OBUKA VOZACA - Auto skola PETA BRZINA Beograd

Follow ASPetaBrzina on Twitter
Go to content

Main menu

Program i plan rada za obuku kandidata

Published by SP in AUTO SKOLA PETA BRZINA · 30.10.2011 20:09:20

Plan i program osposobljavanja kandidata za vozace
METODOLOŠKO UPUTSTVO ZA PRIMENU PLANA

\tPlan i program osposobljavanja kandidata za vozace motornih vozila sacinjeni su na bazi Zakona o bezbednosti saobracaja na putevima i Pravilnika o nastavnom planu i programu Centra za obuku vozaca i evidencijama koje vode centri.

\tU njima su sadrzana dosadašnja pozitivna iskustva i saznanja u prakticnom vršenju delatnosti osposobljavanja vozaca, pa oni objektivno pretstavljaju novi kvalitet u ovoj oblasti. Njihovom doslednom realizacijom obezbedice se bolji rezultati u obuci.

\tZbog jednostavnije primene i vece preglednosti Plan i program sacinjeni su  u celini za sve kategorije vozaca.


Primena teoretskog dela nastavnog plana

\tNastavni plan teoretskog dela obuke vozaca jednak je za ''A'' i ''B'' kategoriju i sadrzi 40 nastavnih casova.

\tNastavni plan teoretskog dela za ''C'', ''E'' i ''D'' kategoriju, osim 40 nastavnih casova koji vaze za ''A'' i ''B'' kategoriju, sadrzi dodatni deo programa od 3 nastavna casa i ima ukupno 43 nastavna casa.

\tKandidati koji poseduju vozacku dozvolu ''C'' kategorije, a koju su stekli po ovom programu, i osposobljavaju se i polazu vozacki ispit za ''E'' kategoriju nisu duzni da slušaju teoretsku nastavu iz dodatnog programa za ''C'', ''E'' i ''D'' kategoriju.

\tKandidati koji poseduju vozacku dozvolu ''C'' i ''E'' kategorije koju su stekli po ovom programu, i osposobljavaju se za polaganje ispita za vozaca ''D'' kategorije, nisu obavezni da slušaju teoretsku nastavu iz dodatnog programa za ''C'', ''E'' i ''D'' kategoriju.


Realizacija prakticnog dela nastavnog plana

\tNastavni plan prakticne obuke utvrdjen je za svaku kategoriju posebno, zavisno od stepena prethodne osposobljenosti, i kategorije za koju se vrši osposobljavanje.

\tKod prakticne obuke za ''B'' i ''C'' kategoriju, po programu od 40 moto casova sa upotrebom trenazera, program se realizuje na taj nacin što se 2 casa vezbe na trenazeru zamenjuje za 1 moto cas pocetne obuke na vozilu u mestu, a sa 4 moto casa obuke na trenazeru za 2 moto casa pocetne obuke sa vozilom na poligonu.

\tOstali deo plana realizuje se po datim nastavnim jedinicama.


NASTAVNI PLAN

Osposobljavanja vozaca motornih vozila ''A'', ''B'', ''C'', ''D'' i ''E''
kategorije i vozaca traktora


GLOBALAN PLAN REALIZACIJE TEORETSKOG DELA PROGRAMA
OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZACE ''A'' i ''B''
KATEGORIJE I VOZACA TRAKTORA\t\tcasova

1.\tPravila saobracaja na putevima\t15

2.\tSaobracajni znakovi i znaci koje daju ovlašcena lica\t5

3.\tOsnovi funkcionisanja uredjaja na motornim vozilima od znacaja za bezbednost saobracaja na putu i ekonomicnost potrošnje goriva\t
2
4.\tOpasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobracaju\t2
5.\tBezbedno ponašanje ucesnika u saobracaju\t5

6.\tAktuelni problemi bezbednosti saobracaja na podrucju grada\t8

7.\tOdnosi humanosti i solidarnosti prema drugim ucesnicima u saobracaju\t3
\t


UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:\t


40NASTAVNI PLAN

TEORETSKOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA VOZACE ''A'', ''B'' i ''C'' KATEGORIJE
I VOZACA TRAKTORA


Pravila saobracaja na putevima (15 casova)

\t\tI nastavni dan

1. ???\tO putevima: Auto-put, medjunarodni put,  magistralni put, regionalni put i lokalni put.
2. ???\tZnacenje pojedinih izraza u propisima o bezbednosti saobracaja na putu
3. ???\tOpšte odredbe o ponašanju ucesnika u saobrcaju na putu.

NS: Školska tabla, magnetna tabla, dijafilmovi, šeme.


\t\tII nastavni dan

1. ???\tRadnja sa vozilom u saobracaju na putu
-\tutvrdjivanje uslova za bezbedno izvodjenje radnji
-\tukljucivanje u saobracaj
-\tvoznja unazad
-\tpolukruzno okretanje
2. ???\tBrzina kretanja, prilagodjavanje i ogranicenje brzine
-\tsmanjivanje brzine koja pricinjavaju smetnje normalnom odvijanju saobracaja
-\tkontrola brzine kretanja, procene u razlicitim uslovima saobracaja

NS: Školska tabla, magnetna tabla, dijafilmovi, dijagrami i šeme.


\t\tIII nastavni dan

1. ???\tOpšte o saobracajnim zkanovima
-\tznacenje, izgled, namena, postavljanje i vrste saobracajnih znakova
-\tznakovi opasnosti, izgled i znacenje
2. ???\tZnakovi obaveštenja, izgled i vrsta i znacenje
3. ???\tOpšte o svetlosnim saobracajnim znakovima, oznakama na kolovozu, trotoaru i sl.

NS: Svetlosna tabla saobracajnih znakova, školska tabla i karta.


\t\tIV nastavni dan

1. ???\tSvetlosni saobracajni znakovi, znacenje na raskrsnici i drugim mestima gde je saobracaj posebno regulisan
-\tpostupanje po znacenju svetala na svetlosnom uredjaju
2. ???\tObelezavanje radova na putu
-\tobelezavanje prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou
-\tvrste i znacenja znakova koje daju ovlašcena lica ucesnicima u saobracaju

Opasnosti 1 cas

3. ???\tOpasnosti koje nastaju zbog nepropisnog izvodjenja radnji u saobracaju
-\topasnost od neprilagodjene brzine, ometanje i ugrozavanje saobracaja
-\topasnost od neprilagodjene brzine na raskrsnici
-\topasnost od neprilagodjene brzine pri skretanju
-\topasnost od nepravilne procene brzine pri preticanju

NS: Svetlosna tabla saobracajnih znakova, karta, svetlosni uredjaji obelezavanja radova na putu, prelazak puta preko zeleznicke pruge u nivou


\t\tV nastavni dan

1. ???\tPravila skretanja
-\tpravila mimoilazenja
-\tpravila naizmenicnog propuštanja vozila
2. ???\tPravila saobracaja na raskrsnici.
-\topreznost
-\tpodešavanje brzine
-\tprestrojavanje
3. ???\tPravila preticanja i obilazenja
-\tuslovi saobracaja u kojima je zabranjeno preticanje
-\tbezbednost izvodjenja preticanja, procena uslova za preticanje na raskrsnici, prelazu puta preko zeleznicke i tramvajske pruge u nivou
-\tpostupanje vozaca pošto završi preticanje i obilazenje

NS: Školska tabla, dijafilmovi


\t\tVI nastavni dan

1. ???\tPrvenstvo prolaza
-\tkorišcenje prvenstva prolaza na raskrsnici
-\tpri skretanju ulevo
-\tu odnosu na vozila koja se krecu po šinama

2. ???\tPrvenstvo prolaza na putu koji je oznacen kao put sa prvenstvom prolaza saobracajnim znakom, svetlosnim saobracajnim znakom i znacima koje daju ovlašcena lica
3. ???\tPrvenstvo prolaza pri presecanju biciklisticke staze
-\tuvezbavanje situacija na raskrsnici

NS: Školska tabla, dijafilmovi, karta znakova


\t\tVII nastavni dan

1. ???\tPravila o kretanju pešaka i obaveze vozaca prema pešacima
-\tpravila o presecanju kolone pešaka
-\tupotreba svetlosnog i zvucnog znaka upozorenja
-\tpravila o upotrebi svetala u saobracaju
-\todstojanje izmedju vozila
-\tvucenje vozila
2. ???\tPravila zaustavljanja i parkiranja vozila
-\tsaobracaj radnih mašina, motokultivatora, bicikla, bicikla sa motorom i motocikla
-\tprevoz lica motornim i prikljucnim vozilom koje vuku traktori
-\tsaobracaj traktora koji vuku zaprezno vozilo
3. ???\tSaobracaj zapreznih vozila i gonjenje stoke po putu
-\tsaobracaj na auto-putu i putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila
-\tsaobracaj na prelazu puta preko zeleznicke pruge u nivou
-\tsaobracaj u tunelu
-\tvozila pod pratnjom i sa prvenstvom prolaza
-\tprevoz lica i tereta
-\toznacavanje, smeštaj tereta i putnika

NS: Školska tabla, dijafilmovi


\t\tVIII nastavni dan

1. ???\tOpasnosti koje nastaju zbog  nedovoljne veštine vozaca pri izvodjenju pojedinih radnji u saobracaju na putu.
-\topasnost pri prestrojavanju
-\topasnost kod odstojanja od drugih vozila
-\topasnost pri zaustavljanju vozila
-\topasnost od nepravilne upotrebe svetala u saobracaju
-\topasnost od ometanja vozila  koja imaju prvenstvo prolaza
2. ???\tVoznja nocu, u uslovima smanjene vidljivosti i pod  nepovoljnim vremenskim uslovima
3. ???\tOsnovi funkcionisanja uredjaja na motornom vozilu od znacaja  za bezbednost saobracaja na putu i ekonomicnost potrošnje goriva
-\tznacaj tehnicke ispravnosti vozila sa aspekta bezbednosti saobracaja
-\tregistracija motornih i prikljucnih vozila

NS: Filmovi, presek automobila, šeme vozila i registarskih tablica


\t\tIX nastavni dan

1. ???\tUslovi i ispravnost uredjaja i sklopovi koji omogucavaju bezbednost upravljanja motornim vozilima
-\turedjaji za zaustavljanje, uloga i funkcinisanje kod motornih i prikljucnih vozila
-\turedjaj za zaustavljanje, oznacavanje i signalni uredjaji
-\tostali uredjaji na motornim i prikljucnim vozilima
-\toprema motornih i prikljucnih vozila


BEZBEDNO PONAŠANJE UCESNIKA U SAOBRACAJU
(5 casova)

2. ???\tZnacaj psihofizicke sposobnosti za bezbedno upravljanje motornim i prikljucnim vozilima; znacaj psihickog ifizickog stanja pre i u toku voznje, faktori koji mogu izazavati poremecaj psihofizicke ravnoteze i kako treba reagovati u datoj situaciji.
-\tzdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilom
-\t(akutna i hronicna oboljenja)
-\tupoznavanje sa Pravilnikom o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozaci motornih vozila
3. ???\tAlkohol i bezbednost saobracaja, male doze alkohola, pozno dejstvo alkohola, uticaj na psihofizicke i motorne funkcije vozaca
-\tlekovi i droge i bezbednost saobracaja
-\tštetni uticaj pojedinih lekova na psihofizicku sposobnost za voznju, upoznavanje sa listom ''opasnih lekova'' za bezbednost saobracaja

X nastavni dan

1. ???\tZamor i bezbednost saobracaja, vrste i znaci zamora, duzina trajanja voznje, nacin korišcenja vremena
-\tuticaj covekove sredine na psihofizicke sposobnosti vozaca, odnosno voznju, meteorološke prilike i voznja, temperatura u kabini vozila, hladnoca, pregrejavanje, buka i vibracije, zagadjenost vazduha spolja i u kabini, pušenje
2. ???\tZnacaj zamora, znaci zamora,  vrste zamora, odmor, duzina trajanja odmora, korišcenje vremena za odmor, opasnost od zamora, ishrana u toku voznje i drugo
3. ???\tOdnosi humanosti i solidarnosti prema drugim ucesnicima u saobracaju, obaveze staranja o drugim licima u vozilu, posebno o deci.
-\todnos prema deci, starima i slepim osobama
-\todnos prema vozilima kojima upravljaju invalidna lica
-\tophodjenje prema drugim ucesnicima u saobracaju na nacin kojim se ne ugrozava njihov zivot, zdravlje i imovina
-\tznacaj tehnicke ispravnosti vozila i motora u zaštiti zivotne sredine od zagadjenja bukom i izduvnim gasovima
-\tcuvanje javnih površina - parkirališta, parkova, travnjaka, zasada i drugo, kao i opšte-društvenih dobara
-\tprimena nacela društvene samozaštite u saobracaju i obaveze vozaca da se staraju o vozilu, putu i objektima na putu.


XI nastavni dan

Odnosi humanosti i solidarnosti prema drugim ucesnicima u saobracaju (3 casa)

1. ???\tDuznosti u slucaju saobracajne nezgode
-\tobaveze neposrednih ucesnika u saobracajnoj nezgodi
-\tobelezavanje i obezbedjivanje mesta saobracajne nezgode
2. ???\tPrepoznavanje vrste i stepena povrede
-\tizvlacenje povredjenog iz vozila i prepoznavanje osnovnih zivotnih funkcija rada srca i disajnih organa, zaustavljanje krvarenja, vrste, nacina i sredstva
3. ???\tOzivljavanje, veštacko disanje - masaza srca
-\tpolozaj povredjenog prilikom transporta, sprecavanje zapadanja jezika, vrste polozaja
-\timobilizacija povredjenog, vrste, nacin i prirucna sredstva
-\tizbor sredstava za prevoz povredjenog lica
-\tznaci smrti


XII nastavni dan

Karakteristike odvijanja saobracaja na podrucju

1. ???\tUloga i saobracajni znacaj grada u saobracaju SCG, šireg regiona i sveta
-\tuslovi odvijanja saobracaja na podrucju grada
-\tputevi i ulice na podrucju
-\tmagistralni, regionalni, lokalni
-\tglavni ulicni magistralni i transferzalni pravci
-\tstanje i karakteristike puteva i ulica u gradu
-\tglavni saobracajni tokovi u gradu
2. ???\tPešaci kao ucesnici u saobracaju
-\tkretanje pešaka, organizovanih pešackih kolona i biciklista
-\tregulisanje saobracaja u zonama škola, decijih vrtica i parkova
-\tnacin i sredstva saobracajnog vaspitanja dece
3. ???\tOrganizovanje mirujuceg saobracaja
-\tparkirališta, garaze, servisi
-\tuslovi i nacin parkiranja  i zaustavljanja
-\tproblemi i teškoce u mirujucem saobracaju

XIII nastavni dan

1. ???\tUslovi i pravci kretanja teretnog saobracaja
-\tsaobracaj u ''Plavoj zoni''
-\tsaobracaj auto-putem
-\tzabranjene ulice za teretni saobracaj
2. ???\tOrganizacija i uslovi odvijanja saobracaja za vreme velikih kulturnih, sportskih, privrednih, politickih manifestacija i priredbi (koncerti, utakmice, izlozbe, sajmovi, kongresi)


DODATNI NASTAVNI PLAN
OSPOSOBLJAVANJA VOZACA MOTORNIH VOZILA
IZ TEORETSKOG DELA ''C'', ''E'' i ''D'' KATEGORIJE

\tOsim programa koji vazi za ''A'' i ''B'' kategoriju i vizace traktora, za vozace ''C'', ''C'' i ''D'' kategorije utvršuje se širi, odnosno dodatni nastavni plan od 6 (šest) nastavnih jedinica rasporedjenih u 3 (tri) nastavna casa.

1. ???\ta) Dimenzije, ukupna tezina (masa) i osovinski pritisak motornih i prikljucnih vozila
b) Specificni uredjaji na teškim i prikljucnim motornim vozilima
2. ???\ta) Javni prevoz putnika i robe
b) Uslovi za prevoz lica autobusima i skupno prevoz lica teretnim motornim vozilom i prikljucnim vozilom koje vuce traktor
3. ???\ta) Trajanje upravljanja motornim vozilima
b) Prevoz opasnih materija.P L A N   R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA ''B'' KATEGORIJU (40 casova) I
''C'' KATEGORIJU (40 casova)
Oblik rada : Individualni

Nastavna metoda : Monološko - dijaloška, monološka, demonstraciona

Nastavna sredstva : Vozilo, šema stepena prenosa, šema ulice grada

Mesto izvodjenja nastave :  Odobrena površina (poligon), ulice i putevi


\t\tcasova

I\tPrakticna obuka u mestu i startovanje motora i  polazak prvim stepenom prenosa\t1

II\tPrakticna obuka u izvodjenju radnji vozilom na uredjenom prostoru\t6

III\tPrakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa slabijim intenzitetom saobracaja\t5
IV\tPrakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa jakim intenzitetom saobracaja\t18
V\tPrakticna obuka u upravljanju vozilom van naseljenog mesta\t3

VI\tPrakticna obuka u upravljanju vozilom nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti\t2

VII\tPrakticna obuka u upravljanju vozilom u zoni karakteristicnih raskrsnica i ulica\t3
VIII\tPrakticna obuka radnji vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica\t2
\t


UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:\t


40


OBUKA NA TRENAZERIMA

\tAko se po ovom programu za  pocetnu obuku koriste trenazeri plan se realizuje tako što se prakticna obuka na vozilu u mestu zamenjuje sa dva nastavna casa vezbe na trenazerima, a dva casa prakticne obuke na uredjenom poligonu ili drugom prostoru sa vozilom od ukupno 6 moto casova zamenjuje sa 4 casa vezbe na trenazeru.


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
''B'' i ''C'' KATEGORIJE


\tI Prakticna obuka u mestu i startovanje motora prvim stepenom prenosa

1. cas\t- Upoznavanje kandidata sa uredjajima i opremom na vozilu
T-1R1\t- Pravilno rukovanje uredjajima
\t- Startovanje motora, i polazak prvim stepenom prenosa


\tII Prakticna obuka u izvodjenju radnji vozilom na uredjenom prostoru

2. cas\t- Kontrola isprava potrebnih za voznju
T-2R1\t- Priprema vozila za voznju, kontrola funkcionisanja   propisanih uredjaja i obavezne opreme
\t- Nameštanje sigurnosnih pojaseva
\t- Startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa
\t
3. cas
T-2R2\t- Polazak iz mesta na ravnom delu uredjenog prostora sa promenom I i II stepena prenosa, i zaustavljanje vozila uz odrzavanje pravca kretanja u jednoj saobracajnoj traci
\t
4. cas
T-2R3\t- Promena stepena prenosa iz nizeg u viši stepen sa ubrzavanjem, usporavanjem i bezbednim zaustavljanjem vozilom uz odrzavanje pravca
\t- Voznja na ''pola kvacila''
\t
5. cas
T-2R4\t- Parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza na mestu odredjenom za parkiranje, voznjom unazad i unapred
\t- Voznja unapred sa promenom I i II stepena prenosa i bezbedno zaustavljanje
\t
6. cas
T-2R5\t- Voznja unazad uz odrzavanje pravca u odredjenoj duzini i bezbedno zaustavljanje
\t- Polukruzno okretanje vozila sa i bez manevrisanja
\t
7. cas
T-2R6\t- Polukruzno okretanje vozila na ogranicenom prostoru
- Polazak sa mesta na vecem uzduznom nagibuIII Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa slabijim intenzitetom saobracaja

8. cas
T-3R1\t- Ukljucivanje u saobracaj i iskljucivanje iz saobracaja uz upotrebu signalizacije, sa promenom I i II stepena prenosa
\t
9. cas
T-3R2\t- Odrzavanje pravca kretanja sredinom desne kolovozne trake i pravilno korišcenje ruku pri upravljanju
\t
10. cas
T-3R3\t- Odrzavanje pravca kretanja sa pomeranjem vozila u levo i u desno u jednoj saobracajnoj traci kolovoza
\t
11. cas
T-3R4\t- Skretanje u levo i u desno sa upotrebom signalizacije
- Prilagodjavanje brzine kretanja pri skretanju
\t
12. cas
T-3R5\t- Prestrojavanje i menjanje saobracajnih traka uz pravilnu upotrebu ogledala i signalizacijeIV Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa jakim intenzitetom saobracaja

13. cas
T-4R1\t- Prilagodjavanje brzine kretanja i saobracajne paznje na pešake, decu, starija i hendikepirana lica
\t
14. cas
T-4R2\t- Prilagodjavanje brzine kretanja sa poštovanjem ogranicenja brzine i promena sva cetiri stepena prenosa
\t
12. cas
T-4R3\t- Prestrojavanje, menjanje saobracajnih traka i skretanje u desno i u levo sa prilagodjavanjem brzine kretanja
\t
16. cas
T-4R4\t- Uvezbavanje pravila mimoilazenja u normalnim (uslovno) i u otezanim uslovima
\t- Odrzavanje bezbednog odstojanja, prilagodjavanje brzine kretanja u odnosu na  vozila ispre i iza sebe
\t
17. cas
T-4R5\t- Pravilan odnos prema šinskim vozilima, (uslovno), prema vozilima sa prvenstvom prolaza i vozilima pod pratnjom
\t- Pravilan odnos prema zaustavljenim i sporijim vozilima
\t
18. cas
T-4R6\t- Voznja i prolazak raskrsnicom regulisanom svetlosnim saobracajnim znakovima
\t- Voznja raskrsnicom regulisanom svetlosnim saobracajnim znakovima sa skretanjem u levo i u desno uz poštovanje prvenstva prolaza
\t
19. cas
T-4R7\t- Voznja putevima sa jednosmernim saobracajem i skretanjem u levo i u desno
\t
20. cas
T-4R8\t- Voznja u raskrsnici sa više saobracajnih traka sa skretanjem u levo i u desno
\t
21. cas
T-4R9\t- Voznja u regulisanoj i ne regulisanoj raskrsnici sa skretanjem u levo i u desno uz poštovanje prvenstva prolaza
\t
22. cas
T-4R10\t- Voznja na prelazu puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polu-branicima u nivou
\t- Voznja  na prelazu puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polu-branika u nivou
\t
23. cas
T-4R11\t- Uvezbavanje radnji parkiranja voznjom unapred i unazad uz levu i uz desnu ivicu kolovoza (izmedju vozila)
\t- Zaustavljanje na kolovozu i ukljucivanje u saobracaj
\t
24. cas
T-4R12\t- Voznja u kruznom toku saobracaja sa pravilnim ukljucivanjem odnosno iskljucivanjem
\t
25. cas
T-4R13\t- Voznja raskrsnicom pri nailasku na put sa prvenstvom prolaza (uslovno) koju reguliše ovlašceno lice
\t
26. cas
T-4R14\t- Voznja putevima sa vecim uzduznim nagibom uz promenu I, II i III stepena prenosa, sa zaustavljanjem i polaskom
\t
27. cas
T-4R15\t- Polukruzno okretanje sa i bez manevrisanja
- Polukruzno okretanje voznjom unazad sa korišcenjem desne i leve bocne ulice
\t
28. cas
T-4R16\t- Obilazenje i preticanje sa  promenom sva cetiri stepena prenosa
\t
29. cas
T-4R17\t- Prakticna primena svetlosnog i zvucnog upozorenja
\t
30. cas
T-4R18\t- Odnos prema vozilima kojim upravljaju hendikepirana lica


\tV Prakticna obuka u upravljanju vozilom van naseljenog mesta

31. cas
T-5R1\t- Voznja putevima sa intenzivnim saobracajem sa promenom sva cetiri stepena prenosa, pravilnim mimoilazenjem, drzanjem bezbednog odstojanja i rastojanja
\t
\t
32. cas
T-5R2\t- Obilazenje, preticanje i zaustavljanje kao i voznja na putu sa vecim uzduznim nagibom
\t
33. cas
T-5R3\t- Voznja na auto-putu i putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila


\tVI Prakticna obuka  u upravljanju vozilom nocu
ili u uslovima smanjene vidljivosti

34. cas
T-6R1\t- Voznja u naseljenom mestu nocu (uslovno) ili u slucaju smanjene vidljivosti, sa pravilnom upotrebom svetala za osvetljavanje vozila i osvetljavanje puta
\t
35. cas
T-6R2\t- Voznja van naseljenog mesta nocu (uslovno) ili u slucaju smanjene vidljivosti, sa pravilnom upotrebom velikih i oborenih svetala u uslovima mimoilazenja, preticanja, u susretu sa pešacima i zivotinjama i bliskom odstojanju


\tVII Prakticna obuka u upravljanju vozilom u zoni
karakteristicnih raskrsnica i ulica

36. cas
T-7R1\t- Prakticna obuka u zoni autobuske i zeleznicke stanice, pravci i nacin ukljucivanja na regionalne puteve, saobracajne petlje, voznje u ulicama sa tramvajskim saobracajem
\t
37. cas
T-7R2\t- Prakticna obuka u ulicama sa sinhronizovanim raskrsnicama (voznja ''zelenim talasom''), voznja u zoni decijih vrtica, škola, igrališta i parkova
\t
38.  cas
T-7R3\t- Prakticna obuka u zoni velikih raskrsnica
\tVIII Prakticna obuka u upravljanju vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica

39. cas
T-8R1\t- Promena saobracajne trake, prestrojavanje i skretanje u desno i u levo putevima sa  intenzivnim saobracajem regulisanim raskrsnicama u gradu
\t
40. cas
T-8R2\t- Prilagodjavanje brzine kretanja, drzanje bezbednog odstojanja sa obilazenjem i preticanjem, putevima sa intenzivnim saobracajem


P L A N   R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA ''B'' KATEGORIJU (20 casova)

ZA KANDIDATE KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''A'' KATEGORIJE ILI DOZVOLU ZA VOZACA TRAKTORA ILI POTVRDU O POZNAVANJU SAOBRACAJNIH PROPISA
Oblik rada : Individualni

Nastavna metoda : Monološko - dijaloška, monološka, demonstraciona

Nastavna sredstva : Vozilo, šema stepena prenosa, šema ulice grada

Mesto izvodjenja nastave :  Odobrena površina (poligon), ulice i putevi


\t\tcasova

I\tPrakticna obuka u mestu i startovanje motora i  polazak prvim stepenom prenosa\t1

II\tPrakticna obuka u izvodjenju radnji vozilom na uredjenom prostoru\t2

III\tPrakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa slabijim intenzitetom saobracaja\t2
IV\tPrakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa jakim intenzitetom saobracaja\t8
V\tPrakticna obuka u upravljanju vozilom van naseljenog mesta\t2

VI\tPrakticna obuka u upravljanju vozilom nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti\t2

VII\tPrakticna obuka u upravljanju vozilom u zoni karakteristicnih raskrsnica i ulica\t2
VIII\tPrakticna obuka radnji vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica\t1
\t


UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:\t


20


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
''B'' KATEGORIJE

KANDIDATA KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''A'' KATEGORIJE ILI DOZVOLU ZA VOZACA  TRAKTORA ILI POTVRDU O POZNAVANJU SAOBRACAJNIH PROPISA


\tI Prakticna obuka u mestu i startovanje motora prvim stepenom prenosa

1. cas\t- Upoznavanje kandidata sa uredjajima i opremom na vozilu
T-1R1\t- Pravilno rukovanje uredjajima
\t- Startovanje motora, i polazak prvim stepenom prenosa


\tII Prakticna obuka u izvodjenju radnji vozilom na uredjenom prostoru

2. cas
T-2R1\t- Polazak iz mesta sa promenom I i II stepena prenosa sa ubrzavanjem, usporavanjem i bezbednim zaustavljanjem
\t- Voznja unazad uz odrzavanje pravca i bezbedno zaustavljanje, polukruzno okretanje sa manevrisanjem na ogranicenom prostoru
\t
3. cas
T-2R2\t- Parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza na mestu odredjenom za parkiranje voznjom unazad i unapred
\t- Polazak iz mesta na vecem uzduznom nagibu


III Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa slabijim intenzitetom saobracaja

4. cas
T-3R1\t- Odrzavanje pravca kretanja sa promenom I, II i III stepena prenosa
\t- Skretanje u desnu i u levu stranu sa prilagodjavanjem brzine pri skretanju
\t
5. cas
T-3R2\t- Prestrojavanje i menjanje saobracajnih traka uz pravilno korišcenje ogledala i signalizacijeIV Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa jakim intenzitetom saobracaja

6. cas
T-4R1\t- Odrzavanje bezbednog odstojanja i prilagodjavanja brzine kretanja u odnosu na vozila ispred i iza sebe
\t- Odrzavanje bezbednog rastojanja prilikom mimoilazenja, obilazenja i preticanja
\t
\t
7.  cas
T-4R2\t- Prilagodjavanje brzine kretanja uz obracanje paznje na pešake, decu, starija i hendikepirana lica
\t
8. cas
T-4R3\t- Prilagodjavanje brzine kretanja sa poštovanjem ogranicenja brzine uz promenu sva cetiri stepena prenosa
\t
9. cas
T-4R4\t- Voznja raskrsnicom regulisanim svetlosnim saobracajnim znakovima sa skretanjem u desno i u levo uz poštovanje prvenstva prolaza
\t
10. cas
T-4R5\t- Voznja u regulisanoj i ne regulisanoj raskrsnici sa skretanjem u desno i u levo, poštovanje prvenstva prolaza, kao  i raskrsnica koje reguliše ovlašceno lice (uslovno)
\t
11. cas
T-4R6\t- Voznja putevima sa jednosmernim saobracajem sa skretanjem u levo i u desno
\t- Voznja u raskrsnici sa kruznim tokom saobracaja sa pravilnim ukljucivanjem i iskljucivanjem
\t
12. cas
T-4R7\t- Uvezbavanje radnji parkiranja vozila voznjom unazad i unapred uz desnu i uz levu ivicu kolovoza (izmedju vozila) paralelno u odnosu na kolovoz
\t
13. cas
T-4R8\t- Voznja putevima sa vecim uzduznim nagibom uz korišcenje I, II i III stepena prenosa sa pravilnim zaustavljanjem i polaskom
\t- Polukruzno okretanje sa i bez manevrisanja
\t- Polukruzno okretanje voznjom unazad sa korišcenjem desne i leve bocne ulice


\tV Prakticna obuka u upravljanju vozilom van naseljenog mesta

14. cas
T-5R1\t- Voznja putevima sa intenzivnim saobracajem sa primenom sva cetiri stepena prenosa uz pravilno mimoilazenje, obilazenje, drzanje bezbednog odstojanja, rastojanja i upotreba zvucnih i svetlosnih znakova upozorenja
\t
15. cas
T-5R2\t- Pravilno obilazenje, preticanje i zaustavljanje, voznja uz i niz veci uzduzni nagib sa zaustavljanjem i polaskom
\t- Voznja na putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila


\tVI Prakticna obuka  u upravljanju vozilom nocu
ili u uslovima smanjene vidljivosti

16. cas
T-6R1\t- Voznja u naselju nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom svetala za osvetljavanje vozila i osvetljavanje puta
\t
17. cas
T-6R2\t- Voznja van naseljenog mesta nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom velikih i oborenih svetala u uslovima mimoilazenja, preticanja, u susretu sa pešacima i zivotinjama i na bliskom odstojanju iza drugog vozila


\tVII Prakticna obuka u upravljanju vozilom u zoni
karakteristicnih raskrsnica i ulica

18. cas
T-7R1\t- Prakticna obuka u zoni autobuske i zeleznicke stanice, pravci i nacini ukljucivanja na regionalne i magistralne puteve, saobracajne petlje, voznja ulicama sa tramvajskim saobracajem i voznja u ulicama sa sinhronizovanim raskrsnicama
\t
19. cas
T-7R2\t- Prakticna obuka u zoni velikih prometnih rakrsnica


VIII Prakticna obuka u upravljanju vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica

20. cas
T-8R1\t- Promena saobracajne trake, prestrojavanje i skretanje
- Prilagodjavanje brzine kretanja uz poštovanje ogranicenja brzine
\t- Pravilno korišcenje i poštovanje prvenstva prolaza
\t- Startovanje motora, i polazak prvim stepenom prenosa


P L A N   R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA ''C'' KATEGORIJU (30 casova)

ZA KANDIDATE KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''A'' KATEGORIJE ILI DOZVOLU ZA VOZACA TRAKTORA ILI POTVRDU O POZNAVANJU SAOBRACAJNIH PROPISA
Oblik rada : Individualni

Nastavna metoda : Monološko - dijaloška, monološka, demonstraciona

Nastavna sredstva : Vozilo, šema stepena prenosa, šema ulice grada

Mesto izvodjenja nastave :  Odobrena površina (poligon), ulice i putevi


\t\tcasova

I\tVoznja na uredjenom poligonu ili drugoj uredjenoj površini\t6

II\tPrakticna obuka u naseljenom mestu\t15

III\tPrakticna obuka u zoni karakteristicnih saobracajnih mesta
\t2
IV\tPrakticna obuka van naseljenog mesta
\t2
V\tPrakticna obuka nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti\t2

VI\tPrakticna obuka radnji vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica\t3

\t


UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:\t


30


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
''C'' KATEGORIJE

KANDIDATA KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''A'' KATEGORIJE ILI DOZVOLU ZA VOZACA  TRAKTORA ILI POTVRDU O POZNAVANJU SAOBRACAJNIH PROPISA


\tI Voznja na uredjenom poligonu ili drugoj uredjenoj površini

1. cas
T-1R1\t- Priprema vozila za voznju, obaveze vozaca u toku priprema
\t- Kontrola ispravnosti i funkcionisanja propisanih uredjaja i opreme
\t- Isprave potrebne za voznju
\t- Startovanje motora i polazak  prvim stepenom prenosa
\t
2. cas
T-1R2\t- Izvodjenje radnji sa vozilom na poligonu ili drugom uredjenom prostoru
\t- Polazak sa mesta na ravnom putu II i III stepenom prenosa
\t
3. cas
T-1R3\t- Odrzavanje pravca kretanja sa promenom stepena prenosa iz nizeg u viši i iz višeg stepena u nizi
\t- Usporavanje i ubrzavanje
\t
4. cas
T-1R4\t- Zaustavljanje i parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza, na mestu odredjenom za parkiranje, i izmedju dva vozila voznjom unapred i unazad
\t
5. cas
T-1R5\t- Voznja unazad, odrzavanje pravca na odredjenoj duzini puta i ulazenje na bocni put skretanjem u desno
\t
6. cas
T-1R6\t- Polukruzno okretanje, bez i sa manevrisanjem na odredjenom prostoru, polazak na usponu sa upotrebom pomocne i radne kocnice


\tII Prakticna obuka u naseljenom mestu

7. cas
T-2R1\t- Ukljucivanje u saobracaj i iskljucivanje iz saobracaja uz promenu stepena prenosa
\t- Odrzavanje pravca kretanja sa pomeranjem vozila ulevo i udesno uz korišcenje bocnih ogledala
\t- Skretanje udesno i ulevo, menjanje saobracajnih traka uz korišcenje bocnih ogledala na saobracajnici sa malim intenzitetom saobracaja
\t
8. cas
T-2R2\t- Kretanje vozila po putu, strana kretanja
- Kretanje jednosmernim i dvosmernim putevima sa jednom ili više saobracajnih traka
\t
9. cas
T-2R3\t- Skretanje vozilom u raskrsnici i van raskrsnice
- Desno skretanje
\t- Kretanje u pravcu preko raskrsnice
\t- Levo skretanje
\t
10. cas
T-2R4\t- Okretanje vozila na raskrsnici voznjom unazad koristeci desnu bocnu ulicu
\t
11. cas
T-2R5\t- Voznja u regulisanoj i ne regulisanoj raskrsnici i uz poštovanje prvenstva prolaza
\t
12. cas
T-2R6\t- Voznja u raskrsnici sa saobracajnim znakovima uz poštovanje saobracajnih znakova
\t
13. cas
T-2R7\t- Voznja u raskrsnici sa svetlosnim saobracajnim znakovima (semaforizovana raskrsnica)
\t- Voznja u pravcu preko semaforizovane raskrsnice
\t- Prelaz preko raskrsnice kada su dodate dopunske strelice na semaforu
\t
14. cas
T-2R8\t- Voznja u raskrsnici sa intenzivnim saobracajem u kojoj saobracaj reguliše ovlašceno lice. Uocavanje i poštovanje znakova koje daj ovlašdjeno lice
\t
15. cas
T-2R9\t- Voznja u raskrsnici sa kruznim tokom saobracaja sa pravilnim ukljucivanjem i iskljucivanjem
\t
16. cas
T-2R10\t- Uvezbavanje pravila mimoilazenja, rastojanje izmedju vozila, mimoilazenje sa šinskim vozilima, mimoilazenje na putu nedovoljne širine
\t
17. cas
T-2R11\t- Voznja ulicama na kojima se pretezno odvija teretni saobracaj
\t
18. cas
T-2R12\t- Odnos prema vozilima pod pratnjom
- Odnos prema vozilima sa pravom prvenstva
\t- Odnos prema tramvajima i drugim šinskim vozilima
\t- Prelaz puta preko zeleznicke pruge u nivou
\t
19. cas
T-2R13\t- Pravilan odnos prema deci i hendikepiranim licima, pešacima, sporijim vozilima i zapreznim vozilima
\t- Upotreba zvucnih i svetlosnih znakova upozorenja
\t
20. cas
T-2R14\t- Pravila zaustavljanja i parkiranja (koso parkiranje na javnim parkiralištima)
\t- Pravila zaustavljanja i parkiranja radi utovara i istovara robe
\t
\t
21. cas
T-2R15\t- Odrzavanje bezbednog odstojanja izmedju vozila
- Prilagodjavanje brzine kretanja uslovima puta u naseljenom mestu


\tIII Prakticna obuka u zoni karakteristicnih saobracajnih mesta

22. cas
T-3R1
\t- Prakticna obuka u zoni autobuske i zeleznicke stanice, pravci i nacin ukljucivanja na regionalne i magistralne puteve, saobracajne petlje, voznja u ulicama sa tramvajskim saobracajem, voznja sa sinhronizovanim raskrsnicama
\t
23. cas
T-3R2\t- Prakticna obuka u zoni velikih raskrsnica sa intenzivnim saobracajem


\tIV Prakticna obuka van naseljenog mesta

24. cas
T-4R1\t- Savladjivanje puta sa vecim uzduznim nagibom
- Preticanje i obilazenje van naseljenog mesta
\t- Odstojanje izmedju vozila, voznja na putu sa intenzivnim zapreznim saobracajem
\t
25. cas
T-4R2\t- Brzina kretanja, podešavanje brzine uslovima puta, kao i prema teretu koji se prevozi
\t- Voznja na auto-putu i putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila
\t- Voznja pri vecoj brzini sa pravilnim mimoilazenjem i naizmenicnim propuštanjem


\tV Prakticna obuka nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti

26. cas
T-5R1\t- Voznja u naseljenom mestu nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti sa pravilnim izborom svetala za osvetljavanje puta sa intenzivnim saobracajem
\t
27. cas
T-5R2\t- Voznja nocu van naseljenog mesta ili u uslovima smanjene vidljivosti sa pravilnim izborom svetala za osvetljavanje puta
\t- Voznja u koloni
\t- Preticanje i obilazenje
\t- Mimoilazenje na delu puta koji je nedovoljne širine


VI Prakticna obuka radnji vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica

28. cas
T-6R1\t- Promena saobracajnih traka, prestrojavanje sa osmatranjem bocnih ogledala i iskljucivanje i ukljucivanje pokazivaca pravca
\t
29. cas
T-6R2\t- Prilagodjavanje brzine kretanja prema stanju puta i teretu koji se prevozi
\t- Obilazenje i preticanje
\t
30. cas
T-6R3\t- Pravilno korišcenje i poštovanje prvenstva prolaza na raskrsnici


P L A N   R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA ''C'' KATEGORIJU (10 casova)

ZA KANDIDATE KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''B'' KATEGORIJE
Oblik rada : Individualni

Nastavna metoda : Monološko - dijaloška, monološka, demonstraciona

Nastavna sredstva : Vozilo, šema stepena prenosa, šema ulice grada

Mesto izvodjenja nastave :  Odobrena površina (poligon), ulice i putevi


\t\tcasova

I\tVoznja na uredjenom poligonu ili drugoj uredjenoj površini\t2

II\tPrakticna obuka u naseljenom mestu\t5

III\tPrakticna obuka van naseljenog mesta
\t1
IV\tPrakticna obuka nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti\t2

\t


UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:\t


10


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
''C'' KATEGORIJE

KANDIDATA KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''B'' KATEGORIJE


\tI Voznja na uredjenom poligonu ili drugoj uredjenoj površini

1. cas
T-1R1\t- Priprema vozila za voznju
- Obaveze vozaca u toku pripreme
\t- Kontrola uredjaja i opreme
\t- Isprave potrebne za voznju
\t- Startovanje motora, i polazak drugim stepenom prenosa
\t
2. cas
T-1R2\t- Izvodjenje radnji sa vozilom na poligonu
- Polazak sa mesta na ravnom putu i na putu sa vecim uzduznim nagibom
\t- Promena stepena prenosa, ubrzavanje i usporavanje brzine kretanja
\t- Drzanje pravca kretanja vozila
\t- Zaustavljanje i parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza na mestu odredjenom za parkiranje ili izmedju dva vozila, voznja unapred i unazad
\t- Voznja unazad, odrzavanje pravca na odredjenoj duzini i ulazenje na bocni put skretanjem udesno
\t- Polukruzno okretanje bez manevrisanja i sa manevrisanjem na odredjenom prostoru


\tII Prakticna obuka u naseljenom mestu

3. cas
T-2R1\t- Postupak u skladu sa propisima o pravilima saobracaja i saobracajnih znakova za vreme voznje na putu u naseljenom mestu
\t- Ukljucivanje u saobracaj, izvodjenje pojedinih radnji sa vozilom u saobracaju, pomeranje vozila udesno i ulevo, menjanje saobracajnih traka
\t- Kretanje vozila na putu, strana kretanja, voznja jednosmernim i dvosmernim putevima sa jednom ili više saobracajnih traka
\t
4. cas
T-2R2\t- Skretanje vozilom u raskrsnici i van raskrsnice
- Okretanje vozila na raskrsnici voznjom unazad u bocnu ulicu
\t
5. cas
T-2R3\t- Prvenstvo prolaza i kretanje vozila preko raskrsnice s obzirom na raznolikost raskrsnica i nacina kako je na njima regulisan saobracaj
\t- Uocavanje i voznja prema saobracajnim znakovima i znacima koje daju ovlašcena lica
\t
6. cas
T-2R4\t- Mimoilazenje vozila i naizmenicno propuštanje
- Zaustavljanje i parkiranje
\t
7. cas
T-2R5\t- Ponašanje prema pešacima (na pešackom prelazu i van njega, organizovana kolona pešaka)
\t- Odnos prema tramvajima i drugim šinskim vozilima
\t- Odnos prema vozilima pod pratnjom i vozilima sa pravom prvenstva prolaza


\tIII Prakticna obuka van naseljenog mesta

8. cas
T-3R1\t- Brzina kretanja: prilagodjavanje brzine kretanja i ogranicenje brzine kretanja
\t- Preticanje i obilazenje
\t- Odstojanje izmedju vozila
\t- Saobracaj na auto-putu i putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila


\tIV Prakticna obuka nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti

9. cas
T-4R1\t- Voznja nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom svetala za osvetljavanje puta sa jakim intenzitetom saobracaja u naselju
\t
10. cas
T-4R2\t- Voznja van naseljenog mesta nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom velikih i oborenih svetala pri mimoilazenju, preticasu, na kratkom odstojanju iza drugog vozila i u susretu sa ostalim ucesnicima u saobracaju


NASTAVNI PLAN OBUKE VOZACA
''D'' KATEGORIJE

PRAKTICNI DEO FOND OD 5 m/cRed.
Izvodj.\tBr.
cas\t
Nastavna jedinica\tNastavno
sredstvo
T1\tR1\tUpoznavanje kandidata sa vozilom, upotreba opreme i signalnih uredjaja, isprave potrebne za voznju, stavljanje motora u rad, polazak i zaustavljanje uzobaveznu upotrebu ogledala\tAutobus
Poligon ili druga površina za pocetnu obuku
\t\t\t
\t\tOdrzavanje pravca kretanja, promena stepena prenosa, ubrzavanje i usporavanje, zaustavljanje i parkiranje voznjom unapred uz desnu i uz levu ivicu kolovoza\t
\t\t\t
T2\tR1\tVoznja unapred korišcenjem od prvog do cetvrtog stepena prenosa, upotreba opreme, polazak i zaustavljanje na kolovozu sa vecim uzduznim nagibom, kretanje na bocni put levo i desno\tAutobus
Poligon ili druga površina za pocetnu obuku
\t\t\t
\t\tVoznja unazad uz odrzavanje pravca i ulazenje na bocni put skretanjem udesno. Polukruzno okretanje sa i bez manevrisanja, zaustavljanje i parkiranje izmedju dva vozila voznjom unapred i unazad korišcenjem ogledala\t
\t\t\t
T3\tR1\tUkljucivanje u saobracaj, voznja ulicama sa slabijim intenzitetom saobracaja, postupak prema pešacima i drugim ucesnicima u saobracaju, odrzavanje odstojanja, prilagodjavanje brzine kretanja, strana kretanja, voznja na jednosmernim i dvosmernim putevima, skretanje iz jednosmerne u dvosmernu ulicu i obratno, promena saobracajnih traka uz obavezno korišcenje ogledala, skretanje vozila u raskrsnici, mimoilazenje i naizmenicno propuštanje vozila\tAutobus,
putevi i
gradske ulice
\t\t\t
\t\t\t
T4\tR1\tVoznja u naselju na ulicama koje imaju više saobracajnih traka u jednom smeru i veci intenzitet saobracaja, promena saobracajnih traka, obilazenje i preticanje i mimoilazenje.
Voznja u naselju na ulicama koje imaju više saobracajnih traka u jednom smeru i veci intenzitet saobracaja, promena saobracajnih traka, obilazenje i  preticanje i mimoilazenje\tAutobus,
putevi i
gradske ulice
\t\t\t
\t\tVoznja van naseljenog mesta, prilagodjavanje van gradske voznje gradskoj, i obratno
Odnos prema šinskim vozilima, prema vozilima sa pravom prvenstva i vozilima pod pratnjom\t
\t\t\t
T5\tR1\tVoznja i naseljenom mestu sa vecim intenzitetom saobracaja, povezivanje stecenih znanja i veština u jednu celinu i obnavljanje onih radnji koje je kandidat slabije savladao\tAutobus,
gradske uliceNAPOMENA:\t


Ako kandidat posle provedenih 5 nastavnih casova u prakticnoj obuci ne bude u potpunosti savladao predvidjeno gradivo, bice mu ponudjen dopunski program sa casovima onih tema koje nije  u potpunosti savladao


NASTAVNI PLAN OBUKE VOZACA
''E'' KATEGORIJE

PRAKTICNI DEO FOND OD 3 m/cRed.
Izvodj.\tBr.
cas\t
Nastavna jedinica\tNastavno
sredstvo
T1\tR1\tUpoznavanje kandidata  sa vozilom i prikljucnim vozilom, upotreba opreme i signalnih uredjaja, isprave potrebne za voznju, stavljanje motora u rad, polazak i zaustavljanje uz obaveznu upotrebu ogledala.
Odrzavanje pravca kretanja, promena stepena prenosa, ubrzavanje i usporavanje, zaustavljanje i parkiranje vozila unapred uz desnu i uz levu ivicu kolovoza\tKamion sa prikolicom, poligon ili druga površina za pocetnu obuku
\t\t\t
T2\tR1\tVoznja unapred korišcenjem prvog stepena prenosa, polazak i zaustavljanje na kolovozu sa vecim uzduznim nagibom, skretanje na bocni put levo i desno
Voznja unazad uz odrzavanje pravca, korišcenje bocnih ogledala i ulazenje na bocni put skretanjem desno
Polukruzno okretanje sa i bez manevrisanja, zaustavljanje i parkiranje izmedju dva vozila voznjom unapred i unazad korišcenjem bocnih ogledala\tKamion sa prikolicom, poligon ili druga površina za pocetnu obuku
\t\t\t
T3\tR1\tUkljucivanje u saobracaj, voznja ulicama sa više saobracajnih traka, postupak prema pešacima i drugim ucesnicima u saobracaju, odrzavanje odstojanja, prilagodjavanje brzine kretanja, strana kretanja, voznja u jednosmernim i dvosmernim ulicama, skretanje iz jednosmerne u dvosmernu ulicu i obratno, promena saobracajnih traka uz obavezno korišcenje ogledala, skretanje vozila u raskrsnici, mimoilazenje i naizmenicno propuštanje vozila, obilazenje i preticanje
Voznja van naseljenog mesta, prilagodjavanje van gradske voznje gradskoj i obratno\tKamion sa prikolicom, gradske ulice i putevi
\t\t\t
NAPOMENA:\tAko kandidat po završetku ovog programa ne pokaze zadovoljavajucu osposobljenost, bice mu ponudjen dopunski program sa onim nastavnim jedinicama koje nije savladao u dovoljnoj meri


P L A N   R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA VOZACE TRAKTORA

\t\tcasova

I\tPrakticna obuka na mestu i startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa
\t1

II\tPrakticna obuka u izvodjenju radnji traktora na uredjenom prostoru
\t5

III\tPrakticna obuka u upravljanju traktorom na putu sa slabijim intenzitetom saobracaja
\t5
IV\tPrakticna obuka u upravljanju traktorom na putevima sa jacim intenzitetom saobracaja
\t5
V\tPrakticna obuka u upravljanju traktorom van naseljenog mesta\t2

VI\tPrakticna obuka u upravljanju traktorom nocu ili u slucajevima smanjene vidljivosti\t2

\t


UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:\t


20


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA
VOZACE TRAKTORAI Prakticna obuka na mestu i startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa

1. cas
T-1R1\t- Priprema vozila za voznju
- Obaveze vozaca u toku pripreme
\t- Kontrola ispravnosti i funkcionisanje propisanih uredjaja
\t- Isprave potrebne za voznju
\t- startovanje motora i polazak I - im stepenom prenosa


II Prakticna obuka u izvodjenju radnji traktorom na uredjenom prostoru

2. cas
T-2R1\t- Polazak sa mesta na ravnom prostoru i na putu sa uzduznim nagibom
\t
3. cas
T-2R2\t- Promena stepena prenosa, ubrzavanje i usporavanje brzine kretanja, drzanje pravca pri kretanju vozila
\t- Zaustavljanje i parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza
\t- Zaustavljanje i parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza na mestu odredjenom za parkiranje vozila, izmedju dva vozila voznjom unapred i unazad
\t
4. cas
T-2R3\t- Voznja unazad sa odrzavanjem pravca na odredjenoj duzini
- Voznja unazad sa odrzavanjem pravca na odredjenoj duzini i ulazenje na bocni put skretanjem udesno
\t
5. cas
T-2R4\t- Polukruzno okretanje
- Polukruzno okretanje bez manevrisanja i sa manevrisanjem na odredjenom prostoru


III Prakticna obuka u upravljanju traktorom na putu sa slabijim intenzitetom saobracaja

6. cas
T-3R1\t- Postupanje u skladu sa propisima o pravilima saobracaja i saobracajnim znakovima za vreme voznje na putu u naseljenom mestu i van naseljenog mesta (ukljucivanje u saobracaj, izvodjenje pojedinih radnji sa vozilom u saobracaju)
\t
7. cas
T-3R2\t- Pomeranje vozila ulevo i udesno, menjanje saobracajne trake i slicno
\t
8. cas
T-3R3\t- Kretanje vozila na putu, strana kretanja, voznja na jednosmernim i dvosmernim putevima sa jednom ili više saobracajnih traka
\t
9. cas
T-3R4\t- Brzina kretanja, prilagodjavanje brzine kretanja pri ulasku u oštru krivinu, na prelazu puta preko zeleznicke pruge, ispred raskrsnice i pri nailazenju na pešacki prelaz
\t
10. cas
T-3R5\t- Ponašanje prema pešacima (na pešackom prelazu i van njega) i prema koloni pešaka
\t- Odnos prema vozilima pod pratnjom i vozilima sa pravom prvenstva prolaza


IV Prakticna obuka u upravljanju traktorom na putevima sa jacim intenzitetom saobracaja

11. cas
T-4R1\t- Skretanje vozila u raskrsnici i van raskrsnice
\t
12. cas
T-4R2\t- Prvenstvo prolaza i uopšte kretanje vozila preko raskrsnice s obzirom na raznolikost i nacin kako je na njima regulisan saobracaj
\t
13. cas
T-4R3\t- Odnos prema tramvajima i drugim šinskim vozilima
\t
14. cas
T-4R4\t- Uocavanje i voznja prema saobracajnim znakovima i znacima koje daju ovlašcena lica
\t
15. cas
T-4R5\t- Mimoilazenje vozila i naizmenicno propuštanje vozila


V Prakticna obuka u upravljanju traktorom van naseljenog mesta

16. cas
T-5R1\t- Zaustavljanje i parkiranje van naseljenog mesta, upotreba zvucnih i svetlosnih znakova upozorenja
\t- Odstojanje izmedju vozila
\t
17. cas
T-5R2\t- Preticanje i obilazenje, utvrdjivanje uslova za preticanje sa leve i desne strane vozila
\t- Obaveza vozaca pre zapocinjanja preticanja za vreme i po završenom preticanjuVI Prakticna obuka u upravljanju traktorom nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti

18. cas
T-6R1\t- Upotreba svetla u saobracaju
- Svetla za osvetljavanje puta
\t
19. cas
T-6R2\t- Svetla za oznacavanje vozila
- Poznavanje i rukovanje uredjajima na traktoru
\t
20. cas
T-6R3\t- Upotreba zvucnih i svetlosnih znakova upozorenja
- Odstojanje izmedju vozila


P L A N   R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA ''A'' KATEGORIJU (10 casova)

Oblik rada : Individualni

Nastavna metoda : Monološko - dijaloška, monološka, demonstraciona

Nastavna sredstva : Motocikl, šema stepena prenosa, šema ulice grada

Mesto izvodjenja nastave :  Odobrena površina (poligon), ulice i putevi


\t\tcasova

I\tPrakticna obuka u mestu, startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa
\t1

II\tPrakticna obuka u izvodjenju radnji motociklom na uredjenom prostoru
\t6

III\tPrakticna obuka u upravljanju motociklom na putu sa slabijim intenzitetom saobracaja
\t5
IV\tPrakticna obuka u upravljanju motociklom na putu sa jacim intenzitetom saobracaja
\t18

V\tPrakticna obuka u upravljanju motociklom van naseljenog mesta
\t3
VI\tPrakticna obuka u upravljanju motociklom nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti
\t2
VII\tPrakticna obuka u upravljanju motociklom sa upoznavanjem najopasnijih mesta na lokalnom podrucju
\t5
\t


UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:\t


10


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
''A'' KATEGORIJE


I Prakticna obuka u mestu i startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa

1. cas
T-1R1\t- Upoznavanje kandidata sa uredjajima i opremom na motociklu
\t- Pravilno rukovanje uredjajima
\t- Startovanje motora i polazak I - im stepenom prenosa na odredjenom prostoru


II Prakticna obuka u izvodjenju radnji motociklom na uredjenom prostoru

2. cas
T-2R1\t- Kontrola isprava potrebnih za voznju
- Priprema motocikla za voznju, kontrola funkcionisanja propisanih uredjaja i opreme
\t- Startovanje motora i polazak I - im stepenom prenosa
\t
3. cas
T-2R2\t- Polazak iz mesta na ravnom delu uredjenog prostora sa promenom I i II stepena prenosa, zaustavljanje motocikla uz odrzavanje pravca kretanja u jednoj saobracajnoj traci
\t
4. cas
T-2R3\t- Promena stepena prenosa iz nizeg u viši stepen sa ubrzavanjem, usporavanjem i bezbednim zaustavljanjem motocikla uz odrzavanje pravca
\t- Voznja na ''pola kvacila''
\t
5. cas
T-2R4\t- Voznja unapred sa promenom I i II stepena prenosa i bezbedno zaustavljanje
\t
6. cas
T-2R5\t- Polukruzno okretanje motociklom
- Polukruzno okretanje na ogranicenom prostoru
\t
7. cas
T-2R6\t- Kretanje u pravcu osmice obelezene na kolovozu
- Polazak sa mesta na vecem uzduznom nagibu


III Prakticna obuka u upravljanju motociklom na putu sa slabijim intenzitetom saobracaja

8. cas
T-3R1\t- Ukljucivanje u saobracaj i iskljucivanje iz saobracaja uz upotrebu signalizacije, sa promenom I i II stepena prenosa
\t
9. cas
T-3R2\t- Odrzavanje pravca u voznji duz obelezene linije na kolovozu
\t
\t
10. cas
T-3R3\t- Odrzavanje pravca kretanja sa pomeranjem motocikla u levo i u desno u jednoj saobracajnoj traci kolovoza
\t
11. cas
T-3R4\t- Skretanje u levo i u desno sa upotrebom signalizacije
- Prilagodjavanje brzine kretanja pri skretanju
\t
12. cas
T-3R5\t- Prestrojavanje i menjanje saobracajnih traka uz upotrebu signalizacije (pruzanje ruke ako nema pokazivace pravca)


IV Prakticna obuka u upravljanju motociklom na putevima sa jacim intezitetom saobracaja

13. cas
T-4R1\t- Prilagodjavanje brzine kretanja u saobracaju i saobracajne paznje na pešake, decu starije i hendikepirana lica
\t
14. cas
T-4R2\t- Prilagodjavanje brzine kretanja sa poštovanjem ogranicenja brzine i primena cetiri stepena prenosa
\t
15. cas
T-4R3\t- Prestrojavanje, menjanje saobracajnih traka i skretanje u desno i u levo sa prilagodjavanjem brzine kretanja
\t
16. cas
T-4R4\t- Uvezbavanje pravila mimoilazenja u normalnim (uslovno) i otezanim uslovima
\t- Odrzavanje bezbednog odstojanja, prilagodjavanje brzine kretanja u odnosu na vozila ispred i iza sebe
\t
17. cas
T-4R5\t- Pravilan odnos prema šinskim vozilima (uslovno) prema vozilima sa prvenstvom prolaza i vozilima pod pratnjom
\t- Pravilan odnos prema zaustavljenim i sporijim vozilima
\t
18. cas
T-4R6\t- Voznja i prolazak raskrsnicom regulisanom svetlosnim saobracajnim znakovima
\t- Voznja raskrsnicom regulisanom svetlosnim saobracajnim znacima sa skretanjem u levo i u desno uz poštovanje prvenstva prolaza
\t
19. cas
T-4R7\t- Voznja putevima sa jednosmernim saobracajem i skretanje u levo i u desno
\t
20. cas
T-4R8\t- Voznja u raskrsnici sa više saobracajnih traka sa skretanjem u levo i u desno
\t
21. cas
T-4R9\t- Voznja u regulisanoj i ne regulisanoj raskrsnici sa skretanjem u levo i u desno uz poštovanje prvenstva prolaza
\t
22. cas
T-4R10\t- Voznja naprelazu puta preko zeleznicke pruge sa i bez branika ili polu-branika
\t
23. cas
T-4R11\t- Zaustavljanje na kolovozu i ukljucivanje u saobracaj
\t
24. cas
T-4R12\t- Voznja u raskrsnici sa kruznim tokom saobracaja  sa pravilnim ukljucivanjem, odnosno iskljucivanjem
\t
25. cas
T-4R13\t- Voznja raskrsnicom pri nailasku na put sa prvenstvom prolaza (uslovno) koju reguliše ovlašceno lice
\t
26. cas
T-4R14\t- Voznja putevima sa vecim uzduznim nagibom uz promenu I, II i III stepena prenosa, sa zaustavljanjem i polaskom
\t
27. cas
T-4R15\t- Polukruzno okretanje
\t
28. cas
T-4R16\t- Obilazenje i preticanje sa promenom sva cetiri stepena prenosa
\t
29. cas
T-4R17\t- Prakticna primena svetlosnog i zvucnog znaka upozorenja
\t
30. cas
T-4R18\t- Odnos prema vozilima kojim upravljaju hendikepirana lica


V Prakticna obuka u upravljanju motociklom van naseljenog mesta

31. cas
T-5R1\t- Voznja putevima sa intenzivnim saobracajem sa promenom sva cetiri stepena prenosa, pravilnim mimoilazenjem, drzanjem bezbednog odstojanja i rastojanja
\t
32. cas
T-5R2\t- Obilazenje, preticanje i zaustavljanje kao i voznja na putu sa vecim uzduznim nagibom
\t
33. cas
T-5R3\t- Voznja na putu sa više saobracajnih traka


VI Prakticna obuka u upravljanju motociklom nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti

34. cas
T-6R1\t- Voznja u naseljenom mestu nocu (uslovno) ili u slucaju smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom svetala za osvetljavanje motocikla i osvetljavanje puta
\t
35. cas
T-6R2\t- Voznja van naseljenog mesta nocu (uslovno) ili uslucaju smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom velikih svetala i oborenih svetala u uslovima mimoilazenja, preticanja, u susretu sa pešacima i zivotinjama i na bliskom odstojanju


VII Prakticna obuka u upravljanju motociklom sa upoznavanjem najopasnijih mesta na lokalnom podrucju

36. cas
T-7R1\t- Prakticna obuka u zoni autobuske i zeleznicke stanice, pravci i nacin ukljucivanja na regionalne puteve
\t
37. cas
T-7R2\t- Prakticna obuka u ulicama sa sinhronizovanim raskrsnicama
\t- Voznja u zoni decijih vrtica, škola, igrališta i parkova
\t
38. cas
T-7R3\t- Prakticna obuka u zoni velikih raskrsnica
\t
39. cas
T-7R4\t- Promena saobracajne trake, prestrojavanje i skretanje u desno i u levo putevima sa intenzivnim saobracajem regulisanim i ne regulisanim raskrsnicama u naseljenom mestu
\t
40. cas
T-7R5\t- Prilagodjavanje brzine kretanja uz poštovanje ogranicenja brzine drzanje bezbednog odstojanja sa obilazenjem i preticanjem putevima sa intenzivnim saobracajem.Bookmark and Share


view my stats
Back to content | Back to main menu