
postavljen i znak U-TURN  
PERMITTED.

c) Da, ako nema opasnosti od . . . . . . . . . . . .\t
sudara s drugim vozilom.

. Prva stvar koju trebate napraviti prije pretjecanja je -

a) Dati zvucni signal upozorenja. . . . . . . . . . .

b) Provjeriti da li je skretanje  . . . . . . . . . . . . .  
sigurno i da nema nadolazecih  
vozila.

c) IPovecati brzinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Kretanje brzinom vecom od ogranicenja brzine -

a) Dopusteno je samo kad se vrsi  . . . . . . . . .  
pretjecanje drugog vozila.

b) Dopusteno je samo kad se druga  . . . . . . .  
vozila krecu brzinom vecom od  
ogranicene brzine.

c) Zakonom nikad nije dopusteno. . . . . . . . . .
Prije voznje morate provjeriti ispravnost vozila. Detaljan pregled vozila da se utvrdi ispravnost za voznju treba obavljati u redovnim intervalima, a u vecini slucajeva
trebat cete svake godine obaviti tehnicki pregled prije registracije vozila.Vozilo mora biti registrirano. Na njemu mora biti vazeca registarska naljepnica i nikakve zastarjele registarske naljepnice. Mora imati registarske tablice koje je izdala RTA - sprijeda i straga na automobilima, kamionima i vozilima za javni prijevoz (autobusima taksi vozilima itd.), a samo straga na motociklima i prikolicama. Broj registarske tablice mora biti isti kao broj upisan u potvrdi o registraciji vozila koje je izdala RTA.

Smatra se prekrsajem parkirati ili voziti motorno vozilo na cesti ili povrsinama vezanim uz cestu ako nije registrirano.

Takodjer je prekrsaj traziti od druge osobe ili joj dozvoliti da parkira ili vozi neregistrirano motorno vozilo na cesti ili povrsinama vezanim uz cestu. Vozac i registrirani vlasnik vozila mogli bi imati ogromnih financijskih poteskoca jer neregistrirano vozilo nije pokriveno obveznim osiguranjem trece strane. To znaci da biste bili osobno odgovorni za naknadu stete svakoj osobi ozlijedjenoj u sudaru. Kazne za voznju neregistriranog ili neosiguranog vozila vrlo su ostre.

Ako na obavijesti o obnovi registracije vaseg vozila pise INSPECTION REQUIRED (potrebno obaviti pregled), vozilo mora proci tehnicki pregled prije obnavljanja registracije. Kad prodje tehnicki pregled, dobit cete izvjesce o pregledu (pink slip) koje potvrdjuje da je vozilo ispravno. Ako vozilo ne prodje na tehnickom pregledu, dobit cete izvjesce o pregledu s popisom svih kvarova i nedostataka koje treba popraviti. Registraciju necete moci obnoviti sve dok vozilo ne prodje tehnicki pregled.

Ako zelite privatno prodati vozilo, morate obaviti tehnicki pregled i kupcu dati izvjesce o pregledu koje nije starije od mjesec dana. Ovo se ne odnosi na vozilo koje je registrirano u NSW-u u proteklih

mjesec dana ili ako u vazecoj potvrdi o registraciji pise INSPECTION NOT REQUIRED (nije potrebno obaviti pregled).Na vozilu ne smijete imati stare registarske naljepnice s isteklim datumom registracije.registarsKe tablice

Na registarske tablice na vozilu koje vozite ili ciji ste vlasnik odnose se sljedeca pravila:

Morala ih je izdati RTA.

Moraju biti vidljive i jasno citljive s bilo kojeg mjesta unutar luka od 45 stupnjeva od sredisnjice vozila, na udaljenosti od najmanje   0 metara (vidi crtez desno). To znaci da ne smiju biti nicim zaklonjene (kao na primjer vucnom motkom ili bilo kakvim teretom). Ako prevozite bicikle na nosacu bicikla koji zaklanja straznju registarsku tablicu vaseg automobila, morate maknuti tablicu u polozaj gdje je jasno vidljiva ili mozete kupiti specijalnu registarsku tablicu za nosac bicikla. Takva tablica mora nositi isti broj kao i registarske tablice vaseg vozila, a moze
je se naruciti u uredima za registraciju vozila ili telefonski ako nazovete 1        1 .
Moraju biti jasno citljive - ne prljave, izlizane ili ostecene.
Morate ih vratiti u RTA nakon isteka registracije.

Straznja tablica mora imati svjetlo da se nocu moze jasno vidjeti.Vidljiva do 20m\tVidljiva do 20m

gume
Automobilske gume na vasem vozilu moraju biti u dobrom stanju i imati dubinu utora najmanje 1.5 mm preko cijele sirine gume.   Na automobilima (ukljucujuci karavane, kamionete i kombije) i


Registarska tablica

Registarska tablica
Vidljiva do 20m
Pocinit cete prekrsaj ako:


Registarska tablica

Registarska tablica
Vidljiva do 20m

motociklima gume se ne smiju ponovo profilirati osim ako nisu dizajnirane za ponovno profiliranje.

G u m e  m o r a j u  b i t i  n a p u m p a n e  d o  t l a k a  k o j i preporucuje proizvodjac jer se inace mogu pretjerano zagrijavati i otkazati. Sa strane na gumama ne smije biti nikakvih napuklina ili ispupcenja. Ako su gume nejednolicno izlizane, mozda postoji problem u upravljackom mehanizmu ili amortizerima.

provjeravanje ispravnosti vozila

Provjerite sljedece:

svjetla - prednja glavna svjetla, svjetla za kocnice, pokazivace smjera,
kocnice,

upravljac,


na bilo koji nacin mijenjate registarske tablice, pricvrstite tablice na bilo koje drugo vozilo osim
na ono za koje su registrirane kod RTA,

na tablice stavite zastitni omot koji nije ravan, proziran i bezbojan (zastitni omoti za tablice na kojima su poprecne crte ne smatraju se prozirnima).


ispravnost vozila

Prije voznje morate provjeriti da li je vase vozilo ispravno za voznju. Vozilo ispravno za voznju je ono koje je sigurno voziti i koje zadovoljava zakonom odredjene standarde.

Ovdje navodimo neka od najvaznijih pravila za sigurnost vozila. Ako vam nisu potpuno jasna pravila koja se odnose na vase vozilo, nazovite RTA na
1        1 .

vjetrobransko staklo, brisace i strcaljke, automobilsku trubu,
gume,

sigurnosne pojaseve.

Prilagodite si sjedalo za vozaca da vam bude ugodno. Morate imati dobar pregled ceste i lako, bez naprezanja, doseci sve kontrolne instrumente.

Pobrinite se da vam sva svjetla ispravno rade i dobro se vide. Isto tako provjerite da li su vam sva svjetla, prozori i zrcala cisti. Podesite osvrtna zrcala da imate dobar pregled svega sto se iza vas i sa strane dogadja.

Ne smijete voziti nocu ako vam svjetla ne rade.

obavijest o Kvaru (defect notices) Policija vas moze zaustaviti i pregledati vozilo, te vam uruciti obavijest o kvaru ukoliko utvrdi da ne udovoljava
standardima o ispravnosti vozila prema Road Transport
(Vehicle Registration) Regulations (Pravilniku o cestovnom prijevozu - Registracija vozila).

Na primjer, ako vam je automobil prebucan, prokapava ulje ili se dimi, dobit cete obavijest o kvaru. Ako za svoje vozilo dobijete takvu obavijest, k v a r  m o r a  b i t i  p o p r a v l j e n  i  v o z i l o  s l u z b e n o pregledano (u nekim slucajevima ne smijete voziti dok se kvar ne popravi i vozilo ne pregleda). Voznja neispravnog vozila predstavlja prometni prekrsaj, cak i ako za popravak niste vi odgovorni.  Zajedno s Defect Notice (obavijesti o kvaru) moze se izdati i Infringement Notice (obavijest o prometnom prekrsaju) za jako neispravna vozila ili nedostatak opreme.Pazite da ne zaklonite ni jedan
dio registarske tablice jer se za to primjenjuju ostre kazne. Budite posebno oprezni s vucnim motkama, drzacima registarskih tablica i nosacima bicikla.izbocine na prednjoj strani vozila Neka vozila imaju ugradjene lose dizajnirane prednje pojacane stitnike (bull bars) sa siljatim uglovima
i ostrim rubovima, a na nekima je postavljena
dodatna oprema koja strsi izvan branika ili prednjeg stitnika. Za vozilo se moze izdati obavijest o kvaru ako njegova dodatna oprema ili prednji pojacani stitnik ne udovoljava zahtjevima australskih propisa o dizajnu. Daljnje informacije naci cete u brosuri Protrusions on the Front of Vehicles (Izbocine na prednjoj strani vozila), koju mozete nabaviti u uredima za registraciju vozila ili vidjeti na RTA web stranici.Drzaci stapova za udice, drzaci reflektora i vitla mogu se smatrati nedopustenim izbocinama na prednjoj strani vozila ako nisu ispravno ugradjeni.

sto trebate znati o registraciji vozila

U ovom se dijelu govori o ispravnosti vozila za voznju i uvjetima za regstraciju. Kad procitate ovaj dio, trebali biste znati:

uvjete za registraciju vozila, kako provjeriti ispravnost vozila,
o obavijestima o kvaru za vozila koja nisu ispravna za voznju,
o protuzakonitim izbocinama na prednjoj strani vozila,
zahtjeve za registarske tablice.

biljesKe


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t

provjerite svoje znanje

Oznacite tocan odgovor, zatim na kraju prirucnika provjerite jeste li tocno odgovorili.

1. Ako zaklonite svoje registarske tablice pa nisu jasno vidljive, je li to prekrsaj?

a) Da, uvijek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Da, ali pravila dopustaju da vucna . . . . . . .\t
motka ili nosac bicikla zaklanja  
registarsku tablicu.

c) Ne, imate pravo prekriti svoje   . . . . . . . . . .  
registarske tablice ako zelite.

. Otraga na auto pricvrstite nosac za bicikle i ustanovite da on zaklanja registarsku tablicu. Sto biste trebali uciniti?

a) Voziti s nosacem bicikla tako kako jest. . . .

b) Straznju registarsku tablicu  . . . . . . . . . . . .  
pomaknuti na mjesto na kojem  se jasno moze vidjeti kad se  pricvrsti nosac.

c) Od prikladnog materijala napraviti  . . . . . . .  
tablicu i pobrinuti se da je jasno  
vidljiva i lako citljiva.

. Kupite auto i vidite da je rezervna guma izlizana; sare profila su jedva vidljive. Ako vam pukne guma, dopustaju li propisi da vozite s izlizanom rezervnom gumom?

a) Da, ako je guma odgovarajuce  . . . . . . . . .  
napumpana i dijelovi sa strane  
su u dobrom stanju.

b) Da, ali probusenu gumu morate   . . . . . . . .  
popraviti u roku od   4 sata.

c) Ne, zabranjeno je voziti automobil . . . . . . .\t
s izlizanom gumom, cak i ako se  
radi o rezervnom kotacu.

Prema propisima u NSW-u, mozete biti kaznjeni za prometne prekrsaje koji drugim

ljudima uzrokuju neprijatnosti, troskove ili patnju.


prometni preKrsaji

Kazne za prometne prekrsaje ukljucuju globe, d i s k v a l i f i k a c i j u  z a  p o s j e d o v a n j e  d o z v o l e  i l i podnosenje molbe za vozacku dozvolu, ponistenje, odbijanje izdavanja ili privremeno obustavljanje d o z v o l e ,  o g r a n i c a v a n j e  b r o j a  p u t n i k a ,  a  u ekstremnim slucajevima i kazna zatvorom.

Kazneni bodovi za prometne preKrsaje
Ako prekrsite prometne propise, mozete biti kaznjeni globom, a za odredjene prometne prekrsaje dobit cete kaznene bodove na vozacku dozvolu. Postoji ograniceni broj kaznenih bodova koji imate pravo skupiti, nakon cega vam se obustavlja vozacka dozvola. To ogranicenje kaznenih bodova razlikuje se ovisno o vrsti dozvole. Morali biste znati na koliko kaznenih bodova imate pravo sa svojom vozackom dozvolom.

Za vrijeme praznika za neke se prekrsaje dobivaju dvostruki kazneni bodovi. Ti su prekrsaji prekoracenje dopustene brzine, nevezivanje sigurnosnim pojasom i nenosenje kacige na motociklu.

Kazneni bodovi pribrojit ce se na vasu vozacku dozvolu cak i ako vas se sudski disklasificira ili ako sud raspusti slucaj u skladu s Clankom 10 (1) Z a k o n a  o  k a z n e n i m  p r e k r s a j i m a  -  C r i m e s (Sentencing Procedure) Act 1999.

Vise informacija o sustavu kaznenih bodova naci cete na RTA web stranici ili u brosuri Demerit Points, Encouraging Safe Driving (Kazneni bodovi, poticanje na sigurnu voznju), koju mozete nabaviti u uredima za registraciju vozila.

preKoracenje dopustene brzine

Kazne za prekoracenje dopustene brzine ukljucuju kaznene bodove, globu i privremeno obustavljanje vozacke dozvole. Kazne se povecavaju ovisno o tome za koliko ste kilometara prekoracili dopustenu brzinu. Minimalna kazna za prebzu voznju je tri kaznena boda.

preKoracenje  dopustene  brzine  za
30 Km/h i 45 Km/h

Ako vozite brzinom vecom od dopustene za:

vise od   0 km/h, ali manje od 45 km/h, bit
cete kaznjeni s najmanje cetiri kaznena boda, visokom globom i obustavljanjem vozacke dozvole na najmanje tri mjeseca,
vise od 45 km/h, bit cete kaznjeni s najmanje sest kaznenih bodova, jos visom globom i obustavljanjem vozacke dozvole na najmanje sest mjeseci.

Ako vam je dozvola obustavljena zbog prebrze voznje, RTA ce vas obavijestiti kada obustava pocinje. To ce se dogoditi cak i ako je ukupan zbroj vasih kaznenih bodova ispod granicnog broja.

Dozvola ce vam biti obustavljena na duzi period ako s kaznenim bodovima za prekoracenje dopustene brzine ukupan zbroj vasih kaznenih bodova dostigne ili prijedje granicni broj.

drugi tezi prometni preKrsaji

Ako ste osudjeni za teze prometne prekrsaje, sud vas moze diskvalificirati kao vozaca. Sud odlucuje na koje cete razdoblje biti diskvalificirani; to moze biti do pet godina ili duze. Takvi prekrsaji su:

voznja ili pokusaj voznje pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava,
voznja ili pokusaj voznje s razinom alkohola u krvi preko granice dopustive za vasu vrstu dozvole,
odbijanje alkotesta,

nezaustavljanje nakon sudara u kojem je netko ozlijedjen ili smrtno stradao,
voznja opasnom brzinom, voznja na opasan nacin.


Uredjaji za mjerenje brzine, kao sto
su radarski detektori, nisu dizvoljeni u vozilima ili prikolicama. Primjenjuju se visoke globe i kazneni bodovi.


nemarna ili opasna voznja Koja je prouzrocila ozljedu ili neKoga usmrtila

Zakon propisuje da se podizu teske optuznice protiv osoba koje voze nemarno ili opasno i prouzroce neciju ozljedu ili smrt.

Ako vozite vozilo koje sudjeluje u nesreci u kojoj je netko ozlijedjen zbog vase nemarne voznje, mozete biti kaznjeni zatvorom, visokom globom i diskvalifikacijom na odredjeno vrijeme. Ako u takvoj nesreci netko pogine, mozete biti kaznjeni zatvorom i jos visom globom.

Ako vozite prebrzo ili na nacin opasan po javnost i sudjelujete u nesreci koja je prouzrocila ozljedu ili smrt, kazne mogu biti vrlo stroge.

Ako je netko ozlijedjen zbog vase opasne voznje, mozete biti osudjeni na najvise 7 godina zatvora. Ako u takvoj nesreci netko pogine, mozete dobiti do 10 godina zatvora.

Maksimalne kazne za takve prekrsaje povecavaju se za razdoblje do 4 dodatne godine ukoliko se utvrdi postojanje 'otezavajucih okolnosti'. U takve okolnosti se ubraja sljedece:

voznja za vise od 45 km/h preko dopustene brzine propisane za tu dionicu ceste,
razina alkohola u krvi od 0.15 ili vise, voznja vozila u bijegu pred policijom.

ulicne ili dragstersKe utrKe

Kazne za ulicne ili dragsterske trke vrlo su teske. Ako policija sumnja da ste sudjelovali u ulicnim ili dragsterskim trkama, mogu vam na licu mjesta oduzeti vozilo.  Ako ste sudski osudjeni, morat cete platiti visoku globu i vozilo vam moze biti zaplijenjeno na vremensko razdoblje do    mjeseca. Kad vam se vozilo vrati, trebat cete takodjer za njega platiti lezarinu. Ako ste drugi put osudjeni za takav prekrsaj, vozilo vam se moze trajno oduzeti i prodati.  Prema planu kaznenih bodova, za ponasanje vezano uz ulicne ili dragsterske trke dobiva se tri kaznena boda.

voznja pod  utjecajem alKohola

Kazne za voznju pod utjecaje alkohola povecavaju se prema utvrdjenoj razini alkohola u krvi. Kazne su teske i mogu ukljucivati:

visoke globe koje se povecavaju kod drugog prekrsaja takve vrste,
obustavljanje dozvole na licu mjesta,

zatvorske kazne koje se povecavaju kod drugog prekrsaja takve vrste,
diskvalifikacija iz voznje na odredjeno vrijeme, sve do dozivotne diskvalifikacije.

voznja bez vozacKe dozvole

Teske kazne primjenjuju se za voznju bez dozvole. Mozete biti kaznjeni na licu mjesta ako vozite:

s dozvolom kojoj je istekao rok,

s neodgovarajucom kategorijom dozvole za vozilo koje vozite,
s dozvolom iz druge savezne drzave ili inozemstva duze od tri mjeseca nakon sto ste se trajno nastanili u NSW-u.

Ostrije kazne primjenjuju se ako ste osudjeni za voznju dok odsluzujete period zabrane voznje jer ste bili diskvalificirani za posjedovanje ili dobivanje vozacke dozvole, ili kad vam je dozvola ponistena, odbijena ili privremeno obustavljena. Ovakve vrste prekrsaja rjesavaju se na prekrsajnom sudu, a kazne ukljucuju globu do $  ,  00, kaznu zatvorom do 18 mjeseci i diskvalifikaciju iz voznje. Teze se kazne primjenjuju za drugi prekrsaj ili uzastopne prekrsaje u razdoblju od pet godina. Vise informacija o kaznama naci cete na RTA web stranici.Kaznjivo je i ako osobi bez vozacke dozvole dozvolite da vozi vase vozilo.

neplacanje globe

Ako ne platite globu u odredjenom roku, predmet s e  u p u c u j e  n a  S t a t e  D e b t  R e c o v e r y  O ff i c e (SDRO)(Drzavnom uredu za utjerivanje dugova).

Ako ne platite iznos koji dugujete SDRO-u, RTA ce dobiti upute da obustavi vasu vozacku dozvolu i/ili ponisti registraciju vaseg vozila, te da s vama ne obavlja odredjene poslove sve dok globa nije u potpunosti placena.

Ako vam je dozvola obustavljena pa platite globu SDRO-u, RTA ce dobiti upute da prekine obustavu dozvole. RTA ce vam poslati pismo i javiti vam da je obustava prestala i da opet mozete voziti.

Ako globa nije placena u roku od 6 mjeseci od obustave dozvole, SDRO moze javiti RTA da ponisti vasu dozvolu. To znaci da kad platite sve neplacene globe, morate oticu u ured za registraciju vozila i predati molbu za novu dozvolu. Svi kazneni bodovi koje ste imali prije obustave ili ponistenja dozvole prenose se dalje kad obustava prestane ili kad dobijete novu dozvolu.

Ako trebate vise informacija o neplacenoj globi koja je poslana u SDRO na utjerivanje, nazovite SDRO Fineline na 1 00 655 805.

sto trebate znati o Kaznama za prometne preKrsaje

U ovom se dijelu daje pregled kazni za saobracajne prekrsaje. Kad procitate ovaj dio, trebali biste znati:

opcenito o primjeni sustava kaznenih bodova, na koji se vremenski period obustavlja vozacka
dozvola za odredjena prekoracenja dozvoljene
brzine,

kakve su kazne za teske saobracajne prekrsaje, za nemarnu i za opasnu voznju,
kako zbog ulicnih ili dragsterskih trka mozete izgubiti vozilo,
sto se dogadja kad ne platite globu za saobracajni prekrsaj,
kakve su kazne za voznju pod utjecajem alkohola i za voznju bez dozvole.


biljesKe


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t


 \t
provjerite svoje znanje

Oznacite tocan odgovor, zatim na kraju prirucnika provjerite jeste li tocno odgovorili.

1. Ako policija sumnja da ste mozda sudjelovali u ulicnoj ili dragsterskoj utrci, smije smjesta p o d u z e t i  o d g o v a r a j u c e  k o r a k e .  S t o  j e  o d sljedeceg ispravno? Policija smije -

a) Oduzeti vam vozilo, odvesti ga u\t
lokalnu policijsku postaju i zadrzati  
ga do sutradan ujutro.

b) Oduzeti vam vozilo i drzati ga u\t
garazi do tri mjeseca.

c) Oduzeti vam vozilo i prodati ga\t
na drazbi.

. Ako ste okrivljeni za opasnu voznju -

a) Mozete izgubiti dozvolu i otici u\t
zatvor.

b) Mozete biti kaznjeni samo globom i\t
kaznenim bodovima.

c) Mozete biti kaznjeni samo\t
kaznenim bodovima.

. Ako ste okrivljeni za voznju pod utjecajem alkohola jer vam je koncentracija alkohola u krvi presla granicu dozvoljenu za vasu vrstu dozvole, mozete izgubiti vozacku dozvolu. Mozete takodjer i -

a) Dobiti osobno ogranicenje brzine\t
kojom smijete voziti. b) Biti poslani u zatvor.
c) Dobiti ogranicenje da smijete\t
voziti samo vozilo s automatskim mjenjacem.

Ovo su odgovori na ispitna pitanja postavljena na kraju svakog dijela prirucnika. Vise

ispitnih pitanja naci cete na www.rta.nsw.gov.au2. dio vozacke dozvole

1.   Ima li vozac s P1 ili P   privremenom dozvolom zakonsko pravo poducavati osobu koja tek uci voziti?
a) Ne.

.   Da bi dobio P  privremenu dozvolu, vozac svoju
P1 privremenu dozvolu mora imati najmanje -

b) 1  mjeseci.

.   Morate li uvijek kad vozite sa sobom nositi svoju vozacku dozvolu?

c) Da.


3. dio sigurnost u prometu

1.   Ako vam se pocinje spavati dok vozite, sto je najbolje uciniti -
b) Stanite, odmorite se i zamjenite vozaca ako je moguce.

.   Ako ste konzumirali zabranjena opojna sredstva, onda -
a) Ne smijete voziti.

.   Pjesaci pod utjecajem alkohola su -

a) Jedna od glavnih skupina sudionika u prometnim nezgodama.

4. dio sigurna voznja

1. Pod dobrim uvjetima, kad vozite iza bilo kojeg vozila, bilo kojom brzinom, trebali biste -
b) Odrzavati udaljenost od najmanje tri sekunde od vozila ispred sebe.

. Po noci biste trebali -

b) Voziti na vecoj udaljenosti od vozila ispred sebe.

. Noc je i vozite se kuci. Putujete u koloni vozila.
Koliki razmak morate ostaviti izmedju svog vozila i vozila ispred sebe?

a) Razmak od otprilike 4 sekunde, jer je po noci tesko procijeniti udaljenosti.


5. dio opca prometna pravila

1. Smijete li na semaforu napraviti polukruzni zaokret?
b) Ne, osim ako je u raskrizju postavljen i znak
U-TURN PERMITTED.

. Prva stvar koju trebate napraviti prije pretjecanja je -
b) Provjeriti da li je skretanje sigurno i da nema nadolazecih vozila.

. Kretanje brzinom vecom od ogranicenja brzine -

c) Zakonom nikad nije dopusteno.

6. dio registracija vozila

1. Ako zaklonite svoje registarske tablice pa nisu jasno vidljive, je li to prekrsaj?
a) Da, uvijek.

. Otraga na auto pricvrstite nosac za bicikle i ustanovite da on zaklanja registarsku tablicu. Sto biste trebali uciniti?
b) Straznju registarsku tablicu pomaknuti na mjesto na kojem se jasno moze vidjeti kad se pricvrsti nosac.

. Kupite auto i vidite da je rezervna guma izlizana; sare profila su jedva vidljive. Ako vam pukne guma, dopustaju li propisi da vozite s izlizanom rezervnom gumom?
c) Ne, zabranjeno je voziti automobil s izlizanom gumom, cak i ako se radi o rezervnom kotacu.

7. dio Kazne

1. Ako policija sumnja da ste mozda sudjelovali u ulicnoj ili dragsterskoj utrci, smije smjesta p o d u z e t i  o d g o v a r a j u c e  k o r a k e .  S t o  j e  o d sljedeceg ispravno? Policija smije -

b) Oduzeti vam vozilo i drzati ga u garazi do tri mjeseca.

. Ako ste okrivljeni za opasnu voznju -

a) Mozete izgubiti dozvolu i otici u zatvor.

. Ako ste okrivljeni za voznju pod utjecajem alkohola jer vam je koncentracija alkohola u krvi presla granicu dozvoljenu za vasu vrstu dozvole, mozete izgubiti vozacku dozvolu. Mozete takodjer i -

b) Biti poslani u zatvor.


susjedni smjer - sto dolazi s lijeve i desne strane okomito na vas smjer
jantar zuto - zuta boja koja se upotrebljava na semaforima
priblizavanje - dolazenje blize iz bilo kojeg smjera
arterijski put - glavna cesta kojom se odvija veliki promet izmedju naselja ili po gradu
osovina - poluga na kojoj se okrecu kotaci
bac - koncentracija alkohola u krvi, izrazena u gramima alkohola na 100 mililitara krvi
svjetlosni mlaz (svjetla) - kut i jacina svjetla -  
(kratka ili duga)
slijepe tocke (vidi takodjer 'provjera okretanjem glave') - mrtvi kut, prostor koji se ne vidi u osvrtnim zrcalima
zaklonjen vidik - kad je i mjesto gdje je vidik zaklonjen
crna tocka/crna dionica - mjesto ili dionica na cesti s visokim postotkom sudara
brklja - duga poluga kojom se zatvara cesta na zeljeznickom prijelazu
stvaranje zastitnog jastuka - dovodjenje vozila u polozaj u kojem ce imati najvise prostora sa svih strana i biti udaljeno od opasnosti
naseljeno podrucje - u cestovnom kontekstu, znaci podrucje na kojem su izgradjene zgrade
na zemljistu uz cestu, ili postoji ulicna rasvjeta u razmacima od najvise 100 metara na duzini od najmanje 500 metara ili, ako je cesta kraca od
500 metara,  uzduz cijele ceste.
prolaznik - osoba koja je prisutna, ali ne sudjeluje u dogadjaju
tricikl s automobilskim motorom - vozilo na tri kotaca prvenstveno konstruirano iz automobilskih dijelova
ponistena (dozvola) - ne mozete vise koristiti svoju vozacku dozvolu, to jest ne smijete vise voziti

sigurnosna oprema za djecu - posebni sigurnosni pojasevi, sjedala ili kapsule koje djeca ovisno o dobi moraju koristiti (na primjer kapsule za bebe, djecja sjedala, sigurnosno remenje za djecu)
sudaranje - udaranje u nesto
prostor za izbjegavanje sudara - prostor koji vozac mora odrzavati da bi sprijecio potencijalni sudar
plocica o udovoljavanju - plocica koja potvrdjuje da je vozilo proizvedeno prema sigurnosnim standardima na snazi u vrijeme proizvodnje
obvezno - potrebno, zahtijevano, mora se uciniti
korozivna (kemikalija) - kemikalija koja nagriza stvari, na primjer kiselina
pokrivanje kocnice - kad dignete desno stopalo s papucice gasa i postavite ga iznad papucice kocnice, bez da je pritisnete, vidi takodjer 'pripremanje kocnice'
dart - Ispit vozacke sposobnosti na cesti
(Driving Ability Road Test)
opce ogranicenje brzine -ogranicenje brzine kad nisu postavljeni znakovi ogranicenja brzine. Urbano ogranicenje brzine je 50 km/h
definirano - protumaceno
kazneni bodovi - za razne vrste vozackih dozvola (za ucenje voznje, privremene itd.) postoje razna ogranicenja kaznenih bodova. Kazneni bodovi se pribrajaju na vasu vozacku dozvolu za razlicite prometne prekrsaje (npr. za prebrzu voznju). Ako dobijete previse kaznenih bodova, dozvola vam moze biti ponistena ili privremeno obustabljena
naprava - komad opreme
dijabetes - bolest koja utjece na upotrebu secera u tijelu
invalidnost (voznja) - fizicko stanje koje moze utjecati na sposobnost voznje


diskvalificiran (dozvola) - nije vam dopusteno da posjedujete ili dobijete dozvolu u NSW-u. Ne smijete vise voziti
instruktor voznje - osoba koja poducava vozace koji uce voziti (za novac ili nagradu) vjestinama voznje
ispit vozacke sposobnosti (dQt) - kombinacija naprednije verzije Ispita uocavanja opasnosti i daljnjeg ispita o prometnim pravilima i sigurnoj voznji. Ovaj se ispit mora poloziti za prelazak s dozvole P   na neogranicenu dozvolu
rubna crta - crta naslikana uzduz ceste uz sam lijevi ili desni kraj ceste ili blizu njega
indosirano - iskaz upisan na dokument (npr. na vozacku dozvolu ili dokumente za registraciju)
kapacitet motora - velicina motora, obicno izrazena u litrama ili kubicnim centimetrima (cc)
1 Litra =1000 cc.
epilepsija - padavica, bolest koja moze uzrokovati napadaje
prekoraciti - ici izvan dozvoljenog - kao kod brzine, prekoraciti ogranicenje brzine znaci voziti brze nego sto je dozvoljeno
izuzet - ako ste izuzeti, odredjeni zahtjev se ne odnosi na vas (npr. polaganje ispita ili placanje pristojbe)
istekla (vozacka dozvola) - datum na dozvoli je vec prosao pa dozvola vise nije vazeca
eksplozivno - nesto opasno jer moze eksplodirati
autoput - vidi 'autocesta'
kobno - nesto sto zavrsava smrcu
umor - osjecaj pospanosti, umora ili iscrpljenosti.
Umor utjece na vas organizam i sposobnost da vozite sigurno
vidno polje - ono sto mozete vidjeti bez micanja ociju ili glave
zapaljivo - ono sto se lako zapali

zabljeskati dugim svjetlima - promijeniti glavno svjetlo s kratkog na dugo i natrag
razmak u voznji - udaljenost izmedju vaseg vozila i vozila ispred vas koje putuje u istom smjeru. Razmak u voznji takodjer se naziva
'headway'.
pjesacki prijelaz - prijelaz za pjesake
vilicar - vozilo projektirano za podizanje i prebacivanje tereta. Obicno se koristi za utovarivanje u kamion
autostrada - vidi autocesta
neogranicena (puna) dozvola - dozvola koja nije L, P1, P   ili ogranicena
graduated licensing scheme (program stupnjevanog izdavanja dozvola) - tri stupnja vozackih dozvola koje treba proci da bi se dobila neogranicena (puna) vozacka dozvola
gross combination mass (gcm) (najveca dopustena kombinirana masa) - maksimalna natovarena tezina koju tegljac moze imati u kombinaciji s jednom ili vise dodatnih prikolica
gross vehicle mass (gvm) (najveca dopustena masa) - maksimalna natovarena tezina vozila
guide to dart (vodic za dart) -  publikacija RTA koja objasnjava Ispit vozacke sposobnosti na cesti
opasnost - svako moguca opasnost koja moze dovesti do sudara
svjetla za opasnost - treptava narancasta svjetla za upozorenje kakva ima vecina vozila
hazard perception test (hpt) (ispit uocavanja opasnosti) - kompjutorski ispit s ekranom na dodir kojim se provjerava
sposobnost prepoznavanja potencijalno opasnih situacija i odgovarajuce reakcije u voznji. Vozaci s privremenom dozvolom moraju poloziti ovaj ispit da bi mogli napredovati s dozvole P1 na P


provjera okretanjem glave - gledanje preko ramena lijevo i desno da se provjeri da nema niceg u mrtvom kutu. Kaze se takodjer i 'provjera preko ramena'.
heavy vehicle drivers' handbook (prirucnik za vozace teskih vozila) -  publikacija RTA koja objasnjava prometna
pravila koja se odnose na teska vozila (autobuse
I kamione)
ICAC - Nezavisno povjerenstvo za borbu protiv korupcije (Independent Commission Against Corruption)
raskrizje - gdje se srecu ili spajaju dvije ili vise cesta
medjudrzavno (putovanje) - putovanje izmedju saveznih drzava, na primjer iz NSW-a u WA
medjunarodna vozacka dozvola - dozvola izdata u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o cestovnom prometu u Genevi 1949. god., koja se koristi zajedno s vazecom vozackom dozvolom
tumac (ispit znanja) - osoba koja razumije vise od jednog jezika i cita ispitna pitanja na engleskom, a onda ta ista pitanja postavlja kandidatu na drugom jeziku
rubnik - betonski obrub na rubu ceste
Knowledge test (ispit znanja) - Driver
Knowledge Test (DKT) (Vozacki ispit znanja)
prometna traka - povrsina ceste oznacena punim ili isprekidanim crtama, namijenjena za jednu kolonu vozila
zakon - pravila koja je utvrdila vlada i kojih se treba pridrzavati
zeljeznicki prijelaz - mjesto gdje cesta prelazi preko zeljeznicke pruge
kategorija vozacke dozvole - za voznju razlicitih vozila razlicitih velicina (npr. za motocikl, automobil itd.) potrebne su razlicite dozvole

uvjeti dozvole - stvari koje utjecu na dozvolu
(npr. treba nositi naocale)
vrsta vozacke dozvole - tip dozvole, kao sto je dozvola za ucenje voznje, privremena dozvola, neogranicena dozvola
teret - stvari koje se prenose na vozilu s jednog mjesta na drugo
mikrosan - kratka razdoblja nehoticnog gubitka paznje, koja se mogu javiti kad je osoba umorna, a nastoji ostati budna
razdjelni pojas - prostor koji razdvaja trake u dvosmjernoj ulici
minimum - najmanje, po kolicini i velicini
prirucnik za motocikliste - publikacija
RTA koja objasnjava prometna pravila koja se odnose na motocikle i motocikliste
tecaj obuke prije dozvole za ucenje voznje na motociklu - obuka koja se pohadja da bi se dobila dozvola za ucenje voznje na motociklu
tecaj obuke prije privremene dozvole
za motocikl - obuka koja se pohadja da bi se dobila privremena dozvola za motocikl
motorna invalidska kolica - naprava za pomoc u kretanju na tri ili cetiri kotaca koja ne moze putovati brze od 10 km/h. Korisnik je definiran kao pjesak
autocesta - velika cesta (obicno ima vise od dvije trake u svakom smjeru) projektirana
za brzo odvijanje velikog prometa, obicno s ogranicenom brzinom od 100 ili 110km/h
visetracna cesta - cesta s vise od jedne trake u svakom smjeru. Takve ceste ponekad imaju razdjelni pojas, koji razdvaja promet koji se odvija u suprotnom smjeru
morati - punomocni zahtjev
nadolazece (vozilo) - vozilo koje se priblizava s prednje strane


donator organa - osoba koja poslije smrti zeli darovati svoje organe (jetra, bubreg, pluca itd.) za transplantaciju
pretrpavanje - kad u vozilu ima vise putnika nego raspolozivih sjedala
pretovareno (vozilo) - vozilo koje prevozi
teret koji je prevelik ili pretezak da bi ga to vozilo moglo prevesti na siguran ili zakonom dopusten nacin
inozemstvo - izvan Australije
pretjecati - proci vozilo koje se krece u istom smjeru kao i vi
dozvola p1 - prvi stupanj privremene dozvole, crvene boje
dozvola p2 - drugi stupanj privremene dozvole, zelene boje
paralelno parkiranje - parkiranje s cijelom duzinom vozila uz rubnik
pjesak - osoba koja ide pjesice (npr. setac, trkac). Ukljucuje i osobe u motornim i nemotornim invalidskim kolicima, kao i osobe koje koriste rekreativne naprave ili igracke na kotacima
kaznjen - zbog krsenja zakona kaznjen kaznenim bodovima, globom, zatvorom, oduzimanjem vozila itd.
dozvola s fotografijom - vozacka dozvola koju je izdala RTA
bodovi - vidi 'kazneni bodovi'
propisi - zakoni (vidi 'zakon').
obnoviti (dozvolu) - nadomjestiti dozvolu kojoj je istekao rok vaznosti
rev - povecati brzinu motora
revs - brzina motora (mjerena brojem okretaja u minuti, RPM)
cesta - povrsina koja se javno koristi da se po njoj voze motorna vozila

povrsine vezane uz cestu - ukljucuje povrsinu koja dijeli cestu, nogostup, zeleni pojas, bisiklisticku stazu i parkiraliste
bijes na cesti - niz nedrustvenih i agresivnih oblika ponasanja vozaca
ruta - put od jednog mjesta do drugog
rta inspektori - osoblje RTA ovlasteno da obavlja inspekciju vozila
sigurnosni lanci (prikolica) - lanci koji zadrze prikolicu u hitnom slucaju, ako se na primjer slomi prikljucak za vucu
sigurni razmak - prekid u prometu koji vam omogucava da skrenete, preteknete vozilo ili prijedjete preko raskrizja bez da imate sudar ili ugrozite druge sudionike u prometu. To znaci da ni jedan drugi korisnik ceste ne treba nista poduzeti da bi izbjegao vase vozilo
skaniranje - stalno kruzenje pogledom kad vozite da biste mogli uociti opasnosti koje mogu iskrsnuti sprijeda, sa strane i iza vaseg vozila
pripremanje kocnice - kad dignete desno stopalo s papucice gasa i vrlo lagano pritisnete papucicu kocnice
trebalo bi - preporuka, savjet
rub puta - uski dio ravnog zemljista koji se odvaja od ceste bez rubnika i ide uz nju
provjera preko ramena - vidi 'provjera okretanjem glave'
jednotracna (cesta) - cesta s jednom trakom u svakom smjeru
odvojna traka - posebna traka za vozilo koje skrece ulijevo
naocale - naocale ili kontaktne lece
prebrza voznja - prevelika ili neprikladna brzina, ukljucujuci neprilagodjavanje brzine uvjetima na cesti ili ogranicenju brzine
ogranicenje brzine - zakonski dopustena brzina za odredjenu dionicu ceste, vozacku dozvolu ili vozilo
zaustavljeno - koje se ne krece
vozac nadzornik - osoba koja ima neogranicenu australsku vozacku dozvolu za odgovarajucu kategoriju vozila i sjedi pokraj vozaca ucenika
obustavljena (dozvola) - ne mozete vise koristiti svoju vozacku dozvolu, to jest ne smijete vise voziti
kamion tegljac - vozilo koje je projektirano za vucenje drugog vozila
vucenje - pricvrscivanje prikolice ili drugog vozila za vozilo i zatim vucenje iza tog vozila
prometni prekrsaji - postupci kojima se krsi prometni zakon (vidi 'zakon')
prikolice - vozila koja nemaju motor i koja se vuku iza drugog motornog vozila
prevoditelj - osoba koja razumije vise od jednog jezika i koja dokumente kao sto je vozacka dozvola napisane na dugom jeziku ponovo napise na engleskom jeziku (vidi tumac)
bez nadzora (dijete) - dijete ostavljeno bez odrasle osobe koja bi o njemu vodila brigu
nenatovaren - bez tereta (vidi 'teret').
u-zaokret (polukruzni zaokret) - potpuna promjena smjera, zaokret za priblizno 180?
kombinacija vozila - vozila spojena zajedno.
Zglobno vozilo moze biti kombinacija vozila, npr. automobila i kamp-prikolice
naizmjenicno treptavo svjetlo (wigwag)- treptava narancasta svjetla na straznjoj strani autobusa
radiliste (work site) - povrsina ceste, mosta
ili prostora uz cestu na kojoj se obavljaju radovi, kao i dodatna dionica ceste ili mosta potrebna
za regulaciju prometa znakovima i barijerama.


A Alcohol
BAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 16, 18,   9-   , 55
alkotest puhanjem . . . . . . . . . . 9,   1,    , 55, 115 analiza krvi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     , 56 ucinak . . . . . . . . . . . . . . . .   8,   9-   ,    ,   7- 8 ogranicenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 114-115 sudari na cestama . . . . . .   8,   9- 1,    , 44, 115

Analiza daha. . . . . . . . . . . . . . . . 9,   1,    , 55, 115
Analiza krvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     , 66
Autobusi
alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0, 55 trake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 87, 88 dozvole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,   1 prednost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 84 skola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7, 5 -54

Autoceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 65, 84, 9 , 94
Autoputevi (vidi autoceste) . . . . . . . .  54, 65, 84, 9

B Bicikl
trake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 87, 88, 89
staza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8, 40 nosac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 biciklisti (koji voze po cesti)  9-40, 68, 71, 81, 9 ,
                                                                           94
sto se vidi po noci . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9, 100 zajednicka prometna zona. . . . . . . . . . . . . . . .  5

Brzina
temelji se na uvjetima . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 5 kamere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ogranicenja . . . . . . . . . . . . . . . 14, 16, 18, 5 , 5 ogranicenje brzine oko skolskih autobusa. . . . 54 samo lokalni promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ogranicenje za vozalce ucenike. . . . . . . . . . . . 1 ogranicenje opcenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ogranicenje u skolskim zonama . . . . . . . . . . . 5 zajednicko koristenje ceste . . . . . . . . . . . . . . . 5 posebna ogranicenja brzine . . . . . . . . . . . . . . 54

Bus zone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 98

B znakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

C

Ceste
s jednom trakom . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-68, 90 s vise traka . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 64, 67-68, 90 pozicioniranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45

Ceste s puno traka . . . . . . . . . . . . . . 6 , 67, 68, 90
Ceste sa jednom trakom. . . . . . . . . . . . . . . . 68, 90
Crte
isprekidana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 7 , 74 sredisnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 , 74 puna (neisprekidana). . . . . . . . . . . . . . . . . 7 , 74 rubna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 rubnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

D
Darovalac organa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
Davanje znakova (vidi takodjer rucno  
davanje znakova) . . . . . . . . . . . . 40, 6 , 9 , 107
Diskvalificiranje vozacke dozvole . . . . 7, 9,   , 114,  
115,116, 1 1
Dnevnici brzine vozila
ucenik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
uvjeti za tesko vozilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Dobrobit zivotinja . . . . . . . . . 8 , 94, 101, 105, 106
Dokaz identiteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,    ,   Dokaz adrese prebivalista . . . . . . . . . . . 1 ,    ,   Dozvola
autobus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,   1
ponistenja . . . . . . . . . . . . 7, 1 , 15, 17, 11 , 116 klase (C LR i Rider) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 provjere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 uvjeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 diskvalifikacija/suspenzija 8, 9,    , 114, 115, 116 vozaci iznad granicne dobi . . . . . . . . . . . . . . .   4 vozaci instruktori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 voznja bez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 116 tesko vozilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 17, 19, 55 iz druge savezne drzave8, 15, 17,   1-   , 55, 116 ucenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 -14 motocikl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,   0 nacionalni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,   0 privremeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18 ogranicenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 16, 18,   0 sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10

vrste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 unapredjivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 neogranicen (puni). . . . . 9, 10, 17, 18,    , 47, 55

Dozvola bez ogranicenja . 9, 10, 17, 18,    , 47, 55
Dozvola za kamion tegljac . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
Dozvole za ucenike
ogranicenja alkohola . . . . . . . . . . . . . . 14,   0, 55 ogranicenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ogranicenja brzine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 tegljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 104

Dozvole za instruktore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
Dragsterske ili ulicne utrke . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Drzanje razmaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

E
Eletronic toll lanes  
(trake za elektronsku naplatu ) . . . . . . . . . . . . . . 90

F
Farovi (vidi takodjer svjetla). . . . . . . . 100-101, 110

G

STOP znakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 T raskrizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 semafori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Izbocine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Izgradjeno podrucje. . . . . . . . . . . . . 5 , 85, 95, 1 1

J
Jedina traka za laki vlak
na raskrizjim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 pretjecanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 T-znakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Jednosmjerna ulica. . . . . . . . . . . . . . 65, 74, 91, 95
Jezici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1, 1

K
Kamere za prolazak kroz crveni semafor . . . . . . 7 Kamioni (vidi teska vozila)
pretjecanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-91, 104
na cesti s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Kazneni bodovi . . . . 15, 16, 17, 18,  5, 58, 98, 10 ,
11 -116


GCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 1  GIVE WAY pravila . . . . . . . . . . . . . .   7,   8, 5 , 59
GIVE WAY znakovi i crte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Gume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 , 110
GVM . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0, 55, 8 , 88, 99, 1  

I
Invalidska kolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8
Iscrtane strelice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Iscrtani pjesacki otoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ispiti
ispit za starije osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 ispit sposobnosti voznje. . . . . . . . . . . . . . . . 9, 10 vozacki ispit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 test za ispitivanje droga . . . . . . . . . . . . . . .     , 56 provjera vida . . . . . . . . 11, 1 , 15, 17,   1,    ,   test za uocavanje opasnosti . . . . . . . . 10, 15, 17 lijecnicki pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 znanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9, 10, 19,  1,   
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo  . . . . .  7

kruzni tokovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Kazne
kazneni bodovi. . . . . . . . . . . . . 58, 10 , 114-116 voznja pod utjecajem alkohola . . . . .   8,    , 115 voznja bez vozacke dozvole . . . . . . . . . . . 9, 116 opasna voznja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-116 novcana kazna  . 8-9,   ,  5, 58, 69, 8 , 98, 10 ,
109, 114-116

zatvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9,   nemarna voznja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 teski prekrsaji u voznji . . . . . . . . . . . . . . 114-116 prebrza voznja . . . . . . . . . . . . . . . .   8- 9,   6, 5 ulicne i dragsterke utrke . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Kisa i voznja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8, 44-45
Kocenje
podesavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
tehnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Konj (zajednicko koristenje ceste) . . . . . . . . . . . 41
Kruzni tokovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-68

L
Lagani vlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7, 7 , 89, 9 Lijekovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9,    , 56


Lijekovi
ucinak na voznju . . . . . . . .   9,   0,   1,    , 45, 56 mijesanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,   lijekovi bez recepta . . . . . . . . . . . . . . . . . .     , 56 ispiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     , 56

M
Mali propusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Magla i voznja. . . . . . . . . . . . . . . . .   9,   7, 84, 101
Medicinski
uvjeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 ogranicenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 izvjestaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,   4 pretrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

Mobilni telefoni (vidi telefoni) . . . . . . . . . . . . . . 10 Mostovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81, 91
Motocikli
ucenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 19 dozvole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,   0 parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 privremeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 na cesti s . . . . . . . . . . . . . . . .   8,   9, 89, 90, 10 obuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Mrtve tocke (vidi takodjer  provjera  
okretanjem glave) . . . . . .   9, 40, 64, 87, 90, 94

N
Nacionalna dozvola za teska vozila . . . . . . . 19,   0
Nemarna voznja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Niskorizicna voznja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-46

O
Odbojnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9, 44, 45
Ogranicenje ukupne tezine. . . . . . . . . . . . . . . . .   0
Opasna voznja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-116
Opasni tereti . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 55, 104, 105
Oprema za vezivanje djece (vidi takodjer  
pojasevi za vezivanje)
zracni jastuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6, 57 postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6, 57 uvjeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5- 6, 57-58
Oprema za vezivanje novorodjencadi (vidi sigurnosna operma za djecu) . . . . . .   5- 6, 57-58

Osobe koje ne govore engleski . . . . . . . . . . . . . 1 Ovlastene procesije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Oznake na cesti
strelice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 sredisnje crte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 clearways (slobodni prolaz) . . . . . . . . . . . . 74, 75 prijelazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 razdjelne crte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 -74 rubne crte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75 crte uz rubnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 trake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-89 naslikani otoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

P Parkiranje
pod kutom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
slobodni prolaz (clearways) . . . . . . . . . . . . . . . 97 invalidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 opca pravila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 motocikl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 paralelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 stanovnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ogranicenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 posebni dogadjaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Parkiranje na sat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Parkiranje stanara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Pelikanski prijelazi (vidi prijelazi) . . . . . . . . . . . . 76
Pjesak
prijelazi (vidi prijelazi)  . . . .  7,  8, 61, 6 , 70, 7 ,  
     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77, 81, 95 utocista (vidi prijelazi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 signali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 na cesti s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
Podesavanje kocnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 48
Podrucja za lokalni promet . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pojasevi za vezivanje
djecja oprema za vezivanje . . . . . .   5,   6, 57, 55
izuzeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6, 48, 57 kazne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 114 uvjeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 16, 18, 57, 58 ispravnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Policijsko usmjeravanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69


Prednji odbojnik za krupne zivotinje . . . . . . . . . 111
Prednost za autobuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 84
Pretjecanje
mostovi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
teska vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 91
Vozila lakog vlaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 a vise traka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 9 , 100 s jednom trakom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 100 vozilo koje skrece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 91

Pretrpanost (vidi putnici). . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
Prevoditelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Prijava sudara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Prijelaz preko pruge u razini . . . . . . . . 90, 10 -10 Prijelazi
djecji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 81, 95
kombinirani djecji i pjesacki prijelazi . . . . . . . . 77 pjesacki prijelazi s oznakom koracanja  . . 77, 95 pjesacki . . .   7,   8, 61, 6  , 70, 7 , 76-77, 81, 95 pelikan prijelazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 prijelaz preko pruge . . . . . . . . . . . . . 95, 10 -10 utocista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 nadzornici skolskih prijelaza . . . . . . . . . . . . . . 77

Prijelazi s naslikanim koracima  
(vidi takodjer prijelazi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 95
Prijelazi za djecu (vidi prijelazi). . . . . . . . 77, 81, 95
Prikolice i kamp-prikolice . . . . . . . . . .   0, 104, 109
Primijeniti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0
Privremena dozvola
ogranicenje alkohola . . . . . . . . . . . 16, 18,   0, 55 automatski uvjet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
P   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ogranicenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 18 tegljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 104

Program bodova . . . . . . . . . . . . . 15, 15, 18,   5, 57
Program stupnjevanog izdavanja  
dozvola (GLS)\t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10
Promatranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Promjena imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Prostori s ogranicenim parkiranje . . . . . . . . . 96, 97
Provjera ispravnosti vozila . . . . . . . . . . . . 109-110
Provjera okretanjem glave . . . . . . . . . . . . . . . .  1  

Provjera vaseg vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Provjera vida. . . . . . . . . . . . . 11, 1 , 15, 17,    ,   Puna vozacka dozvola  
(srebrna zlatna) . . . . . . . . 9, 10, 17, 18,    , 47, 55
Putnik
ucinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 pretrpano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,   6 sigurnost . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 16, 18,   5,   6 vezan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,   5- 6

R
Radovi na cesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Raskrizja
B znakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
GIVE WAY znakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 pjesak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 6 policijsko usmjeravanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Registracija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 109-110
Rest areas (Odmorista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
Rucno signaliziranje  
(vidi takodjer signaliziranje) . . . . . . . . . . . . . .  40, 6

S Semafori
B znakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
stop znakovi na semaforima . . . . . . . . . . . . . . 70 strelice za skretanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 mijenjanje u crveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Sigurna voznja . . . . . . 8,  4,  0,  6, 41, 5 , 89, 9 ,
10 , 106
Skliska cesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Skeniranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Skolski autobusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 -54
Skolska zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Suvozaci -   (vidi putnici). . . . . . . 14, 16, 18,   5,   8
Sredisnje trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 94
Skretanje
strelice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 7 skretanje ulijevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 jednosmjerne ceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 skretanje udesno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 -65 okretanje u tri tocke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
U okretanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65


Skolski prijelazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Slobodan put . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Slobodan prostor za izbjegavanje sudara . . 44-45
Sprovodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Stariji vozaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
Svjetla
za dnevnu voznju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 svjetla za maglu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 svjetla za upozorenje na opasnost . . . . . . . . 101 farovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 duga svjetla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Svjetla za maglu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Svjetla za upozoravanje na opasnost  
(vidi takodjer svjetla). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
S trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

T
Tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 109-111
Taxi
alkohol i voznja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0, 55 dozvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1

Taxi zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Tegljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tehnika okretanja upravljaca . . . . . . . . . . . . . . . 48
Telefon -  koji se drzi u ruci . . . . . . . . . . . . . . . 10 Teska vozila
opasna roba. . . . . . . . . . . . . . . . 41, 55, 10 , 105
trake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 dozvole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 17, 19, 55 utovar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 99 dnevnik brzine vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 pretjecanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 91 parkiranje i stajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 99 na cesti s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 tegljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 skretanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 znakovi upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81, 8
Test znanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 T- raskrizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 74
Trake
biciklisticke trake . . . . . . . . . . . . . .   9, 87, 88, 89 autobusne trake. . . . . . . . . . . . . . . 10, 87, 88, 89 trake samo za autobuse . . . . . . . . . . . . . . 71, 89

Trake za laki vlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 oznake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 -75 srednja traka koja skrece. . . . . . . . . . . . . . . . . 88 trake koje se spajaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
S-trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 trake za posebnu svrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 tranzitne trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 trake za kamione i autobuse . . . . . . . . . . . 88, 89
T-Way  trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Trake za autobuse . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 88, 89
Tranzitne trake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Tricikli (vidi motorizirani tricikli i tricikli s
automobilskim motorom) . . . . . . . . . . . . . .   0,   1
Tricikli s automobilskim motorom . . . . . . . . . . . .   1
Tricikli s automobilskim motorom . . . . . . . . .   0,   1
Trokut za upozorenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Trake za kamione i autobuse . . . . . . . . . . . . 88, 89
Truck zone (Zona za kamione). . . . . . . . . . . . . . 99
Tumaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 T-znakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

U
Udes (vidi sudar)  . 9,  8,  9- 1,   ,  5,  8, 44-47,  
54, 56, 69, 105 106, 109, 115
Ucenicka
dnevnik brzine vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 nacionalna za tesko vozilo. . . . . . . . . . . . . . . . 19 privremena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-18 ogranicenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 16, 18 taksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 tegljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 16, 104

Ulicne ili dragsterske utrke . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Umor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8,    - 4, 44, 48
Umor (vidi umor). . . . . . . . . . . . .   8,    - 4, 44, 48
U okretanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Upozoravanje na kvar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Utovarna zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

V
Vlakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 -10 Vozaci
stariji ili iznad dobne granice . . . . . . . . . . . . . .   4
invalidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4, 96


iz drugih saveznih drzava . . . . . 8, 15, 17,  1,   ,
55, 115 iz inozemstva . . . . . . . . 9, 15, 17,    ,    , 55, 116 sa zdravstvenim problemima . . . . . . . . . . .   4, 58 odmorista uz cestu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

Vozaci iz drugih saveznih drzava . . 8, 9, 15, 17,  1,
 , 55, 116
Vozaci iz inozemstva . . . 9, 15, 17,    ,    , 55, 116
Vozaci posjetitelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 1 ,   Vozacki ispiti (vidi ispiti) . . . . . . 8, 9, 10, 1 , 19,   Vozilo hitne pomoci . . . . . . . . . . . 69, 74, 101, 105
Vozila hitnih sluzbi . . . . . . . . . . . . . 69, 75, 87, 101
Vozila vangabaritnih dimenzija . . . . . . . . . . . . . . 90
Voznja
niskorizicna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-47 polozaj tijela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49 bez dozvole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 116

Voznja bez vozacke dozvole . . . . . . . . . . . . 9, 116
Voznja unatrag . . . . . . . . . . . . . . . . .   7, 58, 9 , 94
Vozaci invalidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4, 96 vozacke dozvole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Vrsta sudara na cestama NSW-a . . . . . . . . . 46-47

W
Works zone (Zona radova) . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Z
Zajednicko koristenje prometne zone. . . . . . . . . 5 Znakovi
bicikli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 81 bus zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 causeway  (cesta na nasipu) . . . . . . . . . . . . . . 8 children crossing (prijelaz za djecu) . . . . . 77, 81 clearway (slobodan prolaz) . . . . . . . . . . . . . . . 97 crest (uzbrdica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 krizanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 cesta savija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 dip (cesta se naglo spusta) . . . . . . . . . . . . . . . 8 cesta se razdvaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 kraj razdvojene ceste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 obavijesti za vozaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ford  (cesta pod vodom). . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

priblizavate se 'give way' znaku . . . . . . . . . . . 81 give way to buses (autobus imaju prednost) . . 84 grid (resetka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 hospital (bolnica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ispupcenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 raskrizje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 klokani na cesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 keep left (drzati se lijeve strane) . . . . . . . . . . . 78 keep left unless overtaking (drzati se lijeve  
strane osim u slucaju pretjecanja) . . . . . . . . . .  9
trake se mijenjaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 zona utovara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 narrow bridge ahead (uski most) . . . . . . . . . . 8 zabranjen ulaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 zabranjeno skretanje ulijevo . . . . . . . . . . . . . . 79 zabranjeno pretjecanje na mostu . . . . . . . . . . 9 zabranjeno parkiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 prednost vozilima iz suprotnog smjera . . . . . . 9 zabranjeno skretanje udesno . . . . . . . . . . . . . 79 zabranjeno zaustavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 zabranjeno U okretanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 jednosmjerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 pretjecanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 pjesacki prijelaz na cesti . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 prijelaz preko pruge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 desna traka mora skrenuti udesno . . . . . . . . . 79 zakonski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 podrucja s ogranicenim parkiranjem . . . . . . . . 97 cesta se suzava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 skolska zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ostri zavoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ostri zaokret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 klizavo kad je mokro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ogranicenja brzine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 strma nizbrdica na cesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 stoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 stock crossing (prijelaz za stoku). . . . . . . . . . . 8 priblizavate se stop znaku . . . . . . . . . . . . . . . . 81 t-raskrizje  na cesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 taxi zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 privremeno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 traffic controller ahead (regulacija prometa na
cesti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
traffic hazard ahead (opasnost na cesti) . . 81, 85 kamioni se ukljucuju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 dvosmjerna cesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
upozorenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 8 vijugava cesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 radnici na cesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Znak s raznim porukama . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Znakovi upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Znakovi za reguliranje prometa . . . . . . . . . . 61, 85
Zracni jastuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6, 48, 57RTA/Pub 05. 57
RTA ABN: 64 480 155  55
STUDENI   005 Cat No. 480 4408 ISSN: K 10 8-17 4

\t   Za sve ostale upite:


\t  www.rta.nsw.gov.au


             1     1


Roads and Traffic Authority


Bookmark and Share


view my stats
Back to content | Back to main menu