OBUKA VOZACA

Sve o voznji i vozackim ispitima
Search
Program i plan rada za obuku kandidata
Published by SP in Auto skola Peta Brzina • 30.10.2011 20:09:20
Plan i program osposobljavanja kandidata za vozace
METODOLOŠKO UPUTSTVO ZA PRIMENU PLANA

Plan i program osposobljavanja kandidata za vozace motornih vozila sacinjeni su na bazi Zakona o bezbednosti saobracaja na putevima i Pravilnika o nastavnom planu i programu Centra za obuku vozaca i evidencijama koje vode centri.

U njima su sadrzana dosadašnja pozitivna iskustva i saznanja u prakticnom vršenju delatnosti osposobljavanja vozaca, pa oni objektivno pretstavljaju novi kvalitet u ovoj oblasti. Njihovom doslednom realizacijom obezbedice se bolji rezultati u obuci.

Zbog jednostavnije primene i vece preglednosti Plan i program sacinjeni su u celini za sve kategorije vozaca.


Primena teoretskog dela nastavnog plana

Nastavni plan teoretskog dela obuke vozaca jednak je za ''A'' i ''B'' kategoriju i sadrzi 40 nastavnih casova.

Nastavni plan teoretskog dela za ''C'', ''E'' i ''D'' kategoriju, osim 40 nastavnih casova koji vaze za ''A'' i ''B'' kategoriju, sadrzi dodatni deo programa od 3 nastavna casa i ima ukupno 43 nastavna casa.

Kandidati koji poseduju vozacku dozvolu ''C'' kategorije, a koju su stekli po ovom programu, i osposobljavaju se i polazu vozacki ispit za ''E'' kategoriju nisu duzni da slušaju teoretsku nastavu iz dodatnog programa za ''C'', ''E'' i ''D'' kategoriju.

Kandidati koji poseduju vozacku dozvolu ''C'' i ''E'' kategorije koju su stekli po ovom programu, i osposobljavaju se za polaganje ispita za vozaca ''D'' kategorije, nisu obavezni da slušaju teoretsku nastavu iz dodatnog programa za ''C'', ''E'' i ''D'' kategoriju.


Realizacija prakticnog dela nastavnog plana

Nastavni plan prakticne obuke utvrdjen je za svaku kategoriju posebno, zavisno od stepena prethodne osposobljenosti, i kategorije za koju se vrši osposobljavanje.

Kod prakticne obuke za ''B'' i ''C'' kategoriju, po programu od 40 moto casova sa upotrebom trenazera, program se realizuje na taj nacin što se 2 casa vezbe na trenazeru zamenjuje za 1 moto cas pocetne obuke na vozilu u mestu, a sa 4 moto casa obuke na trenazeru za 2 moto casa pocetne obuke sa vozilom na poligonu.

Ostali deo plana realizuje se po datim nastavnim jedinicama.


NASTAVNI PLAN

Osposobljavanja vozaca motornih vozila ''A'', ''B'', ''C'', ''D'' i ''E''
kategorije i vozaca traktora


GLOBALAN PLAN REALIZACIJE TEORETSKOG DELA PROGRAMA
OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZACE ''A'' i ''B''
KATEGORIJE I VOZACA TRAKTORAcasova

1. Pravila saobracaja na putevima 15

2. Saobracajni znakovi i znaci koje daju ovlašcena lica 5

3. Osnovi funkcionisanja uredjaja na motornim vozilima od znacaja za bezbednost saobracaja na putu i ekonomicnost potrošnje goriva
2
4. Opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimanja radnji u saobracaju 2
5. Bezbedno ponašanje ucesnika u saobracaju 5

6. Aktuelni problemi bezbednosti saobracaja na podrucju grada 8

7. Odnosi humanosti i solidarnosti prema drugim ucesnicima u saobracaju 3UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:


40NASTAVNI PLAN

TEORETSKOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA VOZACE ''A'', ''B'' i ''C'' KATEGORIJE
I VOZACA TRAKTORA


Pravila saobracaja na putevima (15 casova)

I nastavni dan

1. ??? O putevima: Auto-put, medjunarodni put, magistralni put, regionalni put i lokalni put.
2. ??? Znacenje pojedinih izraza u propisima o bezbednosti saobracaja na putu
3. ??? Opšte odredbe o ponašanju ucesnika u saobrcaju na putu.

NS: Školska tabla, magnetna tabla, dijafilmovi, šeme.


II nastavni dan

1. ??? Radnja sa vozilom u saobracaju na putu
- utvrdjivanje uslova za bezbedno izvodjenje radnji
- ukljucivanje u saobracaj
- voznja unazad
- polukruzno okretanje
2. ??? Brzina kretanja, prilagodjavanje i ogranicenje brzine
- smanjivanje brzine koja pricinjavaju smetnje normalnom odvijanju saobracaja
- kontrola brzine kretanja, procene u razlicitim uslovima saobracaja

NS: Školska tabla, magnetna tabla, dijafilmovi, dijagrami i šeme.


III nastavni dan

1. ??? Opšte o saobracajnim zkanovima
- znacenje, izgled, namena, postavljanje i vrste saobracajnih znakova
- znakovi opasnosti, izgled i znacenje
2. ??? Znakovi obaveštenja, izgled i vrsta i znacenje
3. ??? Opšte o svetlosnim saobracajnim znakovima, oznakama na kolovozu, trotoaru i sl.

NS: Svetlosna tabla saobracajnih znakova, školska tabla i karta.


IV nastavni dan

1. ??? Svetlosni saobracajni znakovi, znacenje na raskrsnici i drugim mestima gde je saobracaj posebno regulisan
- postupanje po znacenju svetala na svetlosnom uredjaju
2. ??? Obelezavanje radova na putu
- obelezavanje prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou
- vrste i znacenja znakova koje daju ovlašcena lica ucesnicima u saobracaju

Opasnosti 1 cas

3. ??? Opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog izvodjenja radnji u saobracaju
- opasnost od neprilagodjene brzine, ometanje i ugrozavanje saobracaja
- opasnost od neprilagodjene brzine na raskrsnici
- opasnost od neprilagodjene brzine pri skretanju
- opasnost od nepravilne procene brzine pri preticanju

NS: Svetlosna tabla saobracajnih znakova, karta, svetlosni uredjaji obelezavanja radova na putu, prelazak puta preko zeleznicke pruge u nivou


V nastavni dan

1. ??? Pravila skretanja
- pravila mimoilazenja
- pravila naizmenicnog propuštanja vozila
2. ??? Pravila saobracaja na raskrsnici.
- opreznost
- podešavanje brzine
- prestrojavanje
3. ??? Pravila preticanja i obilazenja
- uslovi saobracaja u kojima je zabranjeno preticanje
- bezbednost izvodjenja preticanja, procena uslova za preticanje na raskrsnici, prelazu puta preko zeleznicke i tramvajske pruge u nivou
- postupanje vozaca pošto završi preticanje i obilazenje

NS: Školska tabla, dijafilmovi


VI nastavni dan

1. ??? Prvenstvo prolaza
- korišcenje prvenstva prolaza na raskrsnici
- pri skretanju ulevo
- u odnosu na vozila koja se krecu po šinama

2. ??? Prvenstvo prolaza na putu koji je oznacen kao put sa prvenstvom prolaza saobracajnim znakom, svetlosnim saobracajnim znakom i znacima koje daju ovlašcena lica
3. ??? Prvenstvo prolaza pri presecanju biciklisticke staze
- uvezbavanje situacija na raskrsnici

NS: Školska tabla, dijafilmovi, karta znakova


VII nastavni dan

1. ??? Pravila o kretanju pešaka i obaveze vozaca prema pešacima
- pravila o presecanju kolone pešaka
- upotreba svetlosnog i zvucnog znaka upozorenja
- pravila o upotrebi svetala u saobracaju
- odstojanje izmedju vozila
- vucenje vozila
2. ??? Pravila zaustavljanja i parkiranja vozila
- saobracaj radnih mašina, motokultivatora, bicikla, bicikla sa motorom i motocikla
- prevoz lica motornim i prikljucnim vozilom koje vuku traktori
- saobracaj traktora koji vuku zaprezno vozilo
3. ??? Saobracaj zapreznih vozila i gonjenje stoke po putu
- saobracaj na auto-putu i putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila
- saobracaj na prelazu puta preko zeleznicke pruge u nivou
- saobracaj u tunelu
- vozila pod pratnjom i sa prvenstvom prolaza
- prevoz lica i tereta
- oznacavanje, smeštaj tereta i putnika

NS: Školska tabla, dijafilmovi


VIII nastavni dan

1. ??? Opasnosti koje nastaju zbog nedovoljne veštine vozaca pri izvodjenju pojedinih radnji u saobracaju na putu.
- opasnost pri prestrojavanju
- opasnost kod odstojanja od drugih vozila
- opasnost pri zaustavljanju vozila
- opasnost od nepravilne upotrebe svetala u saobracaju
- opasnost od ometanja vozila koja imaju prvenstvo prolaza
2. ??? Voznja nocu, u uslovima smanjene vidljivosti i pod nepovoljnim vremenskim uslovima
3. ??? Osnovi funkcionisanja uredjaja na motornom vozilu od znacaja za bezbednost saobracaja na putu i ekonomicnost potrošnje goriva
- znacaj tehnicke ispravnosti vozila sa aspekta bezbednosti saobracaja
- registracija motornih i prikljucnih vozila

NS: Filmovi, presek automobila, šeme vozila i registarskih tablica


IX nastavni dan

1. ??? Uslovi i ispravnost uredjaja i sklopovi koji omogucavaju bezbednost upravljanja motornim vozilima
- uredjaji za zaustavljanje, uloga i funkcinisanje kod motornih i prikljucnih vozila
- uredjaj za zaustavljanje, oznacavanje i signalni uredjaji
- ostali uredjaji na motornim i prikljucnim vozilima
- oprema motornih i prikljucnih vozila


BEZBEDNO PONAŠANJE UCESNIKA U SAOBRACAJU
(5 casova)

2. ??? Znacaj psihofizicke sposobnosti za bezbedno upravljanje motornim i prikljucnim vozilima; znacaj psihickog ifizickog stanja pre i u toku voznje, faktori koji mogu izazavati poremecaj psihofizicke ravnoteze i kako treba reagovati u datoj situaciji.
- zdravstvena sposobnost za upravljanje motornim vozilom
- (akutna i hronicna oboljenja)
- upoznavanje sa Pravilnikom o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozaci motornih vozila
3. ??? Alkohol i bezbednost saobracaja, male doze alkohola, pozno dejstvo alkohola, uticaj na psihofizicke i motorne funkcije vozaca
- lekovi i droge i bezbednost saobracaja
- štetni uticaj pojedinih lekova na psihofizicku sposobnost za voznju, upoznavanje sa listom ''opasnih lekova'' za bezbednost saobracaja

X nastavni dan

1. ??? Zamor i bezbednost saobracaja, vrste i znaci zamora, duzina trajanja voznje, nacin korišcenja vremena
- uticaj covekove sredine na psihofizicke sposobnosti vozaca, odnosno voznju, meteorološke prilike i voznja, temperatura u kabini vozila, hladnoca, pregrejavanje, buka i vibracije, zagadjenost vazduha spolja i u kabini, pušenje
2. ??? Znacaj zamora, znaci zamora, vrste zamora, odmor, duzina trajanja odmora, korišcenje vremena za odmor, opasnost od zamora, ishrana u toku voznje i drugo
3. ??? Odnosi humanosti i solidarnosti prema drugim ucesnicima u saobracaju, obaveze staranja o drugim licima u vozilu, posebno o deci.
- odnos prema deci, starima i slepim osobama
- odnos prema vozilima kojima upravljaju invalidna lica
- ophodjenje prema drugim ucesnicima u saobracaju na nacin kojim se ne ugrozava njihov zivot, zdravlje i imovina
- znacaj tehnicke ispravnosti vozila i motora u zaštiti zivotne sredine od zagadjenja bukom i izduvnim gasovima
- cuvanje javnih površina - parkirališta, parkova, travnjaka, zasada i drugo, kao i opšte-društvenih dobara
- primena nacela društvene samozaštite u saobracaju i obaveze vozaca da se staraju o vozilu, putu i objektima na putu.


XI nastavni dan

Odnosi humanosti i solidarnosti prema drugim ucesnicima u saobracaju (3 casa)

1. ??? Duznosti u slucaju saobracajne nezgode
- obaveze neposrednih ucesnika u saobracajnoj nezgodi
- obelezavanje i obezbedjivanje mesta saobracajne nezgode
2. ??? Prepoznavanje vrste i stepena povrede
- izvlacenje povredjenog iz vozila i prepoznavanje osnovnih zivotnih funkcija rada srca i disajnih organa, zaustavljanje krvarenja, vrste, nacina i sredstva
3. ??? Ozivljavanje, veštacko disanje - masaza srca
- polozaj povredjenog prilikom transporta, sprecavanje zapadanja jezika, vrste polozaja
- imobilizacija povredjenog, vrste, nacin i prirucna sredstva
- izbor sredstava za prevoz povredjenog lica
- znaci smrti


XII nastavni dan

Karakteristike odvijanja saobracaja na podrucju

1. ??? Uloga i saobracajni znacaj grada u saobracaju SCG, šireg regiona i sveta
- uslovi odvijanja saobracaja na podrucju grada
- putevi i ulice na podrucju
- magistralni, regionalni, lokalni
- glavni ulicni magistralni i transferzalni pravci
- stanje i karakteristike puteva i ulica u gradu
- glavni saobracajni tokovi u gradu
2. ??? Pešaci kao ucesnici u saobracaju
- kretanje pešaka, organizovanih pešackih kolona i biciklista
- regulisanje saobracaja u zonama škola, decijih vrtica i parkova
- nacin i sredstva saobracajnog vaspitanja dece
3. ??? Organizovanje mirujuceg saobracaja
- parkirališta, garaze, servisi
- uslovi i nacin parkiranja i zaustavljanja
- problemi i teškoce u mirujucem saobracaju

XIII nastavni dan

1. ??? Uslovi i pravci kretanja teretnog saobracaja
- saobracaj u ''Plavoj zoni''
- saobracaj auto-putem
- zabranjene ulice za teretni saobracaj
2. ??? Organizacija i uslovi odvijanja saobracaja za vreme velikih kulturnih, sportskih, privrednih, politickih manifestacija i priredbi (koncerti, utakmice, izlozbe, sajmovi, kongresi)


DODATNI NASTAVNI PLAN
OSPOSOBLJAVANJA VOZACA MOTORNIH VOZILA
IZ TEORETSKOG DELA ''C'', ''E'' i ''D'' KATEGORIJE

Osim programa koji vazi za ''A'' i ''B'' kategoriju i vizace traktora, za vozace ''C'', ''C'' i ''D'' kategorije utvršuje se širi, odnosno dodatni nastavni plan od 6 (šest) nastavnih jedinica rasporedjenih u 3 (tri) nastavna casa.

1. ??? a) Dimenzije, ukupna tezina (masa) i osovinski pritisak motornih i prikljucnih vozila
b) Specificni uredjaji na teškim i prikljucnim motornim vozilima
2. ??? a) Javni prevoz putnika i robe
b) Uslovi za prevoz lica autobusima i skupno prevoz lica teretnim motornim vozilom i prikljucnim vozilom koje vuce traktor
3. ??? a) Trajanje upravljanja motornim vozilima
b) Prevoz opasnih materija.P L A N R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA ''B'' KATEGORIJU (40 casova) I
''C'' KATEGORIJU (40 casova)
Oblik rada : Individualni

Nastavna metoda : Monološko - dijaloška, monološka, demonstraciona

Nastavna sredstva : Vozilo, šema stepena prenosa, šema ulice grada

Mesto izvodjenja nastave : Odobrena površina (poligon), ulice i putevi


casova

I Prakticna obuka u mestu i startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa 1

II Prakticna obuka u izvodjenju radnji vozilom na uredjenom prostoru 6

III Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa slabijim intenzitetom saobracaja 5
IV Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa jakim intenzitetom saobracaja 18
V Prakticna obuka u upravljanju vozilom van naseljenog mesta 3

VI Prakticna obuka u upravljanju vozilom nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti 2

VII Prakticna obuka u upravljanju vozilom u zoni karakteristicnih raskrsnica i ulica 3
VIII Prakticna obuka radnji vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica 2UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:


40


OBUKA NA TRENAZERIMA

Ako se po ovom programu za pocetnu obuku koriste trenazeri plan se realizuje tako što se prakticna obuka na vozilu u mestu zamenjuje sa dva nastavna casa vezbe na trenazerima, a dva casa prakticne obuke na uredjenom poligonu ili drugom prostoru sa vozilom od ukupno 6 moto casova zamenjuje sa 4 casa vezbe na trenazeru.


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
''B'' i ''C'' KATEGORIJE


I Prakticna obuka u mestu i startovanje motora prvim stepenom prenosa

1. cas - Upoznavanje kandidata sa uredjajima i opremom na vozilu
T-1R1 - Pravilno rukovanje uredjajima
- Startovanje motora, i polazak prvim stepenom prenosa


II Prakticna obuka u izvodjenju radnji vozilom na uredjenom prostoru

2. cas - Kontrola isprava potrebnih za voznju
T-2R1 - Priprema vozila za voznju, kontrola funkcionisanja propisanih uredjaja i obavezne opreme
- Nameštanje sigurnosnih pojaseva
- Startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa

3. cas
T-2R2 - Polazak iz mesta na ravnom delu uredjenog prostora sa promenom I i II stepena prenosa, i zaustavljanje vozila uz odrzavanje pravca kretanja u jednoj saobracajnoj traci

4. cas
T-2R3 - Promena stepena prenosa iz nizeg u viši stepen sa ubrzavanjem, usporavanjem i bezbednim zaustavljanjem vozilom uz odrzavanje pravca
- Voznja na ''pola kvacila''

5. cas
T-2R4 - Parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza na mestu odredjenom za parkiranje, voznjom unazad i unapred
- Voznja unapred sa promenom I i II stepena prenosa i bezbedno zaustavljanje

6. cas
T-2R5 - Voznja unazad uz odrzavanje pravca u odredjenoj duzini i bezbedno zaustavljanje
- Polukruzno okretanje vozila sa i bez manevrisanja

7. cas
T-2R6 - Polukruzno okretanje vozila na ogranicenom prostoru
- Polazak sa mesta na vecem uzduznom nagibuIII Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa slabijim intenzitetom saobracaja

8. cas
T-3R1 - Ukljucivanje u saobracaj i iskljucivanje iz saobracaja uz upotrebu signalizacije, sa promenom I i II stepena prenosa

9. cas
T-3R2 - Odrzavanje pravca kretanja sredinom desne kolovozne trake i pravilno korišcenje ruku pri upravljanju

10. cas
T-3R3 - Odrzavanje pravca kretanja sa pomeranjem vozila u levo i u desno u jednoj saobracajnoj traci kolovoza

11. cas
T-3R4 - Skretanje u levo i u desno sa upotrebom signalizacije
- Prilagodjavanje brzine kretanja pri skretanju

12. cas
T-3R5 - Prestrojavanje i menjanje saobracajnih traka uz pravilnu upotrebu ogledala i signalizacijeIV Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa jakim intenzitetom saobracaja

13. cas
T-4R1 - Prilagodjavanje brzine kretanja i saobracajne paznje na pešake, decu, starija i hendikepirana lica

14. cas
T-4R2 - Prilagodjavanje brzine kretanja sa poštovanjem ogranicenja brzine i promena sva cetiri stepena prenosa

12. cas
T-4R3 - Prestrojavanje, menjanje saobracajnih traka i skretanje u desno i u levo sa prilagodjavanjem brzine kretanja

16. cas
T-4R4 - Uvezbavanje pravila mimoilazenja u normalnim (uslovno) i u otezanim uslovima
- Odrzavanje bezbednog odstojanja, prilagodjavanje brzine kretanja u odnosu na vozila ispre i iza sebe

17. cas
T-4R5 - Pravilan odnos prema šinskim vozilima, (uslovno), prema vozilima sa prvenstvom prolaza i vozilima pod pratnjom
- Pravilan odnos prema zaustavljenim i sporijim vozilima

18. cas
T-4R6 - Voznja i prolazak raskrsnicom regulisanom svetlosnim saobracajnim znakovima
- Voznja raskrsnicom regulisanom svetlosnim saobracajnim znakovima sa skretanjem u levo i u desno uz poštovanje prvenstva prolaza

19. cas
T-4R7 - Voznja putevima sa jednosmernim saobracajem i skretanjem u levo i u desno

20. cas
T-4R8 - Voznja u raskrsnici sa više saobracajnih traka sa skretanjem u levo i u desno

21. cas
T-4R9 - Voznja u regulisanoj i ne regulisanoj raskrsnici sa skretanjem u levo i u desno uz poštovanje prvenstva prolaza

22. cas
T-4R10 - Voznja na prelazu puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polu-branicima u nivou
- Voznja na prelazu puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polu-branika u nivou

23. cas
T-4R11 - Uvezbavanje radnji parkiranja voznjom unapred i unazad uz levu i uz desnu ivicu kolovoza (izmedju vozila)
- Zaustavljanje na kolovozu i ukljucivanje u saobracaj

24. cas
T-4R12 - Voznja u kruznom toku saobracaja sa pravilnim ukljucivanjem odnosno iskljucivanjem

25. cas
T-4R13 - Voznja raskrsnicom pri nailasku na put sa prvenstvom prolaza (uslovno) koju reguliše ovlašceno lice

26. cas
T-4R14 - Voznja putevima sa vecim uzduznim nagibom uz promenu I, II i III stepena prenosa, sa zaustavljanjem i polaskom

27. cas
T-4R15 - Polukruzno okretanje sa i bez manevrisanja
- Polukruzno okretanje voznjom unazad sa korišcenjem desne i leve bocne ulice

28. cas
T-4R16 - Obilazenje i preticanje sa promenom sva cetiri stepena prenosa

29. cas
T-4R17 - Prakticna primena svetlosnog i zvucnog upozorenja

30. cas
T-4R18 - Odnos prema vozilima kojim upravljaju hendikepirana lica


V Prakticna obuka u upravljanju vozilom van naseljenog mesta

31. cas
T-5R1 - Voznja putevima sa intenzivnim saobracajem sa promenom sva cetiri stepena prenosa, pravilnim mimoilazenjem, drzanjem bezbednog odstojanja i rastojanja


32. cas
T-5R2 - Obilazenje, preticanje i zaustavljanje kao i voznja na putu sa vecim uzduznim nagibom

33. cas
T-5R3 - Voznja na auto-putu i putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila


VI Prakticna obuka u upravljanju vozilom nocu
ili u uslovima smanjene vidljivosti

34. cas
T-6R1 - Voznja u naseljenom mestu nocu (uslovno) ili u slucaju smanjene vidljivosti, sa pravilnom upotrebom svetala za osvetljavanje vozila i osvetljavanje puta

35. cas
T-6R2 - Voznja van naseljenog mesta nocu (uslovno) ili u slucaju smanjene vidljivosti, sa pravilnom upotrebom velikih i oborenih svetala u uslovima mimoilazenja, preticanja, u susretu sa pešacima i zivotinjama i bliskom odstojanju


VII Prakticna obuka u upravljanju vozilom u zoni
karakteristicnih raskrsnica i ulica

36. cas
T-7R1 - Prakticna obuka u zoni autobuske i zeleznicke stanice, pravci i nacin ukljucivanja na regionalne puteve, saobracajne petlje, voznje u ulicama sa tramvajskim saobracajem

37. cas
T-7R2 - Prakticna obuka u ulicama sa sinhronizovanim raskrsnicama (voznja ''zelenim talasom''), voznja u zoni decijih vrtica, škola, igrališta i parkova

38. cas
T-7R3 - Prakticna obuka u zoni velikih raskrsnica
VIII Prakticna obuka u upravljanju vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica

39. cas
T-8R1 - Promena saobracajne trake, prestrojavanje i skretanje u desno i u levo putevima sa intenzivnim saobracajem regulisanim raskrsnicama u gradu

40. cas
T-8R2 - Prilagodjavanje brzine kretanja, drzanje bezbednog odstojanja sa obilazenjem i preticanjem, putevima sa intenzivnim saobracajem


P L A N R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA ''B'' KATEGORIJU (20 casova)

ZA KANDIDATE KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''A'' KATEGORIJE ILI DOZVOLU ZA VOZACA TRAKTORA ILI POTVRDU O POZNAVANJU SAOBRACAJNIH PROPISA
Oblik rada : Individualni

Nastavna metoda : Monološko - dijaloška, monološka, demonstraciona

Nastavna sredstva : Vozilo, šema stepena prenosa, šema ulice grada

Mesto izvodjenja nastave : Odobrena površina (poligon), ulice i putevi


casova

I Prakticna obuka u mestu i startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa 1

II Prakticna obuka u izvodjenju radnji vozilom na uredjenom prostoru 2

III Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa slabijim intenzitetom saobracaja 2
IV Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa jakim intenzitetom saobracaja 8
V Prakticna obuka u upravljanju vozilom van naseljenog mesta 2

VI Prakticna obuka u upravljanju vozilom nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti 2

VII Prakticna obuka u upravljanju vozilom u zoni karakteristicnih raskrsnica i ulica 2
VIII Prakticna obuka radnji vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica 1UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:


20


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
''B'' KATEGORIJE

KANDIDATA KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''A'' KATEGORIJE ILI DOZVOLU ZA VOZACA TRAKTORA ILI POTVRDU O POZNAVANJU SAOBRACAJNIH PROPISA


I Prakticna obuka u mestu i startovanje motora prvim stepenom prenosa

1. cas - Upoznavanje kandidata sa uredjajima i opremom na vozilu
T-1R1 - Pravilno rukovanje uredjajima
- Startovanje motora, i polazak prvim stepenom prenosa


II Prakticna obuka u izvodjenju radnji vozilom na uredjenom prostoru

2. cas
T-2R1 - Polazak iz mesta sa promenom I i II stepena prenosa sa ubrzavanjem, usporavanjem i bezbednim zaustavljanjem
- Voznja unazad uz odrzavanje pravca i bezbedno zaustavljanje, polukruzno okretanje sa manevrisanjem na ogranicenom prostoru

3. cas
T-2R2 - Parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza na mestu odredjenom za parkiranje voznjom unazad i unapred
- Polazak iz mesta na vecem uzduznom nagibu


III Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa slabijim intenzitetom saobracaja

4. cas
T-3R1 - Odrzavanje pravca kretanja sa promenom I, II i III stepena prenosa
- Skretanje u desnu i u levu stranu sa prilagodjavanjem brzine pri skretanju

5. cas
T-3R2 - Prestrojavanje i menjanje saobracajnih traka uz pravilno korišcenje ogledala i signalizacijeIV Prakticna obuka u upravljanju vozilom na putevima sa jakim intenzitetom saobracaja

6. cas
T-4R1 - Odrzavanje bezbednog odstojanja i prilagodjavanja brzine kretanja u odnosu na vozila ispred i iza sebe
- Odrzavanje bezbednog rastojanja prilikom mimoilazenja, obilazenja i preticanja


7. cas
T-4R2 - Prilagodjavanje brzine kretanja uz obracanje paznje na pešake, decu, starija i hendikepirana lica

8. cas
T-4R3 - Prilagodjavanje brzine kretanja sa poštovanjem ogranicenja brzine uz promenu sva cetiri stepena prenosa

9. cas
T-4R4 - Voznja raskrsnicom regulisanim svetlosnim saobracajnim znakovima sa skretanjem u desno i u levo uz poštovanje prvenstva prolaza

10. cas
T-4R5 - Voznja u regulisanoj i ne regulisanoj raskrsnici sa skretanjem u desno i u levo, poštovanje prvenstva prolaza, kao i raskrsnica koje reguliše ovlašceno lice (uslovno)

11. cas
T-4R6 - Voznja putevima sa jednosmernim saobracajem sa skretanjem u levo i u desno
- Voznja u raskrsnici sa kruznim tokom saobracaja sa pravilnim ukljucivanjem i iskljucivanjem

12. cas
T-4R7 - Uvezbavanje radnji parkiranja vozila voznjom unazad i unapred uz desnu i uz levu ivicu kolovoza (izmedju vozila) paralelno u odnosu na kolovoz

13. cas
T-4R8 - Voznja putevima sa vecim uzduznim nagibom uz korišcenje I, II i III stepena prenosa sa pravilnim zaustavljanjem i polaskom
- Polukruzno okretanje sa i bez manevrisanja
- Polukruzno okretanje voznjom unazad sa korišcenjem desne i leve bocne ulice


V Prakticna obuka u upravljanju vozilom van naseljenog mesta

14. cas
T-5R1 - Voznja putevima sa intenzivnim saobracajem sa primenom sva cetiri stepena prenosa uz pravilno mimoilazenje, obilazenje, drzanje bezbednog odstojanja, rastojanja i upotreba zvucnih i svetlosnih znakova upozorenja

15. cas
T-5R2 - Pravilno obilazenje, preticanje i zaustavljanje, voznja uz i niz veci uzduzni nagib sa zaustavljanjem i polaskom
- Voznja na putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila


VI Prakticna obuka u upravljanju vozilom nocu
ili u uslovima smanjene vidljivosti

16. cas
T-6R1 - Voznja u naselju nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom svetala za osvetljavanje vozila i osvetljavanje puta

17. cas
T-6R2 - Voznja van naseljenog mesta nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom velikih i oborenih svetala u uslovima mimoilazenja, preticanja, u susretu sa pešacima i zivotinjama i na bliskom odstojanju iza drugog vozila


VII Prakticna obuka u upravljanju vozilom u zoni
karakteristicnih raskrsnica i ulica

18. cas
T-7R1 - Prakticna obuka u zoni autobuske i zeleznicke stanice, pravci i nacini ukljucivanja na regionalne i magistralne puteve, saobracajne petlje, voznja ulicama sa tramvajskim saobracajem i voznja u ulicama sa sinhronizovanim raskrsnicama

19. cas
T-7R2 - Prakticna obuka u zoni velikih prometnih rakrsnica


VIII Prakticna obuka u upravljanju vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica

20. cas
T-8R1 - Promena saobracajne trake, prestrojavanje i skretanje
- Prilagodjavanje brzine kretanja uz poštovanje ogranicenja brzine
- Pravilno korišcenje i poštovanje prvenstva prolaza
- Startovanje motora, i polazak prvim stepenom prenosa


P L A N R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA ''C'' KATEGORIJU (30 casova)

ZA KANDIDATE KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''A'' KATEGORIJE ILI DOZVOLU ZA VOZACA TRAKTORA ILI POTVRDU O POZNAVANJU SAOBRACAJNIH PROPISA
Oblik rada : Individualni

Nastavna metoda : Monološko - dijaloška, monološka, demonstraciona

Nastavna sredstva : Vozilo, šema stepena prenosa, šema ulice grada

Mesto izvodjenja nastave : Odobrena površina (poligon), ulice i putevi


casova

I Voznja na uredjenom poligonu ili drugoj uredjenoj površini 6

II Prakticna obuka u naseljenom mestu 15

III Prakticna obuka u zoni karakteristicnih saobracajnih mesta
2
IV Prakticna obuka van naseljenog mesta
2
V Prakticna obuka nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti 2

VI Prakticna obuka radnji vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica 3
UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:


30


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
''C'' KATEGORIJE

KANDIDATA KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''A'' KATEGORIJE ILI DOZVOLU ZA VOZACA TRAKTORA ILI POTVRDU O POZNAVANJU SAOBRACAJNIH PROPISA


I Voznja na uredjenom poligonu ili drugoj uredjenoj površini

1. cas
T-1R1 - Priprema vozila za voznju, obaveze vozaca u toku priprema
- Kontrola ispravnosti i funkcionisanja propisanih uredjaja i opreme
- Isprave potrebne za voznju
- Startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa

2. cas
T-1R2 - Izvodjenje radnji sa vozilom na poligonu ili drugom uredjenom prostoru
- Polazak sa mesta na ravnom putu II i III stepenom prenosa

3. cas
T-1R3 - Odrzavanje pravca kretanja sa promenom stepena prenosa iz nizeg u viši i iz višeg stepena u nizi
- Usporavanje i ubrzavanje

4. cas
T-1R4 - Zaustavljanje i parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza, na mestu odredjenom za parkiranje, i izmedju dva vozila voznjom unapred i unazad

5. cas
T-1R5 - Voznja unazad, odrzavanje pravca na odredjenoj duzini puta i ulazenje na bocni put skretanjem u desno

6. cas
T-1R6 - Polukruzno okretanje, bez i sa manevrisanjem na odredjenom prostoru, polazak na usponu sa upotrebom pomocne i radne kocnice


II Prakticna obuka u naseljenom mestu

7. cas
T-2R1 - Ukljucivanje u saobracaj i iskljucivanje iz saobracaja uz promenu stepena prenosa
- Odrzavanje pravca kretanja sa pomeranjem vozila ulevo i udesno uz korišcenje bocnih ogledala
- Skretanje udesno i ulevo, menjanje saobracajnih traka uz korišcenje bocnih ogledala na saobracajnici sa malim intenzitetom saobracaja

8. cas
T-2R2 - Kretanje vozila po putu, strana kretanja
- Kretanje jednosmernim i dvosmernim putevima sa jednom ili više saobracajnih traka

9. cas
T-2R3 - Skretanje vozilom u raskrsnici i van raskrsnice
- Desno skretanje
- Kretanje u pravcu preko raskrsnice
- Levo skretanje

10. cas
T-2R4 - Okretanje vozila na raskrsnici voznjom unazad koristeci desnu bocnu ulicu

11. cas
T-2R5 - Voznja u regulisanoj i ne regulisanoj raskrsnici i uz poštovanje prvenstva prolaza

12. cas
T-2R6 - Voznja u raskrsnici sa saobracajnim znakovima uz poštovanje saobracajnih znakova

13. cas
T-2R7 - Voznja u raskrsnici sa svetlosnim saobracajnim znakovima (semaforizovana raskrsnica)
- Voznja u pravcu preko semaforizovane raskrsnice
- Prelaz preko raskrsnice kada su dodate dopunske strelice na semaforu

14. cas
T-2R8 - Voznja u raskrsnici sa intenzivnim saobracajem u kojoj saobracaj reguliše ovlašceno lice. Uocavanje i poštovanje znakova koje daj ovlašdjeno lice

15. cas
T-2R9 - Voznja u raskrsnici sa kruznim tokom saobracaja sa pravilnim ukljucivanjem i iskljucivanjem

16. cas
T-2R10 - Uvezbavanje pravila mimoilazenja, rastojanje izmedju vozila, mimoilazenje sa šinskim vozilima, mimoilazenje na putu nedovoljne širine

17. cas
T-2R11 - Voznja ulicama na kojima se pretezno odvija teretni saobracaj

18. cas
T-2R12 - Odnos prema vozilima pod pratnjom
- Odnos prema vozilima sa pravom prvenstva
- Odnos prema tramvajima i drugim šinskim vozilima
- Prelaz puta preko zeleznicke pruge u nivou

19. cas
T-2R13 - Pravilan odnos prema deci i hendikepiranim licima, pešacima, sporijim vozilima i zapreznim vozilima
- Upotreba zvucnih i svetlosnih znakova upozorenja

20. cas
T-2R14 - Pravila zaustavljanja i parkiranja (koso parkiranje na javnim parkiralištima)
- Pravila zaustavljanja i parkiranja radi utovara i istovara robe


21. cas
T-2R15 - Odrzavanje bezbednog odstojanja izmedju vozila
- Prilagodjavanje brzine kretanja uslovima puta u naseljenom mestu


III Prakticna obuka u zoni karakteristicnih saobracajnih mesta

22. cas
T-3R1
- Prakticna obuka u zoni autobuske i zeleznicke stanice, pravci i nacin ukljucivanja na regionalne i magistralne puteve, saobracajne petlje, voznja u ulicama sa tramvajskim saobracajem, voznja sa sinhronizovanim raskrsnicama

23. cas
T-3R2 - Prakticna obuka u zoni velikih raskrsnica sa intenzivnim saobracajem


IV Prakticna obuka van naseljenog mesta

24. cas
T-4R1 - Savladjivanje puta sa vecim uzduznim nagibom
- Preticanje i obilazenje van naseljenog mesta
- Odstojanje izmedju vozila, voznja na putu sa intenzivnim zapreznim saobracajem

25. cas
T-4R2 - Brzina kretanja, podešavanje brzine uslovima puta, kao i prema teretu koji se prevozi
- Voznja na auto-putu i putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila
- Voznja pri vecoj brzini sa pravilnim mimoilazenjem i naizmenicnim propuštanjem


V Prakticna obuka nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti

26. cas
T-5R1 - Voznja u naseljenom mestu nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti sa pravilnim izborom svetala za osvetljavanje puta sa intenzivnim saobracajem

27. cas
T-5R2 - Voznja nocu van naseljenog mesta ili u uslovima smanjene vidljivosti sa pravilnim izborom svetala za osvetljavanje puta
- Voznja u koloni
- Preticanje i obilazenje
- Mimoilazenje na delu puta koji je nedovoljne širine


VI Prakticna obuka radnji vozilom cije nepravilno i nepropisno izvodjenje moze da dovede do najtezih posledica

28. cas
T-6R1 - Promena saobracajnih traka, prestrojavanje sa osmatranjem bocnih ogledala i iskljucivanje i ukljucivanje pokazivaca pravca

29. cas
T-6R2 - Prilagodjavanje brzine kretanja prema stanju puta i teretu koji se prevozi
- Obilazenje i preticanje

30. cas
T-6R3 - Pravilno korišcenje i poštovanje prvenstva prolaza na raskrsnici


P L A N R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA ''C'' KATEGORIJU (10 casova)

ZA KANDIDATE KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''B'' KATEGORIJE
Oblik rada : Individualni

Nastavna metoda : Monološko - dijaloška, monološka, demonstraciona

Nastavna sredstva : Vozilo, šema stepena prenosa, šema ulice grada

Mesto izvodjenja nastave : Odobrena površina (poligon), ulice i putevi


casova

I Voznja na uredjenom poligonu ili drugoj uredjenoj površini 2

II Prakticna obuka u naseljenom mestu 5

III Prakticna obuka van naseljenog mesta
1
IV Prakticna obuka nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti 2
UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:


10


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
''C'' KATEGORIJE

KANDIDATA KOJI POSEDUJU VOZACKU DOZVOLU ''B'' KATEGORIJE


I Voznja na uredjenom poligonu ili drugoj uredjenoj površini

1. cas
T-1R1 - Priprema vozila za voznju
- Obaveze vozaca u toku pripreme
- Kontrola uredjaja i opreme
- Isprave potrebne za voznju
- Startovanje motora, i polazak drugim stepenom prenosa

2. cas
T-1R2 - Izvodjenje radnji sa vozilom na poligonu
- Polazak sa mesta na ravnom putu i na putu sa vecim uzduznim nagibom
- Promena stepena prenosa, ubrzavanje i usporavanje brzine kretanja
- Drzanje pravca kretanja vozila
- Zaustavljanje i parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza na mestu odredjenom za parkiranje ili izmedju dva vozila, voznja unapred i unazad
- Voznja unazad, odrzavanje pravca na odredjenoj duzini i ulazenje na bocni put skretanjem udesno
- Polukruzno okretanje bez manevrisanja i sa manevrisanjem na odredjenom prostoru


II Prakticna obuka u naseljenom mestu

3. cas
T-2R1 - Postupak u skladu sa propisima o pravilima saobracaja i saobracajnih znakova za vreme voznje na putu u naseljenom mestu
- Ukljucivanje u saobracaj, izvodjenje pojedinih radnji sa vozilom u saobracaju, pomeranje vozila udesno i ulevo, menjanje saobracajnih traka
- Kretanje vozila na putu, strana kretanja, voznja jednosmernim i dvosmernim putevima sa jednom ili više saobracajnih traka

4. cas
T-2R2 - Skretanje vozilom u raskrsnici i van raskrsnice
- Okretanje vozila na raskrsnici voznjom unazad u bocnu ulicu

5. cas
T-2R3 - Prvenstvo prolaza i kretanje vozila preko raskrsnice s obzirom na raznolikost raskrsnica i nacina kako je na njima regulisan saobracaj
- Uocavanje i voznja prema saobracajnim znakovima i znacima koje daju ovlašcena lica

6. cas
T-2R4 - Mimoilazenje vozila i naizmenicno propuštanje
- Zaustavljanje i parkiranje

7. cas
T-2R5 - Ponašanje prema pešacima (na pešackom prelazu i van njega, organizovana kolona pešaka)
- Odnos prema tramvajima i drugim šinskim vozilima
- Odnos prema vozilima pod pratnjom i vozilima sa pravom prvenstva prolaza


III Prakticna obuka van naseljenog mesta

8. cas
T-3R1 - Brzina kretanja: prilagodjavanje brzine kretanja i ogranicenje brzine kretanja
- Preticanje i obilazenje
- Odstojanje izmedju vozila
- Saobracaj na auto-putu i putu rezervisanom za saobracaj motornih vozila


IV Prakticna obuka nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti

9. cas
T-4R1 - Voznja nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom svetala za osvetljavanje puta sa jakim intenzitetom saobracaja u naselju

10. cas
T-4R2 - Voznja van naseljenog mesta nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom velikih i oborenih svetala pri mimoilazenju, preticasu, na kratkom odstojanju iza drugog vozila i u susretu sa ostalim ucesnicima u saobracaju


NASTAVNI PLAN OBUKE VOZACA
''D'' KATEGORIJE

PRAKTICNI DEO FOND OD 5 m/cRed.
Izvodj. Br.
cas
Nastavna jedinica Nastavno
sredstvo
T1 R1 Upoznavanje kandidata sa vozilom, upotreba opreme i signalnih uredjaja, isprave potrebne za voznju, stavljanje motora u rad, polazak i zaustavljanje uzobaveznu upotrebu ogledala Autobus
Poligon ili druga površina za pocetnu obuku

Odrzavanje pravca kretanja, promena stepena prenosa, ubrzavanje i usporavanje, zaustavljanje i parkiranje voznjom unapred uz desnu i uz levu ivicu kolovoza

T2 R1 Voznja unapred korišcenjem od prvog do cetvrtog stepena prenosa, upotreba opreme, polazak i zaustavljanje na kolovozu sa vecim uzduznim nagibom, kretanje na bocni put levo i desno Autobus
Poligon ili druga površina za pocetnu obuku

Voznja unazad uz odrzavanje pravca i ulazenje na bocni put skretanjem udesno. Polukruzno okretanje sa i bez manevrisanja, zaustavljanje i parkiranje izmedju dva vozila voznjom unapred i unazad korišcenjem ogledala

T3 R1 Ukljucivanje u saobracaj, voznja ulicama sa slabijim intenzitetom saobracaja, postupak prema pešacima i drugim ucesnicima u saobracaju, odrzavanje odstojanja, prilagodjavanje brzine kretanja, strana kretanja, voznja na jednosmernim i dvosmernim putevima, skretanje iz jednosmerne u dvosmernu ulicu i obratno, promena saobracajnih traka uz obavezno korišcenje ogledala, skretanje vozila u raskrsnici, mimoilazenje i naizmenicno propuštanje vozila Autobus,
putevi i
gradske ulice


T4 R1 Voznja u naselju na ulicama koje imaju više saobracajnih traka u jednom smeru i veci intenzitet saobracaja, promena saobracajnih traka, obilazenje i preticanje i mimoilazenje.
Voznja u naselju na ulicama koje imaju više saobracajnih traka u jednom smeru i veci intenzitet saobracaja, promena saobracajnih traka, obilazenje i preticanje i mimoilazenje Autobus,
putevi i
gradske ulice

Voznja van naseljenog mesta, prilagodjavanje van gradske voznje gradskoj, i obratno
Odnos prema šinskim vozilima, prema vozilima sa pravom prvenstva i vozilima pod pratnjom

T5 R1 Voznja i naseljenom mestu sa vecim intenzitetom saobracaja, povezivanje stecenih znanja i veština u jednu celinu i obnavljanje onih radnji koje je kandidat slabije savladao Autobus,
gradske uliceNAPOMENA:


Ako kandidat posle provedenih 5 nastavnih casova u prakticnoj obuci ne bude u potpunosti savladao predvidjeno gradivo, bice mu ponudjen dopunski program sa casovima onih tema koje nije u potpunosti savladao


NASTAVNI PLAN OBUKE VOZACA
''E'' KATEGORIJE

PRAKTICNI DEO FOND OD 3 m/cRed.
Izvodj. Br.
cas
Nastavna jedinica Nastavno
sredstvo
T1 R1 Upoznavanje kandidata sa vozilom i prikljucnim vozilom, upotreba opreme i signalnih uredjaja, isprave potrebne za voznju, stavljanje motora u rad, polazak i zaustavljanje uz obaveznu upotrebu ogledala.
Odrzavanje pravca kretanja, promena stepena prenosa, ubrzavanje i usporavanje, zaustavljanje i parkiranje vozila unapred uz desnu i uz levu ivicu kolovoza Kamion sa prikolicom, poligon ili druga površina za pocetnu obuku

T2 R1 Voznja unapred korišcenjem prvog stepena prenosa, polazak i zaustavljanje na kolovozu sa vecim uzduznim nagibom, skretanje na bocni put levo i desno
Voznja unazad uz odrzavanje pravca, korišcenje bocnih ogledala i ulazenje na bocni put skretanjem desno
Polukruzno okretanje sa i bez manevrisanja, zaustavljanje i parkiranje izmedju dva vozila voznjom unapred i unazad korišcenjem bocnih ogledala Kamion sa prikolicom, poligon ili druga površina za pocetnu obuku

T3 R1 Ukljucivanje u saobracaj, voznja ulicama sa više saobracajnih traka, postupak prema pešacima i drugim ucesnicima u saobracaju, odrzavanje odstojanja, prilagodjavanje brzine kretanja, strana kretanja, voznja u jednosmernim i dvosmernim ulicama, skretanje iz jednosmerne u dvosmernu ulicu i obratno, promena saobracajnih traka uz obavezno korišcenje ogledala, skretanje vozila u raskrsnici, mimoilazenje i naizmenicno propuštanje vozila, obilazenje i preticanje
Voznja van naseljenog mesta, prilagodjavanje van gradske voznje gradskoj i obratno Kamion sa prikolicom, gradske ulice i putevi

NAPOMENA: Ako kandidat po završetku ovog programa ne pokaze zadovoljavajucu osposobljenost, bice mu ponudjen dopunski program sa onim nastavnim jedinicama koje nije savladao u dovoljnoj meri


P L A N R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA VOZACE TRAKTORA

casova

I Prakticna obuka na mestu i startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa
1

II Prakticna obuka u izvodjenju radnji traktora na uredjenom prostoru
5

III Prakticna obuka u upravljanju traktorom na putu sa slabijim intenzitetom saobracaja
5
IV Prakticna obuka u upravljanju traktorom na putevima sa jacim intenzitetom saobracaja
5
V Prakticna obuka u upravljanju traktorom van naseljenog mesta 2

VI Prakticna obuka u upravljanju traktorom nocu ili u slucajevima smanjene vidljivosti 2
UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:


20


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA
VOZACE TRAKTORAI Prakticna obuka na mestu i startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa

1. cas
T-1R1 - Priprema vozila za voznju
- Obaveze vozaca u toku pripreme
- Kontrola ispravnosti i funkcionisanje propisanih uredjaja
- Isprave potrebne za voznju
- startovanje motora i polazak I - im stepenom prenosa


II Prakticna obuka u izvodjenju radnji traktorom na uredjenom prostoru

2. cas
T-2R1 - Polazak sa mesta na ravnom prostoru i na putu sa uzduznim nagibom

3. cas
T-2R2 - Promena stepena prenosa, ubrzavanje i usporavanje brzine kretanja, drzanje pravca pri kretanju vozila
- Zaustavljanje i parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza
- Zaustavljanje i parkiranje vozila uz desnu i uz levu ivicu kolovoza na mestu odredjenom za parkiranje vozila, izmedju dva vozila voznjom unapred i unazad

4. cas
T-2R3 - Voznja unazad sa odrzavanjem pravca na odredjenoj duzini
- Voznja unazad sa odrzavanjem pravca na odredjenoj duzini i ulazenje na bocni put skretanjem udesno

5. cas
T-2R4 - Polukruzno okretanje
- Polukruzno okretanje bez manevrisanja i sa manevrisanjem na odredjenom prostoru


III Prakticna obuka u upravljanju traktorom na putu sa slabijim intenzitetom saobracaja

6. cas
T-3R1 - Postupanje u skladu sa propisima o pravilima saobracaja i saobracajnim znakovima za vreme voznje na putu u naseljenom mestu i van naseljenog mesta (ukljucivanje u saobracaj, izvodjenje pojedinih radnji sa vozilom u saobracaju)

7. cas
T-3R2 - Pomeranje vozila ulevo i udesno, menjanje saobracajne trake i slicno

8. cas
T-3R3 - Kretanje vozila na putu, strana kretanja, voznja na jednosmernim i dvosmernim putevima sa jednom ili više saobracajnih traka

9. cas
T-3R4 - Brzina kretanja, prilagodjavanje brzine kretanja pri ulasku u oštru krivinu, na prelazu puta preko zeleznicke pruge, ispred raskrsnice i pri nailazenju na pešacki prelaz

10. cas
T-3R5 - Ponašanje prema pešacima (na pešackom prelazu i van njega) i prema koloni pešaka
- Odnos prema vozilima pod pratnjom i vozilima sa pravom prvenstva prolaza


IV Prakticna obuka u upravljanju traktorom na putevima sa jacim intenzitetom saobracaja

11. cas
T-4R1 - Skretanje vozila u raskrsnici i van raskrsnice

12. cas
T-4R2 - Prvenstvo prolaza i uopšte kretanje vozila preko raskrsnice s obzirom na raznolikost i nacin kako je na njima regulisan saobracaj

13. cas
T-4R3 - Odnos prema tramvajima i drugim šinskim vozilima

14. cas
T-4R4 - Uocavanje i voznja prema saobracajnim znakovima i znacima koje daju ovlašcena lica

15. cas
T-4R5 - Mimoilazenje vozila i naizmenicno propuštanje vozila


V Prakticna obuka u upravljanju traktorom van naseljenog mesta

16. cas
T-5R1 - Zaustavljanje i parkiranje van naseljenog mesta, upotreba zvucnih i svetlosnih znakova upozorenja
- Odstojanje izmedju vozila

17. cas
T-5R2 - Preticanje i obilazenje, utvrdjivanje uslova za preticanje sa leve i desne strane vozila
- Obaveza vozaca pre zapocinjanja preticanja za vreme i po završenom preticanjuVI Prakticna obuka u upravljanju traktorom nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti

18. cas
T-6R1 - Upotreba svetla u saobracaju
- Svetla za osvetljavanje puta

19. cas
T-6R2 - Svetla za oznacavanje vozila
- Poznavanje i rukovanje uredjajima na traktoru

20. cas
T-6R3 - Upotreba zvucnih i svetlosnih znakova upozorenja
- Odstojanje izmedju vozila


P L A N R A D A

PRAKTICNOG DELA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA
ZA ''A'' KATEGORIJU (10 casova)

Oblik rada : Individualni

Nastavna metoda : Monološko - dijaloška, monološka, demonstraciona

Nastavna sredstva : Motocikl, šema stepena prenosa, šema ulice grada

Mesto izvodjenja nastave : Odobrena površina (poligon), ulice i putevi


casova

I Prakticna obuka u mestu, startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa
1

II Prakticna obuka u izvodjenju radnji motociklom na uredjenom prostoru
6

III Prakticna obuka u upravljanju motociklom na putu sa slabijim intenzitetom saobracaja
5
IV Prakticna obuka u upravljanju motociklom na putu sa jacim intenzitetom saobracaja
18

V Prakticna obuka u upravljanju motociklom van naseljenog mesta
3
VI Prakticna obuka u upravljanju motociklom nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti
2
VII Prakticna obuka u upravljanju motociklom sa upoznavanjem najopasnijih mesta na lokalnom podrucju
5UKUPNO NASTAVNIH CASOVA:


10


NASTAVNE JEDINICE PRAKTICNOG DELA
''A'' KATEGORIJE


I Prakticna obuka u mestu i startovanje motora i polazak prvim stepenom prenosa

1. cas
T-1R1 - Upoznavanje kandidata sa uredjajima i opremom na motociklu
- Pravilno rukovanje uredjajima
- Startovanje motora i polazak I - im stepenom prenosa na odredjenom prostoru


II Prakticna obuka u izvodjenju radnji motociklom na uredjenom prostoru

2. cas
T-2R1 - Kontrola isprava potrebnih za voznju
- Priprema motocikla za voznju, kontrola funkcionisanja propisanih uredjaja i opreme
- Startovanje motora i polazak I - im stepenom prenosa

3. cas
T-2R2 - Polazak iz mesta na ravnom delu uredjenog prostora sa promenom I i II stepena prenosa, zaustavljanje motocikla uz odrzavanje pravca kretanja u jednoj saobracajnoj traci

4. cas
T-2R3 - Promena stepena prenosa iz nizeg u viši stepen sa ubrzavanjem, usporavanjem i bezbednim zaustavljanjem motocikla uz odrzavanje pravca
- Voznja na ''pola kvacila''

5. cas
T-2R4 - Voznja unapred sa promenom I i II stepena prenosa i bezbedno zaustavljanje

6. cas
T-2R5 - Polukruzno okretanje motociklom
- Polukruzno okretanje na ogranicenom prostoru

7. cas
T-2R6 - Kretanje u pravcu osmice obelezene na kolovozu
- Polazak sa mesta na vecem uzduznom nagibu


III Prakticna obuka u upravljanju motociklom na putu sa slabijim intenzitetom saobracaja

8. cas
T-3R1 - Ukljucivanje u saobracaj i iskljucivanje iz saobracaja uz upotrebu signalizacije, sa promenom I i II stepena prenosa

9. cas
T-3R2 - Odrzavanje pravca u voznji duz obelezene linije na kolovozu


10. cas
T-3R3 - Odrzavanje pravca kretanja sa pomeranjem motocikla u levo i u desno u jednoj saobracajnoj traci kolovoza

11. cas
T-3R4 - Skretanje u levo i u desno sa upotrebom signalizacije
- Prilagodjavanje brzine kretanja pri skretanju

12. cas
T-3R5 - Prestrojavanje i menjanje saobracajnih traka uz upotrebu signalizacije (pruzanje ruke ako nema pokazivace pravca)


IV Prakticna obuka u upravljanju motociklom na putevima sa jacim intezitetom saobracaja

13. cas
T-4R1 - Prilagodjavanje brzine kretanja u saobracaju i saobracajne paznje na pešake, decu starije i hendikepirana lica

14. cas
T-4R2 - Prilagodjavanje brzine kretanja sa poštovanjem ogranicenja brzine i primena cetiri stepena prenosa

15. cas
T-4R3 - Prestrojavanje, menjanje saobracajnih traka i skretanje u desno i u levo sa prilagodjavanjem brzine kretanja

16. cas
T-4R4 - Uvezbavanje pravila mimoilazenja u normalnim (uslovno) i otezanim uslovima
- Odrzavanje bezbednog odstojanja, prilagodjavanje brzine kretanja u odnosu na vozila ispred i iza sebe

17. cas
T-4R5 - Pravilan odnos prema šinskim vozilima (uslovno) prema vozilima sa prvenstvom prolaza i vozilima pod pratnjom
- Pravilan odnos prema zaustavljenim i sporijim vozilima

18. cas
T-4R6 - Voznja i prolazak raskrsnicom regulisanom svetlosnim saobracajnim znakovima
- Voznja raskrsnicom regulisanom svetlosnim saobracajnim znacima sa skretanjem u levo i u desno uz poštovanje prvenstva prolaza

19. cas
T-4R7 - Voznja putevima sa jednosmernim saobracajem i skretanje u levo i u desno

20. cas
T-4R8 - Voznja u raskrsnici sa više saobracajnih traka sa skretanjem u levo i u desno

21. cas
T-4R9 - Voznja u regulisanoj i ne regulisanoj raskrsnici sa skretanjem u levo i u desno uz poštovanje prvenstva prolaza

22. cas
T-4R10 - Voznja naprelazu puta preko zeleznicke pruge sa i bez branika ili polu-branika

23. cas
T-4R11 - Zaustavljanje na kolovozu i ukljucivanje u saobracaj

24. cas
T-4R12 - Voznja u raskrsnici sa kruznim tokom saobracaja sa pravilnim ukljucivanjem, odnosno iskljucivanjem

25. cas
T-4R13 - Voznja raskrsnicom pri nailasku na put sa prvenstvom prolaza (uslovno) koju reguliše ovlašceno lice

26. cas
T-4R14 - Voznja putevima sa vecim uzduznim nagibom uz promenu I, II i III stepena prenosa, sa zaustavljanjem i polaskom

27. cas
T-4R15 - Polukruzno okretanje

28. cas
T-4R16 - Obilazenje i preticanje sa promenom sva cetiri stepena prenosa

29. cas
T-4R17 - Prakticna primena svetlosnog i zvucnog znaka upozorenja

30. cas
T-4R18 - Odnos prema vozilima kojim upravljaju hendikepirana lica


V Prakticna obuka u upravljanju motociklom van naseljenog mesta

31. cas
T-5R1 - Voznja putevima sa intenzivnim saobracajem sa promenom sva cetiri stepena prenosa, pravilnim mimoilazenjem, drzanjem bezbednog odstojanja i rastojanja

32. cas
T-5R2 - Obilazenje, preticanje i zaustavljanje kao i voznja na putu sa vecim uzduznim nagibom

33. cas
T-5R3 - Voznja na putu sa više saobracajnih traka


VI Prakticna obuka u upravljanju motociklom nocu ili u slucaju smanjene vidljivosti

34. cas
T-6R1 - Voznja u naseljenom mestu nocu (uslovno) ili u slucaju smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom svetala za osvetljavanje motocikla i osvetljavanje puta

35. cas
T-6R2 - Voznja van naseljenog mesta nocu (uslovno) ili uslucaju smanjene vidljivosti sa pravilnom upotrebom velikih svetala i oborenih svetala u uslovima mimoilazenja, preticanja, u susretu sa pešacima i zivotinjama i na bliskom odstojanju


VII Prakticna obuka u upravljanju motociklom sa upoznavanjem najopasnijih mesta na lokalnom podrucju

36. cas
T-7R1 - Prakticna obuka u zoni autobuske i zeleznicke stanice, pravci i nacin ukljucivanja na regionalne puteve

37. cas
T-7R2 - Prakticna obuka u ulicama sa sinhronizovanim raskrsnicama
- Voznja u zoni decijih vrtica, škola, igrališta i parkova

38. cas
T-7R3 - Prakticna obuka u zoni velikih raskrsnica

39. cas
T-7R4 - Promena saobracajne trake, prestrojavanje i skretanje u desno i u levo putevima sa intenzivnim saobracajem regulisanim i ne regulisanim raskrsnicama u naseljenom mestu

40. cas
T-7R5 - Prilagodjavanje brzine kretanja uz poštovanje ogranicenja brzine drzanje bezbednog odstojanja sa obilazenjem i preticanjem putevima sa intenzivnim saobracajem.www.autoskolapetabrzina.rs