Obuku za vozača je moguće početi sa 16 godina. Sa punih 17 godina je moguće polagati vozački ispit.

Minimalni broj časova je 40. Trajanje jednog časa je 45 minuta.

U slučaju neuspešnog polaganja teoretskog/praktičnog ispita potrebno je da prođe 15 dana pre ponovnog polaganja istog ispita.

Ispitnu komisiju čine dva člana: licencirani ispitivač iz auto škole i ispitivač iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Za obuku i polaganje teorijskog i/ili praktičnog ispita lekarsko uverenje ne sme biti starije od 12 meseci, a za izdavanje vozačke dozvole uverenje ne sme biti starije od 6 meseci.

Položeni teorijski ispit važi 18 meseci.

Za upis u auto školu je dovoljno da donesete ličnu kartu.

Cena praktične obuke za B kategoriju je 48.000 dinara.

Cena teorijske obuke za B kategoriju je 13.300 dinara.

Ovu oznaku na vozilu moraju imati svi vozači koji poseduju probnu vozačku dozvolu. Oznaka mora biti postavljena na vidno mesto, u gornjem desnom uglu prednjeg vetrobranskog stakla, kao i na gornjem desnom uglu zadnjeg stakla. Kazna za nepoštovanje ove obaveze iznosi 3.000 dinara.

Ne. Prvo morate položiti ispit iz prve pomoći.